MBA η MSc

MBA ή MSc?

HELLENIC MBA ASSOCIATION (Ελληνικό Σωματείο Πτυχιούχων MBA) http://www.network.gr/mbaclub/

Είναι το βασικότερο δίλημμα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό. Παρακάτων παραθέτουμε μία συγκριτική αντιπαράθεση των δύο τίτλων, η οποία κάνει εμφανή τα πλεονεκτήματα του ΜΒΑ σε σχέση με το MSc. Από τη σύγκριση προκύπτει ότι το ΜΒΑ προσφέρει ευρύτερη αλλά και εξειδικευμένη μόρφωση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο και προσφέρει καλύτερες προοπτικές για καριέρα μετά τις σπουδές. Κατά συνέπεια, το ΜΒΑ αποτελεί την βέλτιστη επιλογή για την εξασφάλιση δυναμικότερης σταδιοδρομίας, υψηλότερων αποδοχών, με ταχύτερη άνοδο και ολοκληρωμένη επαγγελματική αυτοπεποίθηση.

MBA
MSc (ή MA)
Συνολική Διάρκεια
12 μήνες
9 μήνες + Project (3 μήνες)
Ώρες Διδασκαλίας
20-25 ώρες / εβδομάδα
10-16 ώρες / εβδομάδα
Κόστος
£8,000 – 40,000
£2,500 – 20,000
Μαθήματα
Corporate Strategy, Finance, Marketing, Accounting, Economics, International Business, Operations Management, Product Development, Human Resources Management etc., +Μαθήματα επιλογής που αντιστοιχούν με αυτά του MSc.
Μόνο Concentration Courses. Π.χ. MSc Finance*, με ειδίκευση στο Finance: Accounting, Managerial Finance, Financial Markets and Institutions,
Statistics, Econometrics etc.

*Αντίστοιχα στο MSc Marketing, HRM κλπ.
(Σημ. Τα ΜΑ είναι πιο θεωρητικά πτυχία και συνήθως περιλαμβάνουν λιγότερα Μαθηματικά, Στατιστική και υπολογιστικά μαθήματα)
Μορφή Πτυχίου
Πολύ πρακτικό, με καλό θεωρητικό υπόβαθρο, όχι όμως ανιαρές εμβαθύνσεις - αφηρημένες έννοιες. Εφαρμογές σε "real case studies" και ιδιαίτερη έμφαση στην ομαδική εργασία (team-work).Μεγάλη επαφή με τον εργασιακό χώρο, τις επιχειρήσεις και την αγορά.Καθηγητές με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο τους και όχι απλά εκπαιδευτικοί/ακαδημαϊκοί.
Ιδιαίτερο βάρος στην ανάλυση, θεωρία και ακαδημαϊκή έρευνα. Πρακτική εφαρμογή ίσως υπάρχει στη Διπλωματική (Project - Dissertation) αλλά όχι πάντα.
Χαρακτηρισμός Πτυχίου
Ολοκληρωμένο, ευρύ και καλύπτει όλα τα παραπάνω μαθήματα σε βάθος. Aρα, ΟΧΙ "γενικό" πτυχίο, αλλά συνδυασμός 2-3 MSc!!
Ειδικευμένο στο χώρο/τομέα του και μόνο.
Χώρος - Θέση Εργασίας
1. Σε οποιοδήποτε τμήμα (και την διοίκηση) οποιασδήποτε επιχείρησης
2. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα "Job Rotation" μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης με σκοπό την απόκτηση πολύπλευρης πείρας
3. Προοπτική εξέλιξης μέχρι την ανώτατη θέση της επιχείρησης
(top management)
4. Αυτοπεποίθηση και σαν επιχειρηματίες
1. Στο συγκεκριμένο τμήμα της επιχείρησης ή σε επιχείρηση του συγκεκριμένου τομέα
2. Δεν υπάρχει η δυνατότητα "Job Rotation"
3. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη προοπτική εξέλιξης μέχρι την ανώτατη θέση του συγκεκριμένου τμήματος της επιχείρησης, πλην εξαιρέσεων
4. Έλλειψη βασικών γνώσεων για επιχειρηματική δράση
Μισθοί
Παραπλήσιοι αρχικά με μικρή θετική διαφορά υπέρ ΜΒΑ
που μακροπρόθεσμα γίνεται αισθητά μεγαλύτερη.
Προσφορά Εργασίας
Στην αγορά εργασίας, κάτι που φαίνεται και από τις ανακοινώσεις πρόσληψης στελεχών στις οικονομικές εφημερίδες, ζητούνται κατά συντριπτική πλειοψηφία κάτοχοι ΜΒΑ, ενώ σπάνια ζητούνται κάτοχοι MSc ή ΜΑ. (η ζήτηση για πολύ εξειδικευμένους μεταπτυχιακούς είναι αποδεδειγμένα μικρή γιατί και οι αντίστοιχες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας είναι κι αυτές λίγες σε κάθε οργανισμό)
Entrepreneurship -Επιχειρηματικότητα
Οι κάτοχοι ΜΒΑ, συγκριτικά, μπορούν να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση πολύ πιο εύκολα αφού μπορούν να οργανώσουν επιτυχημένα κάθε τμήμα της, σε αντίθεση με τους κατόχους MSc που δεν κατέχουν τέτοια πολύπλευρη γνώση και εμπειρία.

ΑΘΗΝΑ

Βασ. Σοφίας 84, Έναντι Μεγάρου Μουσικής
Τηλ.: 2107488131, Whatsapp:6948783370, athens@network.gr
Ώρες Λειτουργίας: ΔΕ-ΠΑ: 09:30 - 21:30 ΣΑ: 10:00 - 17:00

Θεσσαλονίκη

Παύλου Μελά 18 & Τσιμισκή, Διαγώνιος
2310240394, Whatsapp:6948783370, salonica@network.gr
Ώρες Λειτουργίας: ΔΕ-ΠΑ: 10:00 - 22:00 ΣΑ: 10:00 - 17:00