Μέσος Όρος Σπουδαστών μας στο TOP 1% στον Κόσμο !

GMAT 650
TOEFL 103+
GRE 320
IELTS 6,9+

GRE® - Πληροφορίες

Τι είναι το GRE Test?

Το GRE (Graduate Record Examination) είναι εξετάσεις για υποψηφίους Μεταπτυχιακών Σπουδών σε όλους τους τομείς όπως Θετικές, Θεωρητικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες μεταξύ άλλων, δηλ. για όλες τις κατευθύνσεις συμπεριλαμβανομένων και σπουδών Management, Business, Finance, Marketing και MBΑ.

Αποτελούνται από 3 μέρη:

 1. Verbal
 2. Quantitative
 3. Analytical Writing Assessment

To NETWORK σας υποστηρίζει με ενισχυτικά ιδιαίτερα, κατά την περίοδο μεταξύ της λήξης των μαθημάτων και της ημερομηνίας εξέτασης σας, όπως επίσης με πρακτική εξάσκηση στα εργαστήρια της σχολής, καθώς και με επιπλέον σημειώσεις και υλικό, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση σας μέχρι την ημέρα που θα δώσετε την επίσημη εξέταση.

Από τί Αποτελείται?

Το GRE είναι τεστ αποτίμησης μαθηματικών, λογικών και αναλυτικών ικανοτήτων των υποψηφίων φοιτητών που αποσκοπούν να παρακολουθήσουν Μεταπτυχιακά προγράμματα στα κορυφαία Αγγλόφωνα προγράμματα όλου του κόσμου, και αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη όπως αυτά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Section

Number of Questions

Time (min.)

Analytical Writing:

Analysis of an Issue
Analysis of an Argument


1 topic
1 topic


30
30

Verbal Reasoning(Two sections)

20 questions per section

30 each section

Quantitative Reasoning(Two sections)

20 questions per section

35 each section

Unscored*

Varies

Varies

Research**

Varies

Varies

* An unidentified unscored section that does not count towards the GRE score may be included and may appear in any order after Analytical Writing section.
** An identified research section that does not count towards the GRE score may be included in place of the incored section.The research section will always appear at the end of the test.Questions in this section are included for ETS research purposes.

The Analytical Writing section will always be first. The Verbal Reasoning, Quantitative Reasoning and unidentified/unscored sections may appear in any order; therefore, each section should be treated as if it counted towards the GRE score.

There is a 10-minute break after the two essays and the third (Verbal or Quantitative Reasoning) section and before the remaining three (or four) sections.

Πού Γίνονται οι Εξετάσεις?

Μετά από ειδική αίτηση στην Prometric, οι εξετάσεις δίνονται στους συνεργάτες της Prometric στην Ελλάδα στις παρακάτω διευθύνσεις:

Αθήνα:

Professional Services Centre
Computer Lab, 5th Floor
24 Lagoumitzi Street, Kallithea
Athens 17671, Greece
Τel: 210 924 6623

Θεσσαλονίκη:

US Educational Foundation in Greece
4 Venizelou Street, 3rd Floor
Thessaloniki 54624, Greece
Tel: 2310 242904

NETWORK Success Stories

Όλοι οι καθηγητές στο NETWORK αισθανόμαστε προσωπικά υπερήφανοι και χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν επικοινωνούν μαζί μας σπουδαστές από 5, 10, 15 χρόνια πριν, και μαθαίνουμε ότι τώρα είναι όλοι επιτυχημένοι επιστήμονες και επαγγελματίες σε διαφορετικές δραστηριότητες, σε διάφορα μέρη του κόσμου, από την Αυστραλία ως την Αμερική.

Ακόμη περισσότερο χαιρόμαστε όταν διαπιστώνουμε ότι οι σπουδαστές μας αυτοί είναι και μεταξύ τούς σε συχνή επαφή, λέγοντάς μας ότι η σύντομη εμπειρία τους στο NETWORK τους έχει μείνει ως ένας από τους πιο σημαντικούς σταθμούς στη ζωή τους.

Ο κύκλος μας είναι μεγάλος και πραγματικά ισχυρός, αλλά πάντα ανοικτός για όλους!!!


FAQs Στα Ελληνικά

1. Τι είναι το GRE Test;

2. Ποιος διαχειρίζεται τις εξετάσεις GRE;

3. Κάθε πότε διεξάγονται οι εξετάσεις GRE;

4. Δικαίωμα Συμμετοχής και Εξέταστρα;

5. Πώς να δηλώσει κανείς συμμετοχή;

6. Περιεχόμενο και δομή του GRE;

7. ΑWA – Analytical Writing Assessment (Έκθεση);

8. Quantitative Section (Μαθηματική Εξέταση);

9. Verbal Section (Γλωσσική Εξέταση);

10. Έκδοση  Αποτελεσμάτων;

11. Το Πρότυπο Βαθμολόγησης στο GRE;

12. Ξαναδίνοντας το GRE;

1. Τι είναι το GRE Test

Το Graduate Record Examination είναι ένα τυποποιημένο Test το οποίο εξετάζει λεκτικές, μαθηματικές και κριτικές δεξιότητες. Στόχος του είναι να βοηθήσει τις Πανεπιστημιακές  Σχολές συμπεριλαμβανομένων και Business Schools, να αξιολογήσουν το δυναμικό των υποψηφίων για προχωρημένες σπουδές. Περίπου 2.300 Πανεπιστήμια στις ΗΠΑ απαιτούν βαθμολογίες GRE από κάθε υποψήφιο. Το GRE εξετάζει εκείνες τις βασικές δεξιότητες οι οποίες προάγουν την επιτυχία σε ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα – συμπεριλαμβανομένης της συλλογιστικής και  της κατανόησης – και δεν προϋποθέτει ειδικές θεωρητικές γνώσεις για κάθε πεδίο. (Αυτό ισχύει μόνο  για το General GRE Test και όχι για το GRE Subject test, το οποίο απαιτείται από ορισμένα Πανεπιστήμια μόνο. Σε αυτό το κείμενο κάθε φορά που αναφερόμαστε στο GRE εννοούμε το General GRE Test)

Το GRE είναι section adaptive και όχι computer adaptive. Αν απαντηθούν ικανοποιητικά τα πρώτα Quantitative και Verbal Sections τα δεύτερα μέρη θα είναι πιο απαιτητικά αλλά θα αποδίδουν μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας σε κάθε ερώτηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το GRE είναι μόνο μία  από τις παραμέτρους που εξετάζουν τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα για να καταλήξουν στην επιλογή ενός υποψηφίου. Ένα υψηλό σκορ από μόνο του δε είναι ικανό να μεταφραστεί σε “admission offer” (προσφορά αποδοχής) από μία καλή σχολή. Αλλά το Test μπορεί να θεωρηθεί ως το πρώτο μεγάλο «εμπόδιο» που χρειάζεστε να υπερβείτε  στην διαδικασία του να γίνετε δεκτός/ή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της επιλογής σας.

2. Ποιος διαχειρίζεται τις εξετάσεις GRE;

Ο φορέας που διοργανώνει το GRE είναι η Educational Testing Service (ETS), η έδρα της οποίας είναι στις ΗΠΑ υπό την εποπτεία του Graduate Record Examination Board, ενός μη-κερδοσκοπικού οργανισμού των μεταπτυχιακών σχολών παγκοσμίως. H ETS θέτει τις ερωτήσεις, διεξάγει την εξέταση και στέλνει σε κάθε υποψήφιο/α τον πίνακα της βαθμολογίας του/ης. Για την διεξαγωγή της εξέτασης η ETS έχει διορίσει ως διαχειρίστρια εταιρία την Prometric, που με την σειρά της συνεργάζεται σε διάφορες χώρες με Testing Agencies (Φορείς Εξετάσεων), οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της Prometric και της  ETS. Για την Ελλάδα οι εταιρίες αυτές είναι η Professional Services Centre που διεξάγει το Test σε ένα κέντρο στην Αθήνα και το US Educational Foundation in Greece που διεξάγει το Test σε ένα κέντρο στην Θεσσαλονίκη

3. Κάθε πότε διεξάγονται οι εξετάσεις GRE;

Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σε αντίθεση με άλλες εξετάσεις οι οποίες διεξάγονται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες, στο GRE μπορείτε να εξεταστείτε την ημερομηνία και την ώρα της επιλογής σας. Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές την ημέρα συνήθως Τρίτες, Τετάρτες Πέμπτες και Παρασκευές, και κάποια ορισμένα Σάββατα. Από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο είναι η περίοδος αιχμής για το GRE, συνεπώς σε περίπτωση που σκοπεύετε να δώσετε την εξέταση σε αυτήν την περίοδο χρειάζεται να εγγραφείτε 2-3 εβδομάδες νωρίτερα, ώστε να βεβαιωθείτε ότι θα εξεταστείτε την ημερομηνία που προτιμάτε. Διαφορετικά, συστήνεται η εγγραφή για την εξέταση να γίνεται τουλάχιστον 5 ημέρες πριν. Η εξέταση διαρκεί 3 ½ ώρες περίπου.

4. Δικαίωμα Συμμετοχής και Εξέταστρα

Ο καθένας έχει δικαίωμα να συμμετέχει στην εξέταση του GRE και δεν υπάρχουν περιορισμοί βάσει ηλικίας ή προσόντων. Οι βαθμολογίες στο Test έχουν ισχύ για 5 χρόνια και ως εκ τούτου τα περισσότερα Πανεπιστήμια δέχονται βαθμολογίες των τελευταίων 5 ετών. Ωστόσο, είναι πάντοτε καλύτερο οι βαθμολογίες σας να μην είναι παλαιότερες των 3 τελευταίων ετών.

Το ποσό των εξέταστρων για το GRE μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την χώρα στην οποία δίνετε την εξέταση. Για την Ελλάδα το ποσό των εξέταστρων σήμερα είναι US$205, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί κατά την ημέρα της εγγραφής στην εξέταση. Η πληρωμή συνήθως γίνεται διαδικτυακά μέσω μιας πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας παγκόσμιας ισχύος. Η κάρτα δεν είναι αναγκαίο να ανήκει σε εσάς – μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πιστωτική/χρεωστική κάρτα που να ανήκει στον πατέρα σας, ή σε κάποιον άλλο συγγενή ή φίλο σας. Εναλλακτικά τα εξέταστρα μπορούν να καταβληθούν μέσω τραπεζικής επιταγής σε δολάρια, πληρωτέα στην ETS-GRE. Στις μεγάλες πόλεις τέτοιες επιταγές είναι συνήθως διαθέσιμες (με επιβάρυνση μιας ονομαστικής χρέωσης) στα κεντρικά καταστήματα των περισσοτέρων τραπεζών που έχουν γκισέ ανταλλαγής συναλλάγματος,

5. Πώς να δηλώσει κανείς συμμετοχή

Αποκτήστε το GRE Information Bulletin (Ενημερωτικό Φυλλάδιο για το GRE) το οποίο διατίθεται δωρεάν διαδικτυακά και από διάφορους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το Test Scheduling Form (Έντυπο Προγράμματος Εξέτασης) συμπεριλαμβάνεται στο φυλλάδιο. Υπάρχουν 4 τρόποι με τους οποίες μπορείτε να εγγραφείτε στην εξέταση:

Διαδίκτυο

Online Εγγραφή (μόνο μέσω πιστωτικής κάρτας) στη διεύθυνση http://www.ets.org

Τηλέφωνο

Καλέστε: 0031 320 239 540

Χρησιμοποιήστε American Express, MasterCard, VISA ή ένα voucher number (αριθμό κουπονιού)
Καλέστε το κατάλληλο  Regional Registration Centre (RRC) τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία εξέτασης.

Για την Ελλάδα και την Ευρώπη το RRC είναι στην Region 12, η οποία έχει έδρα στην Ολλανδία. Ένα confirmation number (αριθμός επιβεβαίωσης), το οποίο θα αναφέρει την ώρα της εξέτασης και τη διεύθυνση του εξεταστικού κέντρου θα σας δοθεί κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Fax

FAX: 0031 320 239 541

Χρησιμοποιήστε American Express, MasterCard, VISA ή ένα voucher number (αριθμό κουπονιού).

Αποστείλετε μέσω fax το International Test Scheduling Form στο κατάλληλο RRC.

Ένα confirmation number (αριθμός επιβεβαίωσης), το οποίο θα αναφέρει την ώρα της εξέτασης και τη διεύθυνση του εξεταστικού κέντρου θα σας αποσταλεί μέσω fax ή ταχυδρομείου.

Εάν δεν λάβετε επιβεβαίωση της εξέτασης, καλέστε το κατάλληλο RRC τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της 1ης επιλογής σας. Εάν χάσατε την εξέταση και δεν καλέσατε το RRC, το ποσό για τα εξέταστρα που καταβάλατε δεν θα σας επιστραφεί. Εάν δώσετε μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να λάβετε επιβεβαίωση μέσω e-mail.

Αλληλογραφία

Ταχυδρομήστε το International Test Scheduling Form στο κατάλληλο RRC, συμπεριλαμβάνοντας το ποσό (όχι σε μετρητά) για τα εξέταστρα. 

Για όλη την Ευρώπη (και φυσικά την Ελλάδα) ταχυδρομήστε το έντυπο στην ακόλουθη διεύθυνση:

Thomson Prometric,
Attn: PTC Registrations Europe
P.O. Box2024
8203 AA Lelystad
Lelystad
Τhe Netherlands

Το έντυπο θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την ημερομηνία της 1ης επιλογής σας.

Ένας confirmation number (αριθμός επιβεβαίωσης), ο οποίος θα αναφέρει την ώρα της εξέτασης και τη διεύθυνση του εξεταστικού κέντρου θα σας αποσταλεί μέσω fax ή ταχυδρομείου.

Εάν δεν λάβετε επιβεβαίωση της εξέτασης, τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της 1ης επιλογής σας καλέστε το Professional Services Centre στην Ελλάδα.

Professional Services Centre
Computer Lab, 5th Floor
24 Lagoumitzi Street, Kallithea
Athens 17671, Greece
Τel. 210 924 6623

Εάν χάσατε την εξέταση και δεν καλέσατε το RRC, το ποσό των εξέταστρων που καταβάλατε δεν θα σας επιστραφεί.

Εάν δώσετε μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να λάβετε επιβεβαίωση μέσω e-mail.

6. Περιεχόμενο και δομή του GRE

Το computer-based General Test έχει 3 ξεχωριστά sections: Analytical Writing (Εκθέσεις), Quantitative (Μαθηματικά) and Verbal (Γλώσσα).

Το πρώτο section, το Analytical Writing, εξετάζει κριτική σκέψη και δεξιότητες αναλυτικής γραφής. Αποτελείται από δύο  analytical writing θέματα: (1) Παρουσιάστε την  προσέγγιση σας σε ένα θέμα, and (2) Αναλύστε ένα επιχείρημα.

Το Quantitative section περιλαμβάνει ερωτήσεις επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες εξετάζουν μαθηματικές δεξιότητες και έννοιες επιπέδου περίπου Λυκείου.

To Verbal Section περιλαμβάνει 3 τύπους ερωτήσεων, 2 είδη συμπλήρωσης προτάσεων και Κατανόηση Γραπτού Κειμένου (Reading Comprehension).

Ανάμεσα σε κάθε section της εξέτασης διαμεσολαβεί διάλειμμα 1ος λεπτού. Στα μισά της εξέτασης, ένα μήνυμα στην οθόνη θα σας ενημερώσει ότι έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ένα 10λεπτο διάλειμμα. Σε περίπτωση που κάνετε ένα μη προγραμματισμένο διάλειμμα δεν σταματά η χρονομέτρηση. Επιπλέον, ένα  μη-αναγνωρίσιμο section (διαγνωστικό μέρος) είναι πιθανόν να συμπεριληφθεί, και το section αυτό μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε στιγμή του Test μετά το analytical writing section. Οι ερωτήσεις στο μη-αναγνωρίσιμο section δοκιμάζονται για πιθανή χρήση σε μελλοντικά Test, και οι απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη στη βαθμολογία σας.

Αν δεν συμπεριληφθεί το μη-αναγνωρίσιμο section,  είναι πιθανόν να εμφανισθεί ένα αναγνωρίσιμο πειραματικό μέρος, που επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη στην βαθμολογία του GRE, και θα είναι το τελευταίο section του Test.

Το analytical writing section εξετάζεται πάντοτε πρώτο. Τα verbal και  quantitative sections μπορεί να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε σειρά, (συμπεριλαμβανομένου του μη αναγνωρίσιμου verbal ή quantitative section). Αντιμετωπίστε κάθε section που σας παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της εξέτασης ως τμήμα της εξέτασης το οποίο προσμετράται στη βαθμολογία.

Section

Αριθμός Ερωτήσεων

Χρόνος(λεπτά)

Analytical Writing:

Αναλύστε ένα Θέμα
Αναλύστε ένα Επιχείρημα


1 θέμα
1 θέμα

30
30

Λεκτικός Λογισμός (2 μέρη)

20 έκαστο μέρος

30 έκαστο μέρος

Ποσοτικός Λογισμός (2 μέρη)

20 έκαστο μέρος

35 έκαστο μέρος

Μη – Αναγνωρίσιμο

Ποικίλλει

Ποικίλλει

Πειραματικό* Ποικίλλει Ποικίλλει

* Είναι πιθανόν να συμπεριληφθεί αντί του μη-αναγνωρίσιμου μέρους. Το πειραματικό μέρος πάντοτε εμφανίζεται στο τέλος του Test. Οι ερωτήσεις αυτού του μέρους συμπεριλαμβάνονται για ερευνητικούς σκοπούς της ETS.

7. ΑWA – Analytical Writing Assessment (Έκθεση)

Για το Analytical Writing μέρος απαιτείται να πληκτρολογήσετε 2 σύντομες εκθέσεις. Θα έχετε στη διάθεσή σας 30 λεπτά για να πληκτρολογήσετε την κάθε έκθεση. Η μία είναι το Analyze an Issue task, στο οποίο χρειάζεται να αναλύσετε το θέμα που σάς παρουσιάζεται και να εξηγήσετε τις απόψεις σας πάνω σε αυτό.

Η άλλη έκθεση είναι η Ανάλυση ενός Επιχειρήματος, στην οποία κάθε επιχείρημα που παρουσιάζεται θα πρέπει να αναλυθεί κριτικά και να αξιολογηθεί. Στο Analyze an Argument task χρειάζεται να ασκήσετε κριτική στη λογική του επιχειρήματος που σας δίνεται χωρίς να εκφράσετε την προσωπική σας γνώμη. Ο υπολογιστής θα σας παρουσιάσει ένα θέμα το οποίο θα έχει επιλεγεί από τη δεξαμενή των θεμάτων.
Η έμφαση στην βαθμολόγηση και των 2 εκθέσεων στο analytical writing section δίνεται περισσότερο στην κριτική σκέψη και τις δεξιότητες αναλυτικής γραφής και λιγότερο στην γραμματική και τη τεχνική.

Ένας ενιαίος βαθμός βγαίνει για την επίδοση στο analytical writing section. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της βαθμολόγησης οι απαντήσεις στην έκθεση (on the analytical writing section) επιβλέπονται από την ETS με τη χρήση ενός πολύπλοκου computer προγράμματος και από έμπειρους διορθωτές εκθέσεων.
Ο βαθμός της έκθεσης είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών του E-rater (του computer προγράμματος) και ενός εκπαιδευμένου βαθμολογητή, οι οποίοι χρησιμοποιούν 6βαθμη ολιστική κλίμακα. Η κλίμακα αντανακλά τη συνολική ποιότητα μιας έκθεσης ανάλογα με το θέμα που έχει ανατεθεί κάθε φορά.

Αν οι δύο βαθμολογίες που έχουν δοθεί διαφέρουν περισσότερο από 1 βαθμό της κλίμακας, η διαφωνία επιλύεται από έναν τρίτο, εξαιρετικά έμπειρο, GRE βαθμολογητή και υπολογίζεται ο μέσος όρος των δύο ανθρώπων βαθμολογητών, ενώ το 0.25 στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερα ανώτερο μισό της μονάδας (π.χ. το 3.75 στρογγυλοποιείται στο 4.0 και το 4.25 στρογγυλοποιείται στο 4.5). Αν υπάρχει απόκλιση πέραν τους ενός βαθμού μεταξύ των δύο ανθρώπων βαθμολογητών η έκφανση του τρίτου GRE βαθμολογητή είναι τελεσίδικη.

Σε περίπτωση που δεν απαντήσετε σε ένα από τα δύο θέματα στο analytical writing section θα λάβετε ένα NS (No Score). Σε περίπτωση που γράψετε μία έκθεση για ένα μόνο από τα δύο θέματα θα λάβετε μηδενικό βαθμό για το θέμα που δεν απαντήσατε.

Για το Analytical Writing μέρος απαιτείται να πληκτρολογήσετε 2 σύντομες εκθέσεις. Θα έχετε στη διάθεσή σας 30 λεπτά για να πληκτρολογήσετε την κάθε έκθεση. Η μία είναι το Analyze an Issue task, στο οποίο χρειάζεται να αναλύσετε το θέμα που σάς παρουσιάζεται και να εξηγήσετε τις απόψεις σας πάνω σε αυτό.

Η άλλη έκθεση είναι η Ανάλυση ενός Επιχειρήματος, στην οποία κάθε επιχείρημα που παρουσιάζεται θα πρέπει να αναλυθεί κριτικά και να αξιολογηθεί. Στο
Analyze an Argument task

8. Quantitative Section (Μαθηματική Εξέταση)

Το Section αυτό σάς εξετάζει σε ένα επίπεδο μαθηματικών το οποίο αντιστοιχεί σε μαθηματικά της Πρώτης, Δευτέρας και Τρίτης τάξης του Ελληνικού Λυκείου, με ερωτήσεις πάνω σε Συστήματα Αριθμών, Ποσοστών, Κλασμάτων, Δεκαδικών, Άλγεβρας (συμπεριλαμβανομένων Εξισώσεων 2ου Βαθμού), Γεωμετρίας (συμπεριλαμβανομένης Βασικής Γεωμετρίας Συντεταγμένων), Λόγου & Αναλογίας, Εμβαδού & Όγκου 2-Δ και 3-Δ Σχημάτων και Πιθανοτήτων. Αυτή η λίστα δεν είναι πλήρης. Ερωτήσεις πέρα από το φάσμα των παραπάνω θεμάτων μπορεί επίσης να συμπεριληφθούν. Το section αυτό έχει 2 μέρη από 20 ερωτήσεις το καθένα, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο 70 λεπτών (35 λεπτά για κάθε μέρος).

9. Verbal Section (Γλωσσική Εξέταση)

Το Verbal Section στο GRE προαπαιτεί ένα καλό επίπεδο λεξιλογίου και τις βασικές δεξιότητες της ορθής χρήσης της γλώσσας συνδυασμένες με λογική και ανάλυση. Οι 20 ερωτήσεις του καθενός από τα δύο μέρη, οι οποίες θα πρέπει να απαντηθούν σε 30 λεπτά, απαρτίζονται από 3 τύπους: 2 είδη Συμπλήρωσης Προτάσεων και Κατανόηση Γραπτού κειμένου.

Ο αριθμός των ερωτήσεων που αντιστοιχεί σε κάθε τύπο είναι ως ακολούθως:

10 ερωτήσεις σε κείμενα
6 ερωτήσεις σε συμπλήρωση κενών
4 ερωτήσεις σε ισοδύναμες λέξεις συμπλήρωσης κενών

10. Έκδοση Αποτελεσμάτων

Η ETS στέλνει πίνακες  βαθμολογίας τόσο σε εσάς όσο και σε 4 οργανισμούς της επιλογής σας περίπου 10 με 15  μέρες μετά την εξέταση. Το κόστος της αποστολής αυτής συμπεριλαμβάνεται στο ποσό των εξέταστρων. Οι οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να καθοριστούν την ημέρα των εξετάσεων. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για την παράδοση της αλληλογραφίας από το Princeton, New Jersey, USA. Για να αποστείλετε βαθμολογίες σε επιπλέον Πανεπιστήμια, η  ETS σας χρεώνει $27 για κάθε αντίγραφο, ποσό το οποίο μπορείτε να πληρώσετε μέσω πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικής επιταγής σε δολάρια.

11. Το Πρότυπο Βαθμολόγησης στο GRE

Τα αποτελέσματα του GRE περιλαμβάνουν 4 διαφορετικούς βαθμούς: ένα συνολικό βαθμό, και ξεχωριστούς βαθμούς για τα Verbal, Quantitative, και Analytical Writing Assessment sections. Ο συνολικός βαθμός βγαίνει με άριστα το 340 και οι επιμέρους βαθμολογίες το 170. Το Writing Assessment section βαθμολογείται ξεχωριστά σε μία κλίμακα από 0-6. Εκτός από αυτές τις βαθμολογίες, η απεικόνιση των αποτελεσμάτων επίσης περιλαμβάνει ποσόστωση (%) χαμηλότερης επίδοσης (% below). Αυτά τα ποσοστά χαμηλότερης επίδοσης καταδεικνύουν το ποσοστό των υποψηφίων που είχαν χαμηλότερη επίδοση από εσάς, και βασίζονται στις βαθμολογίες όλων των εξεταζόμενων στο GRE κατά τα τελευταία 3 χρόνια. Τα ποσοστά αυτά είναι σημαντικά στο να δει κανείς πώς ένας συγκεκριμένος υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές μπορεί να συγκριθεί με όλους τους εξεταζόμενους της συγκεκριμένης περιόδου, με όλους τους άλλους υποψηφίους για τη συγκεκριμένη σχολή, καθώς και με όλους τους ήδη εγγεγραμμένους μαθητές της σχολής.

12. Ξαναδίνοντας το GRE

Παρόλο που η αίσθηση ότι «θα μπορούσα να τα έχω πάει καλύτερα» είναι αναπόφευκτη μετά από κάθε εξέταση, το να δώσετε το GRE ξανά ίσως να μην είναι ιδιαίτερα βοηθητικό. Μερικές φορές είναι απαραίτητο να δώσετε τις εξετάσεις GRE περισσότερες από μία φορά, κυρίως όταν μία μεταπτυχιακή σχολή σας ζητά πιο πρόσφατες βαθμολογίες από εκείνες που ήδη έχετε. Ωστόσο, συνίσταται να μην υποκύπτετε στο δέλεαρ του να επαναλάβετε την εξέταση, εκτός εάν οι βαθμολογίες σας είναι ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με την επίδοσή σας στα practice tests, ή εάν δεν καταφέρατε να έχετε μία καλή επίδοση εξαιτίας μίας ξαφνικής ασθένειας ή παρόμοιων εξαιρετικών συνθηκών. Κι αυτό γιατί, εξαιτίας της φύσης του Test, είναι απίθανο οι βαθμολογίες σας να βελτιωθούν σημαντικά. Στην πραγματικότητα αντιθέτως, οι βαθμολογίες σας είναι πιθανόν να μειωθούν.

FAQs Στα Αγγλικά

Download here the 2019-20 GRE Information Bulletin in PDF format

1. What is the GRE Test

The Graduate Record Examination is a standardised test that measures verbal, mathematical and analytical skills. It is intended to help graduate schools including business schools, assess the potential of applicants for advanced study. More than 2300 universities in the US require GRE scores from each applicant. The GRE tests those fundamental skills that are conducive to success in graduate study - reasoning and comprehension included - and does not require any subject-specific theoretical study. (This is true only for the General GRE test and not the GRE Subject test, which is required by certain universities. In this section we mean the General GRE test whenever we refer to the GRE)

Its design is test-taker friendly and lets an examinee skip questions within a section, go back and change answers and have the flexibility to choose which question within a section to answer first.The test measures verbal reasoning, quantitative reasoning, critical thinking and analytical writing skills that have been developed over a ling period of time and are not related to a specific field of study but are important for all.Each of the Verbal Reasoning and Quantitative Reasoning scores are reported on a 130-170 score scale, in one-point increments whereas the Analytical Writing score is reported on a 0-6 score scale, in half-point increments.If no questions are answered for a specific measure, then a No Score(NS) is registered for that measure.

However, the GRE is only one of several parameters that graduate schools look at to determine the selection of an applicant. A high score alone does not translate into an admission offer from a great school. But the test can be looked upon as the first major hurdle to be cleared in the process of getting admission into a graduate school of your choice.

 

2. Who administers the GRE?

The GRE is developed and administered by the US-based Educational Testing Service (ETS) under the direction of the Graduate Record Examination Board, a non-profit organisation of graduate schools worldwide. This implies that ETS sets the questions, conducts the test, and sends each examinee the score report. For the conduct of the test, ETS has appointed Prometric Services, which in turn appoints Testing Agencies in various countries, which act as franchisees for ETS. In Greece these agencies are the Professional Services Centre which administers the test at one centre in Athens and the US Educational Foundation which administers the test in one centre in Thessaloniki.

3. When is the GRE held?

All year round. Unlike other exams offered at set dates and times, the GRE can be taken at the date and time of your choice. The test is administered twice a day, 3, 4 or 5 days a week (from Monday to Friday), and on certain Saturdays. September to December is the high season for the GRE, so in case that you intend to take the test during this period you need to register at least 2-3 weeks in advance to make certain that you will be tested on the date you prefer. Otherwise, registering at least 5 days in advance is highly recommended. The test lasts three and a half hours approximately and the test centres offer two test in the morning and afternoon.

4. Eligibility and Feess

Anyone and everyone is eligible for taking the GRE - there are no restrictions based on age or qualifications. The test scores are valid for five years, i.e., most universities accept scores up to five years old. But it is always better if your scores are recent (not older than 3 years).

Test fees for the GRE may vary according to the country in which you take the test. In Greece the current fee is US $205, payable at the time of registration. Alternatively the fees can be paid through a US Dollar denominated draft, payable to ETS - GRE Such a draft is usually available at the main branches of most banks (which have a foreign exchange counter) in most of the big cities for a nominal charge. The payment is usually made online through a credit card which has global acceptance. The credit card need not necessarily be yours - you can use a credit card belonging to your father, another relative, or a friend.

5. How to Apply

Obtain the GRE Information Bulletin available free of charge at the Professional Services Centre and other private educational locations. The Test Scheduling Form comes with the bulletin. There are two ways you can register for the computer-delivered GRE General Test outside the United States: online or by phone.


Online Registration

 • You need to create or have an ETS Account to register online. Register at least two business days before your preferred test date.
 • American Express®, MasterCard® or Visa® credit/debit cards are accepted. PayPal and voucher numbers are also accepted.
 • If you are paying with a money order, you will need to request a GRE General Test Authorization Voucher by mail

Phone Registration

 • Call the appropriate Regional Registration Center (RRC) at least two business days before your preferred test date.
 • American Express®, MasterCard® or Visa® credit/debit cards are accepted. PayPal and voucher numbers are also accepted.
 • If you are paying with a money order, you will need to request a GRE General Test Authorization Voucher by mail

ETS reserves the right to add or delete payment options at its own discretion and without notice.

Requesting a GRE General Test Authorization Voucher by Mail

You will need to request a GRE General Test Authorization Voucher by mail if you are paying with a money order. Once you receive your authorization voucher, you will be able to register online or by phone.

 • Complete the Computer-delivered GRE General Test Authorization Voucher Request Form and mail with a money order with the appropriate payment to the address printed on the form. Allow up to three weeks for processing and mail delivery.
 • When you receive your authorization voucher, you can register online or call the appropriate Regional Registration Center (RRC) to schedule an appointment.
 • An appointment to test must be made prior to the expiration date on the authorization voucher.
 • If you lose your authorization voucher, contact ETS Only one replacement will be issued.
6. What is a Section-Adaptive Test?

The Verbal Reasoning and Quantitative Reasoning measures are section-level adaptive. This means the computer selects the second operation section of a measure based on the performance on the first section.Within each section all question contribute equally o the final score.For each of the two measures a raw score is computed.The raw score is the number of questions answered correctly.The Verbal Reasoning and Quantitative Reasoning raw scores are the converted to scaled scores through a process known as equating.The equating process accounts for minor variations in difficulty among the different test editions.Thus, a given scaled score for a particular measure reflects the same level of performance regardless of which edition of the test that was taken.

Moreove, the GRE General Test provides the Score Select option, which means you can take a GRE test now or again in the future,and only send schools your best set of scores.

7. Content and structure of the GRE

Measure

Number of Questions

Allotted Time

Analytical Writing
(One section with two separately timed tasks)

One "Analyze an Issue" task and one "Analyze an Argument" task

30 minutes per task

Verbal Reasoning
(Two sections)

20 questions per section

30 minutes per section

Quantitative Reasoning
(Two sections)

20 questions per section

35 minutes per section

Unscored¹

Varies

Varies

Research²

Varies

Varies

1 An unidentified unscored section that does not count toward your score may be included and may appear in any order after the Analytical Writing section. Questions in the unscored section are being tried out either for possible use in future tests or to ensure that scores on new editions of the test are comparable to scores from earlier editions.

2 An identified research section that does not count toward your score may be included in place of the unscored section. The research section will always appear at the end of the test. Questions in this section are included for ETS research purposes.

There is a 10-minute break after the two essays and the third (verbal or Quantitative Reasoning) section and before the remaining sections.

8. Analytical Writing

The Analytical Writing section requires you to type two short essays. The first is the Issue task, in which you need to analyse the issue presented and explain your views on it.

The second essay is Analysis of an Argument, in which a given argument has to be critically analysed and evaluated. For the Argument task, you are required to critique the logic of the given argument without expressing personal opinion.

The primary emphasis in scoring both essays in the analytical writing section is on your critical thinking and analytical writing skills rather than on grammar and mechanics.

This implies that a concise essay with well-reasoned points written in simple English will be looked upon more favourably than an essay which falls short on the analytical aspects, even though it is high on writing skills.

A single score is reported for your performance on the analytical writing section. During the scoring process, your essay responses on the analytical writing section will be reviewed by ETS essay-similarity-detection software and by experienced essay readers.

The essay score is the average of scores from a trained human reader and the E-rater, a sophisticated computer programm, using a 6-point holistic scale. The scale reflects the overall quality of an essay in response to the assigned task.

If the two assigned scores differ by more than one point on the scale, the discrepancy is adjudicated by a third GRE reader. Otherwise, the scores from the two readings of an essay are averaged and rounded up to the nearest half-point interval (e.g., 4.0, 4.5).

An NS (No Score) is reported if you do not write a response for either of the two tasks in the analytical writing section. If you write an essay for only one of the two tasks, you will receive a score of zero on the task for which no response was provided.

 

9. Quantitative Reasoning Section

This section measures-the test taker's ability to understand quantitative information, interpret and analyze information, solve problems using mathematical models and apply basic mathematical skills and elementary mathematical concepts of arithmetic,algebra, geometry and data analysis

The Quantitative Reasoning section contains four types of questions:
Quantitative Comparison questions
Multiple-choice Questions, Select One Answer Choice
Multiple-choice Questions, Select One or More Answer Choices
Numeric Entry Questions

Each question appears either independently as a discrete question or as part of a set of questions called a Data Interpretation set. All of the questions in a Data Interpretation set are based on the same data presented in tables, graphs or other displays of data.

10. Verbal Reasoning Section

GRE's Verbal Section examines how to:
Analyze and draw conclusions from discourse; reason from incomplete data; identify author's assumptions and/or perspective; understand multiple levels of meaning such as literal, figurative and author's intent
Select important points; distinguish major from minor or relevant points; summarize text; understand the structure of a text.
Understand the meanings of words, sentences and entire texts; understand relationships among words and among concepts.
The Verbal Reasoning section of the GRE contains three types of questions: Reading Comprehension, Text Completion and Sentence Equivalence.
Reading Comprehension questions appear in sets; Text Completion and Sentence Equivalence questions are independent.

11. Reporting the Score

ETS sends score reports to you and to up to 4 institutions of your choice, the cost of which is built into the fee you pay, approximately 10 to 15 days after you take the test. These institutions must be designated on test day. However, you have to allow sufficient time for mail delivery from Princeton, New Jersey, USA. For reporting to each additional university ETS charges you $27, payable by an international credit card or a dollar denominated draft.

12. The Scoring Pattern in the GRE

The GRE results include four different scores: a total score, and separate scores for Verbal, Quantitative, and Analytical Writing Assessment sections. The total score is reported out of 340 and the sectional scores are out of 170. The Writing Assessment section is scored separately on a scale 0-6.

ΑΘΗΝΑ

Βασ. Σοφίας 84, Έναντι Μεγάρου Μουσικής
Τηλ.: 2107488131, Whatsapp:6948783370, athens@network.gr
Ώρες Λειτουργίας: ΔΕ-ΠΑ: 09:30 - 21:30 ΣΑ: 10:00 - 17:00

Θεσσαλονίκη

Παύλου Μελά 18 & Τσιμισκή, Διαγώνιος
2310240394, Whatsapp:6948783370, salonica@network.gr
Ώρες Λειτουργίας: ΔΕ-ΠΑ: 10:00 - 22:00 ΣΑ: 10:00 - 17:00