Ενάρξεις Τμημάτων Αθήνα

GMAT

Το κόστος του προγράμματος είναι 850€

 • Eάν με την εγγραφή σας κάνετε άμεση εξόφληση έχετε έκπτωση -50€, δηλαδή τελική χρέωση 800€
 • Η πληρωμή μπορεί να γίνει και με πιστωτική κάρτα VISA ή Mastercard από 6 μέχρι 12 Άτοκες Δόσεις
 • Κάθε φοιτητής μας που εγγράφεται στο πρόγραμμα του GMAT έχει έκπτωση -50€ στα δίδακτρα αν επιθυμεί να παρακολουθήσει την ίδια ακαδημαϊκή περίοδο TOEFL, GRE, IELTS ή -150€ αν ενεργοποιήσει την Υπηρεσία Αιτήσεων και συμβουλευτικής FULL SERVICE (για περισσότερες πληροφορίες στο www.fullservice.gr )
Αμέσως Επόμενες Ενάρξεις
Έναρξη: 2 Μαΐου 2018
Λήξη: 2 Ιουλίου 2018
Ημέρες: Δευτέρα & Τετάρτη 
Ώρες:  18:30 – 21:30
Προκαθορισμένα Τμήματα GMAT για το 2017- 2018
Μήνας Ζώνη Έναρξη Λήξη Ημέρες Μαθημάτων Ώρες Μαθημάτων Διάρκεια Computer Practice Test Paper Practice Test

Μάιος Βραδινή Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 Δευτέρα - Τετάρτη 18:30 - 21:30 8 εβδομάδες - 48 ώρες ένα/εβδομάδα με lab reservation με ραντεβού
Ιούνιος Βραδινή Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 Δευτέρα - Τετάρτη 
18:30 - 21:30
8 εβδομάδες - 48 ώρες ένα/εβδομάδα με lab reservation με ραντεβού
Ιούλιος (Intensive) Βραδινή Δευτέρα 02 Ιουλίου 2018 Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018 Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 18:30 - 21:30 4 εβδομάδες - 48 ώρες δύο/εβδομάδα με lab reservation με ραντεβού

GRE

Το κόστος του προγράμματος είναι 850€

 • Eάν με την εγγραφή σας κάνετε άμεση εξόφληση έχετε έκπτωση -50€, δηλαδή τελική χρέωση 800€
 • Η πληρωμή μπορεί να γίνει και με πιστωτική κάρτα VISA ή Mastercard από 6 μέχρι 12 Άτοκες Δόσεις
 • Κάθε φοιτητής μας που εγγράφεται στο πρόγραμμα του GRE έχει έκπτωση -50€ στα δίδακτρα αν επιθυμεί να παρακολουθήσει την ίδια ακαδημαϊκή περίοδο TOEFL, GMAT, IELTS ή -150€ αν ενεργοποιήσει την Υπηρεσία Αιτήσεων και συμβουλευτικής FULL SERVICE (για περισσότερες πληροφορίες στο www.fullservice.gr )
 • Το NETWORK προσφέρει καθε χρόνο Τμήματα Προετοιμασίας Προκαθορισμένης ή Δυναμικής Έναρξης (Fixed or Rolling Registration)
 • Τα Προκαθορισμένα Τμήματα έχουν συγκεκριμένες Ημερομηνίες Έναρξης ενώ τα Δυναμικά Τμήματα ξεκινούν κάθε 2 ή 3 εβδομάδες, και λειτουργούν παράλληλα και ανεξάρτητα από τα Προκαθορισμένα.
 • Στα Προκαθορισμένα και στα Δυναμικά Τμήματα, οι καθηγητές, η διάρκεια και το περιεχόμενο είναι ακριβώς τα ίδια.
 • Όλο το πακέτο με το υποστηρικτικό υλικό, δηλαδή:  βιβλία, οι σημειώσεις, τα υποχρεωτικά εργαστήρια, η συμβουλευτική, η πρακτική και η προσομοίωση των tests, η εγγραφή για τις εξετάσεις (όχι τα εξέταστρα), η κάρτα προόδου, τα υλικά προσομοίωσης test(board& marker) και η ατομική υποστήριξη, συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό κόστος του προγράμματος.
 • Η Συμμετοχή σας στην Ημερίδα Master Seminar για Μεταπτυχιακές Σπουδές που γίνεται 2 φορές το χρόνο είναι Δωρεάν.
Αμέσως Επόμενες Ενάρξεις
Έναρξη: 15 Μαρτίου 2018
Λήξη: 22 Μαΐου 2018
Ημέρες: Τρίτη & Πέμπτη
Ώρες:18:30 – 21:30
Προκαθορισμένα Τμήματα GRE για το 2017 - 2018
Μήνας Ζώνη Έναρξη Λήξη Ημέρες Μαθημάτων Ώρες Μαθημάτων Διάρκεια Computer Practice Test Paper Practice Test
Σεπτέμβριος Βραδινή Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 Πέμπτη 02 Νοεμβρίου 2017 Τρίτη - Πέμπτη 18:30 - 21:30 8 εβδομάδες - 48 ώρες ένα/εβδομάδα με lab reservation με ραντεβού
Οκτώβριος Βραδινή Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017 Πέμπτη 07 Δεκεμβρίου 2017 Τρίτη - Πέμπτη 18:30 - 21:30 8 εβδομάδες - 48 ώρες ένα/εβδομάδα με lab reservation με ραντεβού
Ιανουάριος Βραδινή Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 Τρίτη - Πέμπτη 18:30 - 21:30 8 εβδομάδες - 48 ώρες ένα/εβδομάδα με lab reservation με ραντεβού
Μάρτιος Βραδινή Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 Τρίτη 22 Μαΐου 2018 Τρίτη - Πέμπτη 18:30 - 21:30 8 εβδομάδες - 48 ώρες ένα/εβδομάδα με lab reservation με ραντεβού
Μάιος Βραδινή Τρίτη 08 Μαίου 2018 Πέμπτη28 Ιουνίου 2018 Τρίτη - Πέμπτη 18:30 - 21:30 8 εβδομάδες - 48 ώρες ένα/εβδομάδα με lab reservation με ραντεβού
Ιούνιος Βραδινή Τρίτη 05 Ιουνίου 2018 Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018 Τρίτη - Πέμπτη 18:30 - 21:30 8 εβδομάδες - 48 ώρες ένα/εβδομάδα με lab reservation με ραντεβού
Ιούλιος intensive Απογευματινή Δευτέρα 02 Ιουλίου 2018 Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018 Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 15:30 - 18:30 4 εβδομάδες - 48 ώρες ένα/εβδομάδα με lab reservation με ραντεβού

TOEFL

Το κόστος του προγράμματος είναι 350€

 • Eάν με την εγγραφή σας κάνετε άμεση εξόφληση έχετε έκπτωση -30€, δηλαδή τελική χρέωση 320€
 • Η πληρωμή μπορεί να γίνει και με πιστωτική κάρτα VISA ή Mastercard από 6 μέχρι 12 Άτοκες Δόσεις
 • Κάθε φοιτητής μας που εγγράφεται στο πρόγραμμα του TOEFL έχει έκπτωση -50€ στα δίδακτρα αν επιθυμεί να παρακολουθήσει την ίδια ακαδημαϊκή περίοδο GMAT, GRE, IELTS ή -150€ αν ενεργοποιήσει την Υπηρεσία Αιτήσεων και συμβουλευτικής FULL SERVICE (για περισσότερες πληροφορίες στο www.fullservice.gr )
 • Το NETWORK προσφέρει καθε χρόνο Τμήματα Προετοιμασίας Προκαθορισμένης ή Δυναμικής Έναρξης (Fixed or Rolling Registration)
 • Τα Προκαθορισμένα Τμήματα έχουν συγκεκριμένες Ημερομηνίες Έναρξης ενώ τα Δυναμικά Τμήματα ξεκινούν κάθε 2 ή 3 εβδομάδες, και λειτουργούν παράλληλα και ανεξάρτητα από τα Προκαθορισμένα.
 • Στα Προκαθορισμένα και στα Δυναμικά Τμήματα, οι καθηγητές, η διάρκεια και το περιεχόμενο είναι ακριβώς τα ίδια.
 • Όλο το πακέτο με το υποστηρικτικό υλικό, δηλαδή:  βιβλία, (διάθεση του πλέον εξειδικευμένου βιβλίου του Network για προετοιμασία των τμημάτων TOEFL και extra σημειώσεων δωρεάν), οι σημειώσεις, τα υποχρεωτικά εργαστήρια, η συμβουλευτική, η πρακτική και η προσομοίωση των tests, η εγγραφή για τις εξετάσεις (όχι τα εξέταστρα), η κάρτα προόδου, και η ατομική υποστήριξη, συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό κόστος του προγράμματος.
 • Η Συμμετοχή σας στην Ημερίδα Master Seminar για Μεταπτυχιακές Σπουδές που γίνεται 2 φορές το χρόνο είναι Δωρεάν.
Αμέσως Επόμενες Ενάρξεις
Έναρξη: 26 Απριλίου 2018
Λήξη: 29 Μαΐου 2018
Ημέρες: Τρίτη &  Πέμπτη
Ώρες: 15:30 – 18:30
Προκαθορισμένα Τμήματα TOEFL για το 2017 - 2018
Μήνας Ζώνη Έναρξη Λήξη Ημέρες Μαθημάτων Ώρες Μαθημάτων Διάρκεια Computer Practice Test Paper Practice Test
Σεπτέμβριος Βραδινή Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 Παρασκευή 06 Οκτωβρίου 2017 Τετάρτη - Παρασκευή 18:30 - 21:30 4 εβδομάδες
24 ώρες
ένα/εβδομάδα με lab reservation με ραντεβού
Οκτώβριος Βραδινή Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 Τρίτη – Πέμπτη 15:30 - 18:30 4 εβδομάδες
24 ώρες
ένα/εβδομάδα με lab reservation με ραντεβού
Νοέμβριος Βραδινή Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 Τετάρτη - Παρασκευή 18:30 - 21:30 4 εβδομάδες
24 ώρες
ένα/εβδομάδα με lab reservation με ραντεβού
Δεκέμβριος Απογευματινή Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 Τρίτη – Πέμπτη 15:30 - 18:30 4 εβδομάδες
24 ώρες
ένα/εβδομάδα με lab reservation με ραντεβού
Μάρτιος Απογευματινή Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 Πέμπτη 12 Απριλίου 2018 Τρίτη - Πέμπτη 15:30-18:30 4 εβδομάδες
24 ώρες
ένα/εβδομάδα με lab reservation με ραντεβού
Απρίλιος Απογευματινή
Πέμπτη 26 Απριλίου 2018
Τρίτη 29 Μαΐου 2018
Τρίτη-Πέμπτη
15:30-18:30
4 εβδομάδες
24 ώρες
ένα/εβδομάδα με lab reservation με ραντεβού
Μάιος Βραδινή Τετάρτη 23 Μαίου 2018 Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 Τετάρτη - Παρασκευή 18:30 - 21:30 4 εβδομάδες
24 ώρες
ένα/εβδομάδα με lab reservation με ραντεβού
Ιούλιος Βραδινή Τετάρτη 04 Ιουλίου 2018 Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 Τετάρτη - Παρασκευή 18:30 - 21:30 4 εβδομάδες
24 ώρες
ένα/εβδομάδα με lab reservation με ραντεβού

IELTS POWER COURSE (4 Εβδομάδες)

Το κόστος του προγράμματος είναι 350€

 • Eάν με την εγγραφή σας κάνετε άμεση εξόφληση έχετε έκπτωση -30€, δηλαδή τελική χρέωση 320€
 • Η πληρωμή μπορεί να γίνει και με πιστωτική κάρτα VISA ή Mastercard από 6 μέχρι 12 Άτοκες Δόσεις
 • Κάθε φοιτητής μας που εγγράφεται στο πρόγραμμα του IELTS έχει έκπτωση -50€ στα δίδακτρα αν επιθυμεί να παρακολουθήσει την ίδια ακαδημαϊκή περίοδο GMAT, GRE, TOEFL ή -150€ αν ενεργοποιήσει την Υπηρεσία Αιτήσεων και συμβουλευτικής FULL SERVICE (για περισσότερες πληροφορίες στο www.fullservice.gr )
 • Δυνατότητα προσθήκης της υπηρεσίας IELTS Plus (υπηρεσία Ατομικής Ενίσχυσης της Απόδοσης που μπορεί να επιλέξει κάθε σπουδαστής/στρια που παρακολουθεί το IELTS Power Course ή το IELTS Total Course) με επιπλέον κόστος 190€
 • Το NETWORK προσφέρει καθε χρόνο Τμήματα Προετοιμασίας Προκαθορισμένης ή Δυναμικής Έναρξης (Fixed or Rolling Registration)
 • Τα Προκαθορισμένα Τμήματα έχουν συγκεκριμένες Ημερομηνίες Έναρξης ενώ τα Δυναμικά Τμήματα ξεκινούν κάθε 2 ή 3 εβδομάδες, και λειτουργούν παράλληλα και ανεξάρτητα από τα Προκαθορισμένα.
 • Στα Προκαθορισμένα και στα Δυναμικά Τμήματα, οι καθηγητές, η διάρκεια και το περιεχόμενο είναι ακριβώς τα ίδια.
 • Όλο το πακέτο με το υποστηρικτικό υλικό, δηλαδή:  βιβλία, οι σημειώσεις, τα υποχρεωτικά εργαστήρια, η συμβουλευτική, η πρακτική και η προσομοίωση των tests, η εγγραφή για τις εξετάσεις (όχι τα εξέταστρα), η κάρτα προόδου, τα υλικά προσομοίωσης test(board& marker) και η ατομική υποστήριξη, συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό κόστος του προγράμματος.
 • Η Συμμετοχή σας στην Ημερίδα Master Seminar για Μεταπτυχιακές Σπουδές που γίνεται 2 φορές το χρόνο είναι Δωρεάν.
Αμέσως Επόμενες Ενάρξεις
Έναρξη: 23 Απριλίου 2018
Λήξη: 16 Μαΐου 2018
Ημέρες: Δευτέρα & Τετάρτη
Ώρες: 18:30 – 21:30
Προκαθορισμένα Τμήματα IELTS διάρκειας 4ων* εβδομάδων για το 2017 – 2018
*Τα προγράμματα προετοιμασίας IELTS διάρκειας 4ων εβδομάδων απευθύνονται
σε μαθητές επιπέδου Αγγλικών Advanced και Proficiency
Μήνας Ζώνη Έναρξη Λήξη Ημέρες Μαθημάτων Ώρες Μαθημάτων Διάρκεια Paper Practice Test
Σεπτέμβριος
Απογευματινή Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 Πέμπτη 05 Οκτωβρίου 2017 Τρίτη - Πέμπτη 15:30 - 18:30 4 εβδομάδες - 24 ώρες Ένα/εβδομάδα
Οκτώβριος
Βραδινή Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2017 Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 Δευτέρα - Τετάρτη 18:30 - 21:30 4 εβδομάδες - 24 ώρες Ένα/εβδομάδα
Οκτώβριος
Βραδινή Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 Τρίτη - Πέμπτη 18:30 - 21:30 4 εβδομάδες - 24 ώρες Ένα/εβδομάδα
Νοέμβριος
Βραδινή Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 Δευτέρα - Τετάρτη 18:30 - 21:30 4 εβδομάδες - 24 ώρες Ένα/εβδομάδα
Δεκέμβριος
Βραδινή Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 Τρίτη - Πέμπτη 18:30 - 21:30 4 εβδομάδες - 24 ώρες Ένα/εβδομάδα
Ιανουάριος
Βραδινή Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 Δευτέρα - Τετάρτη 18:30 - 21:30 4 εβδομάδες - 24 ώρες Ένα/εβδομάδα
Φεβρουάριος
Βραδινή
Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018
Τρίτη 13 Μαρτίου 2018
Τρίτη - Πέμπτη
18:30 - 21:30
4 εβδομάδες - 24 ώρες Ένα/εβδομάδα
Μάρτιος
Βραδινή Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 Τρίτη 17 Απριλίου 2018 Τρίτη - Πέμπτη 18:30 - 21:30 4 εβδομάδες - 24 ώρες Ένα/εβδομάδα
Μάρτιος
Βραδινή Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 Πέμπτη 03 Μαίου 2018 Τρίτη - Πέμπτη 18:30 - 21:30 4 εβδομάδες - 24 ώρες Ένα/εβδομάδα
Απρίλιος
Βραδινή Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 Τετάρτη 16 Μαίου 2018 Δευτέρα - Τετάρτη 18:30 - 21:30 4 εβδομάδες - 24 ώρες Ένα/εβδομάδα
Μάιος
Βραδινή Τρίτη 22 Μαίου 2018 Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 Τρίτη - Πέμπτη 18:30 - 21:30 4 εβδομάδες - 24 ώρες Ένα/εβδομάδα
Ιούνιος
Βραδινή Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 Τετάρτη 04 Ιουλίου 2018 Δευτέρα - Τετάρτη 18:30 - 21:30 4 εβδομάδες - 24 ώρες Ένα/εβδομάδα
Ιούλιος
Βραδινή Τρίτη 03 Ιουλίου 2018 Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018 Τρίτη - Πέμπτη 18:30 - 21:30 4 εβδομάδες - 24 ώρες Ένα/εβδομάδα

IELTS TOTAL COURSE (8 Εβδομάδες)

Το κόστος του προγράμματος είναι 590€

 • Eάν με την εγγραφή σας κάνετε άμεση εξόφληση έχετε έκπτωση -40€, δηλαδή τελική χρέωση 550€
 • Η πληρωμή μπορεί να γίνει και με πιστωτική κάρτα VISA ή Mastercard από 6 μέχρι 12 Άτοκες Δόσεις
 • Κάθε φοιτητής μας που εγγράφεται στο πρόγραμμα του IELTS έχει έκπτωση -50€ στα δίδακτρα αν επιθυμεί να παρακολουθήσει την ίδια ακαδημαϊκή περίοδο GMAT, GRE, TOEFL ή -150€ αν ενεργοποιήσει την Υπηρεσία Αιτήσεων και συμβουλευτικής FULL SERVICE (για περισσότερες πληροφορίες στο www.fullservice.gr )
 • Δυνατότητα προσθήκης της υπηρεσίας IELTS Plus (υπηρεσία Ατομικής Ενίσχυσης της Απόδοσης που μπορεί να επιλέξει κάθε σπουδαστής/στρια που παρακολουθεί το IELTS Power Course ή το IELTS Total Course) με επιπλέον κόστος 190€
 • Το NETWORK προσφέρει καθε χρόνο Τμήματα Προετοιμασίας Προκαθορισμένης ή Δυναμικής Έναρξης (Fixed or Rolling Registration)
 • Τα Προκαθορισμένα Τμήματα έχουν συγκεκριμένες Ημερομηνίες Έναρξης ενώ τα Δυναμικά Τμήματα ξεκινούν κάθε 2 ή 3 εβδομάδες, και λειτουργούν παράλληλα και ανεξάρτητα από τα Προκαθορισμένα.
 • Στα Προκαθορισμένα και στα Δυναμικά Τμήματα, οι καθηγητές, η διάρκεια και το περιεχόμενο είναι ακριβώς τα ίδια.
 • Όλο το πακέτο με το υποστηρικτικό υλικό, δηλαδή:  βιβλία, οι σημειώσεις, τα υποχρεωτικά εργαστήρια, η συμβουλευτική, η πρακτική και η προσομοίωση των tests, η εγγραφή για τις εξετάσεις (όχι τα εξέταστρα), η κάρτα προόδου, τα υλικά προσομοίωσης test(board& marker) και η ατομική υποστήριξη, συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό κόστος του προγράμματος.
 • Η Συμμετοχή σας στην Ημερίδα Master Seminar για Μεταπτυχιακές Σπουδές που γίνεται 2 φορές το χρόνο είναι Δωρεάν.
Αμέσως Επόμενες Ενάρξεις
Έναρξη: 24 Απριλίου 2018
Λήξη: 19 Ιουνίου 2018
Ημέρες: Τρίτη - Πέμπτη
Ώρες:  18:30 – 21:30
Προκαθορισμένα Τμήματα IELTS διάρκειας 8* εβδομάδων για το 2017 – 2018
*Τα προγράμματα προετοιμασίας IELTS διάρκειας 8 εβδομάδων απευθύνονται 
σε μαθητές επιπέδου Αγγλικών Lower
Μήνας Ζώνη Έναρξη Λήξη Ημέρες Μαθημάτων Ώρες Μαθημάτων Διάρκεια Paper Practice Test
Σεπτέμβριος Βραδινή Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 Τετάρτη 08 Νοεμβρίου 2017 Δευτέρα - Τετάρτη 18:30 - 21:30 8 εβδομάδες - 48 ώρες Ένα/εβδομάδα
Οκτώβριος Βραδινή Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 Τρίτη - Πέμπτη 18:30 - 21:30 8 εβδομάδες - 48 ώρες Ένα/εβδομάδα
Νοέμβριος
Βραδινή Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 Δευτέρα - Τετάρτη 18:30 - 21:30 8 εβδομάδες - 48 ώρες Ένα/εβδομάδα
Ιανουάριος
Βραδινή Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 Τρίτη - Πέμπτη 18:30 - 21:30 8 εβδομάδες - 48 ώρες Ένα/εβδομάδα
Φεβρουάριος
Βραδινή Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2018 Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 Τρίτη - Πέμπτη 18:30 - 21:30 8 εβδομάδες - 48 ώρες Ένα/εβδομάδα
Μάρτιος
Βραδινή Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 Τετάρτη 09 Μαΐου 2018 Δευτέρα- Τετάρτη 18:30 - 21:30 8 εβδομάδες - 48 ώρες Ένα/εβδομάδα
Απρίλιος Βραδινή Τρίτη  24 Απριλίου 2018 Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 Τρίτη - Πέμπτη 18:30 - 21:30 8 εβδομάδες - 48 ώρες Ένα/εβδομάδα
Μάιος
Βραδινή Δευτέρα 07 Μαΐου 2018 Δευτέρα 02 Ιουλίου 2018 Δευτέρα - Τετάρτη 18:30 - 21:30 8 εβδομάδες - 48 ώρες Ένα/εβδομάδα
Ιούνιος Βραδινή Τρίτη 05 Ιουνίου 2018 Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018 Τρίτη - Πέμπτη 18:30 - 21:30 8 εβδομάδες - 48 ώρες Ένα/εβδομάδα
Ιούλιος intensive Απογευματινή Δευτέρα 02 Ιουλίου 2018 Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018 Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 15:30 - 18:30 4 εβδομάδες - 48 ώρες Δύο/εβδομάδα