Συνοπτικός Πίνακας Ενάρξεων Τμημάτων του NETWORK

Πρόγραμμα-Course / Διάρκεια
Πόλη ή OnLine
Έναρξη
Λήξη
Ημέρες
'Ωρες
Πρόγραμμα IELTS (Power)
4 Weeks
Πόλη ή OnLine Athens
Τηλ.: 2107488131
Έναρξη 05/11/2020
Λήξη 08/12/2020
Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα IELTS (Total)
8 Weeks
Πόλη ή OnLine Athens
Τηλ.: 2107488131
Έναρξη 12/11/2020
Λήξη 19/01/2021
Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα TOEFL
4 Weeks
Πόλη ή OnLine Athens
Τηλ.: 2107488131
Έναρξη 05/11/2020
Λήξη 08/12/2020
Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα IELTS (Power)
4 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 11/11/2020
Λήξη 07/12/2020
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα IELTS (Total)
8 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 18/11/2020
Λήξη 27/01/2021
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα GMAT
8 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 20/10/2020
Λήξη 10/12/2020
Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη
'Ωρες 15:30 - 18:30
Πρόγραμμα GMAT
8 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 10/11/2020
Λήξη 14/01/2021
Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα GRE
8 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 29/10/2020
Λήξη 22/12/2020
Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη
'Ωρες 15:30 - 18:30
Πρόγραμμα GRE
8 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 26/11/2020
Λήξη 28/01/2021
Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα TOEFL
4 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 11/11/2020
Λήξη 07/12/2020
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα IELTS (Power)
4 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 09/12/2020
Λήξη 20/01/2021
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα TOEFL
4 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 09/12/2020
Λήξη 20/01/2021
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα IELTS (Total)
8 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 16/12/2020
Λήξη 17/02/2021
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 15:30-18:30
Πρόγραμμα GMAT
8 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 10/12/2020
Λήξη 11/02/2021
Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη
'Ωρες 15:30-18:30
Πρόγραμμα GMAT
8 Weeks
Πόλη ή OnLine Athens
Τηλ.: 2107488131
Έναρξη 09/11/2020
Λήξη 13/01/2021
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα GMAT
8 Weeks
Πόλη ή OnLine Athens
Τηλ.: 2107488131
Έναρξη 07/12/2020
Λήξη 17/02/2021
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα IELTS (Power)
4 Weeks
Πόλη ή OnLine Athens
Τηλ.: 2107488131
Έναρξη 10/12/2020
Λήξη 14/01/2021
Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα TOEFL
4 Weeks
Πόλη ή OnLine Athens
Τηλ.: 2107488131
Έναρξη 10/12/2020
Λήξη 14/01/2021
Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη
'Ωρες 18:30 - 21:30