Μέσος Όρος Σπουδαστών μας στο TOP 1% στον Κόσμο !

GMAT 650
TOEFL 103+
GRE 320
IELTS 6,9+

GMAT® - Προετοιμασία

Επαναστατική Μέθοδος Διδασκαλίας GMAT στο NETWORK και η Αποκάλυψη των Μυστικών και των Tricks

Το μεγάλο μας ΑΤΟΥ, το οποίο κερδίζουν όλοι οι Σπουδαστές μας, είναι το ότι όλοι εμείς στο NETWORK, έχοντας ερευνήσει σε βάθος, έχουμε επισημάνει και έχουμε αποκωδικοποιήσει όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει πρόσφατα στις εξετάσεις GMAT. Έχοντας εναρμονισθεί και συντονιστεί πλήρως με τη νέα δομή του Test, σας προσφέρουμε μέσα σε κάθε μάθημα την αποκάλυψη κάθε γκρίζου σημείου, “μυστικού” ή Τrick που τυχόν κρύβει το GMAT Test, εξασφαλίζοντας αυτό το ΑΠΟΛΥΤΟ (και συνάμα Παγκόσμιο)  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ. Μόνο για τους Σπουδαστές του  NETWORK.

Η παρακολούθηση μίας τάξης προετοιμασίας GMAT στο NETWORK εκτός από τις εξειδικευμένες οδηγίες, μαθαίνει τους υποψηφίους να αξιοποιήσουν και όλες τις ικανότητες που πιθανώς να μην υποπτεύονταν ότι διαθέτουν πριν την εκκίνηση του προγράμματος και προκαλεί δημιουργικά τους Σπουδαστές να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους.

Η Μέθοδος του NETWORK

Η διδασκαλία GMAT του NETWORK αποτελείται από τρία σημαντικά συστατικά που οδηγούν κάθε εξεταζόμενο GMAT που ολοκληρώνει το πρόγραμμα του NETWORK στο να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις ικανότητές του και να επιτύχει την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία.

Η μέθοδός μας είναι ένας καλοδουλεμένος συνδυασμός:

 1. συγκεκριμένης διδασκαλίας για το διαγωνισμό,
 2. διδασκαλίας της βασικής υποστηρικτικής θεωρίας, και
 3. ελαχιστοποίησης του χρόνου μελέτης με μοναδικά δημιουργική εκμετάλλευση του χρόνου που κάθε σπουδαστής έχει διαθέσιμο για μελέτη.

Στο NETWORK διδάσκουμε και το απαραίτητο ακαδημαϊκό περιεχόμενο και τη συγκεκριμένη διδακτική νοοτροπία του διαγωνισμού. Οι Σπουδαστές έχουν έτσι και την απαιτούμενη θεωρητική κατάρτιση, αλλά και μαθαίνουν να σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι ίδιοι οι δημιουργοί του GMAT.

Ταξινομούμε κάθε ερώτηση στις ξεχωριστές κατηγορίες που αντιστοιχούν σε κάθε τύπο ερώτησης.

Η μέθοδός μας παρέχει στο διαγωνιζόμενο την εμπιστοσύνη να διαπραγματευθεί με επιτυχία οποιαδήποτε ερώτηση που μπορεί να προκύψει, επειδή το πρόγραμμά μας υπερβαίνει μίας θεώρησης γενικών τεχνασμάτων, με τη συνολική θεώρηση αυτού του σχετικού μαθηματικού και λεκτικού περιεχομένου που προωθεί την κατανόηση και ενισχύει τη βέλτιστη επίδοση χωρίς σπατάλη χρόνου.

Άμεση Αφομοίωση της Ύλης

Μόλις οι σπουδαστές του NETWORK αποφοιτήσουν από μια τάξη προετοιμασίας GMAT είναι πλήρως εξοπλισμένοι με τις κατάλληλες δεξιότητες και στρατηγικές, βασιζόμενες στη θεωρητική γνώση, για να αντιμετωπίσουν με εμπιστοσύνη οποιονδήποτε τύπο ερώτησης GMAT , από τον πιο βασικό μέχρι τον πιο προηγμένο, ακόμη και ερωτήσεις που ακολουθούν κάποια ασυνήθιστη τροπή.

Οι σπουδαστές μας μαθαίνουν πώς να εφαρμόζουν τις απαιτούμενες θεωρητικές έννοιες στο GMAT αντί να έχουν διδαχθεί μόνο αυτές τις έννοιες. Μαθαίνουν πότε να χρησιμοποιούν και πότε να μην χρησιμοποιούν τις συντομότερες μεθόδους και πότε να εφαρμόζουν τις γρήγορες μεθόδους ανάγνωσης που δεν υποβιβάζουν την κατανόηση. Εν κατακλείδι υπάρχει κάτι πέρα από τη γνώση και τον υψηλό βαθμό που οι σπουδαστές GMAT του NETWORK αποκτούν μέσω του προγράμματός μας: θετική στάση, επιμονή, εμπιστοσύνη και κριτική σκέψη.

Για Ποιούς Λόγους να Επιλέξετε το GMAT Course του NETWORK?

Το  NETWORK είναι η πρώτη και η μόνη σχολή μέχρι σήμερα στην Ελλάδα που προσφέρει πλήρη κάλυψη των Σπουδαστών, όσον αφορά την αντιμετώπιση των “μυστικών” και των Tricks του διαγωνισμού GMAT.

H Προετοιμασία γίνεται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια υπολογιστών του NETWORK.

Η Στρατηγική προετοιμασίας του NETWORK περιλαμβάνει:

 1. πολυετή εμπειρία του NETWORK στις διεθνείς εξετάσεις GMAT (καθώς και IELTS, TOEFL, GRE)
 2. αποκάλυψη ΟΛΩΝ των γκρίζων σημείων ή των TRICKS του GMAT και απλές μεθόδους λύσης που σας εξασφαλίζουν το να κάνετε τη διαφορά με το Score σας, αλλά και κάλυψη όλων των ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ώστε να αισθανθείτε πλήρη σιγουριά σε κάθε στιγμή του Test
 3. προπόνηση στη διαχείριση χρόνου και ουσιαστική ψυχολογική προετοιμασία για τις πραγματικές συνθήκες εξέτασης
 4. προσωπική φροντίδα και ατομική υποστήριξη για τυχόν κενά και απορίες
 5. μαθήματα με συμμετοχή κάθε σπουδαστή σε κάθε μάθημα για να αναπτύξετε επιβεβαίωση και αυτοπεποίθηση για τις γνώσεις σας (και όχι μαθήματα τύπου μονόδρομης ακαδημαϊκής διάλεξης με πιθανά τα επακόλουθα της ασάφειας, αφήνοντας από εκεί και πέρα τον κάθε σπουδαστή στην τύχη του)
 6. ανάπτυξη κριτικής σκέψης και λήψης αποφάσεων για να μην «κολλήσετε» πουθενά και σε κανένα Test.
 7. ειδική στρατηγική που σας προσφέρουμε για κάθε μία από τις επιμέρους ενότητες του GMAT
 8. ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της ψυχολογίας κάθε υποψηφίου με εξατομικευμένες συμβουλές με συνεχή καθοδήγηση
 9. διδασκαλία του GMAT με τις πλέον ενδεδειγμένες up-to-date μεθόδους της διδακτικής επιστήμης και με την υποστήριξη σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων (Power Point presentations, test simulation, με χρήση simulation noteboard, the NETWORK internet based test preps κλπ)
 10. εξατομικευμένες συμβουλές και συνεχής καθοδήγηση για την περαιτέρω ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της καλής ψυχολογίας κάθε υποψηφίου
 11. πρακτική εξάσκηση με την επίσης πιο σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και αυθεντικά Practice Tests χωρίς περιορισμό υλικού ή χρόνου
 12. διαρκής υποστήριξη και συμβουλευτική από το έμπειρο προσωπικό του NETWORK (ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας σας).

Το GMAT είναι Εύκολο ή Δύσκολο?

Η διαδικασία του GMAT (Graduate Management Admission Test) προβλέπει ερωτήσεις μεταβαλλόμενης δυσκολίας.  Κατά την εκκίνηση του Test, παρουσιάζονται ερωτήσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ένα μέτριο βαθμό δυσκολίας.

Όσο κανείς προχωράει στο τεστ, ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται, ανάλογα με το εάν ο εξεταζόμενος απαντήσει σωστά ή όχι στην προηγούμενη ερώτηση. Εάν στο παραπάνω συνυπολογιστεί το άγχος των εξετάσεων και το χρονικό όριο διεκπεραίωσης του Test, τότε πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι η δυσκολία του Test μεγαλώνει.

Εξειδικευμένη Προετοιμασία GMAT

Το NETWORK από το 1991 προσφέρει την πλέον εξειδικευμένη προετοιμασία GMAT:

 1. Η προετοιμασία των υποψηφίων γίνεται με αυθεντικά Tests κάθε εβδομάδα, Internet Based και Paper Based
 2. Χρησιμοποιούνται ειδικές τεχνικές που αποσκοπούν στη σταδιακή βελτίωση του επιπέδου των υποψηφίων
 3. Εφαρμόζονται ειδικές στρατηγικές αντιμετώπισης των Tests βασισμένες στην Ελληνική ιδιοσυγκρασία που αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των υποψηφίων
 4. Καθηγητές και υποψήφιοι είναι αφοσιωμένοι στον κοινό τους στόχο που δεν είναι απλά μια καλή απόδοση αλλά το “maximum score”
Στρατηγική Αντιμετώπισης GMAT TEST

Η στρατηγική αντιμετώπισης του GMAT που θα σας διδάξει το NETWORK θα σας μάθει να διαχειρίζεστε βέλτιστα το διαθέσιμο χρόνο του διαγωνισμού με το να απαντάτε με κατάλληλο ρυθμό, να θέτετε προτεραιότητες και να λαμβάνετε με σύνεση κρίσιμες αποφάσεις για δύσκολες ή δυσνόητες ερωτήσεις. Επίσης, θα μάθετε τεχνικές διαχείρισης άγχους, μετατρέποντας την πίεση από το τεστ σε δημιουργική ενέργεια.

μετατρέποντας την πίεση από το τεστ σε δημιουργική ενέργεια.

Γιατί η Ομάδα του NETWORK Υπερέχει στην Προετοιμασία του GMAT?

1. Έμπειροι & Εξειδικευμένοι Καθηγητές

Οι καθηγητές μας είναι μοναδικοί στο είδος τους με πολυετή εξειδίκευση και εμπειρία πάνω στο αντικείμενο του GMAT.

2. Αυθεντικά Tests

Προετοιμασία των υποψηφίων με αυθεντικά GMAT Tests, σε εβδομαδιαία βάση, καθώς και Paper Based Tests.

3. Ολιγομελή Τμήματα (Quality Protocol)

Μοναδική Σχολή στην Ελλάδα που ακολουθεί το “Quality Protocol” με μέσο όρο 9 σπουδαστές.

4. Σύγχρονα Computer Lab

Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας για εξάσκηση στα Computer και Internet Based Tests.

5. Εξατομικευμένη & προσωπική καθοδήγηση

Προσωπική επικοινωνία από τους καθηγητές προς κάθε σπουδαστή ξεχωριστά για την επίλυση αποριών και  για σωστή καθοδήγηση στη διάρκεια της προετοιμασίας.

6. Δωρεάν Βιβλία

Διάθεση όλων των απαραίτητων βιβλίων και extra σημειώσεων δωρεάν.

7. Ατομική Κάρτα Επιδόσεων

Η ειδική αυτή Κάρτα (Score Card) στοχεύει στη συστηματοποίηση της μελέτης σας και σωστότερη αφομοίωση της ύλης. Η παρακολούθηση της βελτίωσής σας που επιτυγχάνεται με τη Score Card, η οποία ελέγχεται τακτικά από τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους του NETWORK που σας συμβουλεύουν και καθοδηγούν ανάλογα.

8. Εγγύηση Υποστήριξης

Σε περίπτωση που δεν πετύχετε το Score που θέλετε προσφέρουμε Δωρεάν ειδικό πρόγραμμα επανεξέτασης που περιλαμβάνει επιλεγμένα ιδιαίτερα μαθήματα, εξάσκηση στα Computer Labs, έλεγχο λεξιλογίου, και γενικά προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε υποψηφίου.

9. Πρόσβαση στην ειδική πλατφόρμα του NETWORK

Πρόσβαση των μαθητών στην ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα μέσω της οποίας γίνεται η διαχείριση των μαθημάτων καθώς και έξτρα παροχή υλικού προς τους μαθητές

Τι λένε οι Σπουδαστές μας για το NETWORK?

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους καθηγητές, κ. Άλεξ και Απόστολο για τις πολύτιμες συμβουλές τους, την καθοδήγησή τους και τον μοναδικό τους τρόπο για την επιτυχία μου στο Academic IELTS. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και το υπόλοιπο team του NETWORK για την υποστήριξη και τις υπηρεσίες του, και συγκεκριμένα την κ. Phyllis για τις αιτήσεις και τον χρόνο της.
IELTS
Reading: 9
Listening : 9
Writing: 7
Speaking: 8
Overall: 8

Ιωάννης Μ.

Ευχαριστώ όλου σας θερμά για την πολύτιμη βοήθεια όλο αυτό το διάστημα. Είμαι ευγνώμων σε όλη την ομάδα του NETWORK

Γιώργος Κ.

Ευχαριστώ για τον άρτιο τρόπο προετοιμασίας μου αναφορικά με τις εξετάσεις GMAT . Ειδικότερα, για το υψηλό επίπεδο και την προθυμία του διδακτικού προσωπικού, την πάντοτε διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή και τον άψογο τρόπο επικοινωνίας με το διοικητικό ανθρώπινο δυναμικό του κέντρου.

Γιώργος Σ.

Ευχαριστώ πολύ το NETWORK και τους καθηγητές μου κ. Σιάτρα και κα. Ζαχαροπούλου για την πολύ καλή προετοιμασία και βοήθεια που μου έδωσαν για το GMAT . Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους μελλοντικούς μαθητές και πάντα επιτυχίες για το NETWORK!
GMAT : 760

Γεώργιος Χ.

Ευχαριστώ πολύ το NETWORK και ειδικά τον κ. Σιάτρα που με την στήριξη και την πολύτιμη βοήθειά του κατάφερα να πετύχω τους στόχους μου! Σας ευχαριστώ πολύ για όλα!!

Κατερίνα Π.

Το πρώτο πράγμα που έκανα όταν βγήκα το Pearson Professional Center ήταν να περάσω από το NETWORK να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν να καταφέρω να πάω τόσο καλά. ( 720 )

Σώτος Δ.

Ευχαριστώ πολύ το NETWORK για την προσφορά του στην επιτυχία μου στο GRE. Συνέβαλε σημαντικά στην βελτίωση μου. Είμαι ευγνώμων ! ( 168 / 170 Quant / 156 / 170 Verbal )

Βαγγέλης Π.

Πολλά ευχαριστώ στο NETWORK και τους καθηγητές του που με βοήθησαν να πετύχω το στόχο μου , RSM καθώς και για τη μεγάλη τους υποστήριξη κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αλλά και των αιτήσεων.
Ο μαθητής σας

Γεώργιος Π.

Ευχαριστώ θερμά το NETWORK και ειδικά τον κύριο Σιάτρα και την κυρία Μπατσακούτσα που με βοήθησαν να κάνω αυτή την τόσο δύσκολη και σημαντική προετοιμασία.

Ευαγγελία Κ.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την πολύτιμη βοήθειά σας καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας για την πραγματοποίηση των μεταπτυχιακών σπουδών μου στο πανεπιστήμιο που στόχευα εξ΄αρχής και χάρη σε σας κατάφερα να γίνω δεκτή.

Αλεξάνδρα Μ.

Ήταν μια ωραία εμπειρία , οι καθηγητές και οι συμμαθητές επίσης, ελπίζω να το ξανακάνουμε κάποια στιγμή! Καλή συνέχεια σε όλους δεν θα τα κατάφερνα χωρίς εσάς! ( GMAT 660 )

Κυριάκος Χ.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο NETWORK για την συνεργασία, την άμεση εξυπηρέτηση και το επιθυμητό αποτέλεσμα!

Σοφία – Άννα Χ.

Ευχαριστώ το NETWORK για την ευκαιρία που μου έδωσε να καταφέρω να επιλέξω το πανεπιστήμιο που με αντιπροσωπεύει! Με εκτίμηση

Αφροδίτη Π.

Το NETWORK συνέβαλλε σε ένα μεγάλο σκοπό για την αποδοχή μου στο πανεπιστήμιο. Η βοήθεια του κ. Σιάτρα και οι συμβουλές του αποδείχθηκαν απαραίτητες για την αποδοχή όσο και για την επιλογή μου.
Ευχαριστώ θερμά όλους!

Θα ήθελα να ευχαριστήσω απ’ το βάθος της καρδιάς μου τους καταπληκτικούς αυτούς ανθρώπους, που με βοήθησαν και με στήριξαν , με όλη τους τη διάθεση κ’ το χαμόγελο, να πετύχω τους στόχους μου!
Σας ευχαριστώ για όλα,

Ελευθερία Τ.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα του NETWORK για την συντονισμένη πορεία της προετοιμασίας μου και ένα ακόμα μεγαλύτερο ευχαριστώ στον κ. Σιάτρα για την υπομονή, τις συμβουλές του και πάνω απ’ όλα την θέληση του να με βοηθήσει να κατακτήσω τους στόχους μου! Η συμβολή του NETWORK σε αυτό το μεγάλο βήμα στην ζωή μου ήταν μεγάλη. Καλή συνέχεια στην ομάδα.

Κατερίνα Μ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και μέσα από την καρδιά μου όλη την ομάδα του NETWORK που με την πολύτιμη βοήθειά τους μπόρεσα να κάνω ένα από τα όνειρα μου πραγματικότητα και να πάω για μεταπτυχιακό στην Βαρκελώνη. Εύχομαι από καρδιάς ότι καλύτερο και πάντα επιτυχίες. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Σιάτρα που με τις συμβουλές του όχι μόνο σε εκπαιδευτικά θέματα αλλά σε καταστάσεις που αφορούν την ίδια τη ζωή μου έδωσε τις κατάλληλες συμβουλές ώστε να μπορέσω να πετύχω τους στόχους μου.
Σας ευχαριστώ για όλα,

Ανδρέας Κ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για όλα που με μάθατε να σκέφτομαι και να διαβάζω για την πιο δύσκολη εξέταση στα 24 μου χρόνια.

Νικόλας Ε.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον όμιλο NETWORK για την πολύτιμη βοήθεια του σε μια πολύ σημαντική απόφαση για τη ζωή μου, τις μεταπτυχιακές μου σπουδές! Όλοι υπήρξαν πολύ θερμοί και υποστηρικτικοί και τους ευχαριστώ θερμά γιαυτό! Καλή συνέχεια

Δήμητρα Κ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τον εκπαιδευτικό όμιλο NETWORK για την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη που μου έδειξαν. Ιδιαίτερα, η συνεισφορά του κ. Σιάτρα ήταν καταλυτική και ανεκτίμητη στο να πετύχω τους στόχους μου. Εύχομαι καλή συνέχεια στην προσπάθεια όλων και ό,τι καλύτερο στο έργο τους. Συνεχίστε να μοιράζετε χαμόγελα!!

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον όμιλο NETWORK για τη συνεργασία, τη βοήθεια και την καθοδήγηση τόσο στα μαθήματα όσο και στη διαδικασία των αιτήσεων. Ο στόχος επετεύχθη. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον κ. Σιάτρα , τον κ. Μάνο και την Αλεξία για την βοήθεια τους. Συνεχίστε το έργο σας με τον ίδιο ενθουσιασμό έτσι ώστε και άλλα παιδιά στο μέλλον να πετύχουν τους στόχους τους όπως και γω. Σας ευχαριστώ και πάλι και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο.

Ευχαριστώ τον όμιλο NETWORK για την βοήθεια και στήριξη τόσο για τις εξετάσεις IELTS όσο και στη διαδικασία αιτήσεων. Συνεχίστε έτσι, να βοηθάτε με ενθουσιασμό τους φοιτητές. Για εμένα ο στόχος επετεύχθη και το κεφάλαιο αυτό κλείνει! Καλή επιτυχία στους επόμενους!

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον όμιλο NETWORK και προσωπικά τον κύριο Δ. Σιάτρα για το άκρως επαγγελματικό τρόπο διδασκαλίας και την μεταδοτικότητά του. Χωρίς την αμέριστη βοήθεια του θα είχα καταφέρει να ξεπεράσω τον στόχο στις εξετάσεις IELTS. Επίσης, θα ήταν παράλειψη μου να μην ευχαριστήσω την Αναστασία στη γραμματειακή υποστήριξη για τον επαγγελματισμό και την υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία των μαθημάτων και των mock test. Συνεχίστε έτσι, με τον ίδιο ενθουσιασμό, υψηλό επίπεδο και επαγγελματισμό και θα παραμείνετε στην κορυφή. Να είστε σίγουροι ότι από την δική μου πλευρά, θα είναι χαρά μου να συστήσω μελλοντικούς υποψηφίους που σκοπεύουν να δώσουν IELTS για να έρθουν να τους βοηθήσετε να σκίσουν.
Καλή συνέχεια και ευχαριστώ για όλα

Βασίλειος Κ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπαιδευτικό όμιλο NETWORK και δη την κ. Αλεξία και τον κ. Σιάτρα για την συνεργασία, βοήθεια και υποστήριξη τους στις αιτήσεις για Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Οι συμβουλές και υποδείξεις τους ήταν καταλυτικές και στο σύνολο των 7 αιτήσεων δεν υπήρξε ούτε μια απόρριψη. Ευχαριστώ πολύ

Ερμής Γ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπαιδευτικό όμιλο NETWORK και ιδιαίτερα τον κ. Σιάτρα για τη συνεργασία και η συνδρομή του στην επίτευξη του στόχου μου. Ευελπιστώ πως στο μέλλον οι δρόμοι μας θα ξανασυναντηθούν όταν θα χρειαστεί να υλοποιήσω τα επόμενα βήματα στην καριέρα μου.

Φίλιππος Κ.

Η εμπειρία μου στο NETWORK ήταν από τις καλύτερες που θα μπορούσα να ελπίζω. Ο καλύτερος δυνατός τρόπος προετοιμασίας για το IELTS , με προσωπική βοήθεια , ενδιαφέροντα μαθήματα και topics . Συγκεκριμένα ευχαριστώ πολύ την κ. Αλεξία για την βοήθεια στην προετοιμασία για το μεταπτυχιακό μου και την γραμματεία καθ’ όλη τη διαδικασία.

Κατερίνα Μ.

Ευχαριστώ από καρδιάς τον εκπαιδευτικό όμιλο NETWORK και κυρίως τον κύριο Σιάτρα για την πολύτιμη βοήθεια του όλο αυτό το διάστημα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να κάνεις αιτήσεις μόνο σε 3 πανεπιστήμια και να σε δέχονται και τα 3! Ευελπιστώ να πάνε όλα καλά και στο μέλλον οι δρόμοι μας να διασταυρωθούν ξανά.
Ευχαριστώ για όλα

Παναγιώτα Τ.

It’s been a really special experience being part of the NETWORK team. “ merry meet & merry part”

Μαίρη Τ.

Θα ήθελα από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω όλους στο NETWORK , ήσασταν υπέροχοι. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, τρομερά ευγενικοί και εξαιρετικοί σαν άνθρωποι!!! Συγχαρητήρια μέσα από τα βάθη της ψυχής μου κάνετε τα όνειρα των νέων ανθρώπων πραγματικότητα! Κάνετε κάτι τρομερό!

Αντώνης – Συμεών Τ.

Ευχαριστώ πολύ για κάθε βοήθεια που μου προσφέρατε και ήσασταν δίπλα μου σε όλο τον δρόμο προς Αγγλία!

Νεκτάριος Β.

Είμαι πραγματικά ευγνώμων και τυχερός που έγινα μέλος στην οικογένεια του NETWORK , ανάμεσα σε υπέροχους ανθρώπους και επαγγελματίες, οι οποίοι με βοήθησαν να πραγματοποιήσω τον στόχο μου για σπουδές στο εξωτερικό. Κυρία Αλεξία είστε καταπληκτική. Ευχαριστώ τους καθηγητές μου που με προετοίμασαν για την βέλτιστη γνώση της Αγγλικής. Ό,τι καλύτερο πάντοτε. Σας ευχαριστώ από καρδιάς

Νικηφόρος Γ.

Η ζωή είναι ένα υπέροχο και μεγάλο ταξίδι. Και όπως όλα τα ταξίδια, κάποτε αρχίζουν και κάποτε τελειώνουν. Τώρα αρχίζει το δικό μου ταξίδι. Ξεκινάει με ένα εισιτήριο για Αγγλία. Δεν έχω συνειδητοποιήσει τι με περιμένει ακόμα, δε φοβάμαι και το περιμένω με ανυπομονησία. Όπως λέει και ο Καβάφης, ( μιας και γω δεν είμαι καλός στο γραπτό λόγο...), - Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να ναι μακρύς ο δρόμος , γεμάτος δυσκολίες , γεμάτος γνώση....Αυτό περίμενα μια ζωή για την αυτοπραγμάτωση μου, να ζήσω ένα ταξίδι. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το ticket
Ο δικός σας, με απέραντη αγάπη

Αντώνης Τ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπέροχους ανθρώπους του NETWORK για όλη την βοήθεια , τις συμβουλές και την στήριξη καθ’όλη την διάρκεια των μαθημάτων και κατά την διαδικασία των αιτήσεων για μεταπτυχιακό. Δύσκολα συναντάει κανείς εκτός από εξαιρετικούς επαγγελματίες τόσο καλούς ανθρώπους. Θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα για την συνέχεια και ελπίζω να ανταμώσουν ξανά οι δρόμοι μας. P.S Σίγουρα θα σας φέρω δωράκια όταν γυρίσω για διακοπές στην Ελλάδα
Με πολύ αγάπη

Γιώργος Μ.

Το ευχαριστώ είναι μια μικρή λέξη για όλα αυτά που μου δώσατε τον τελευταίο χρόνο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λέξη να περιγράψω το πως νιώθω για το ιδιαίτερο και πρωτόγνωρο ταξίδι το οποίο ετοιμάζομαι να ακολουθήσω χάρη σε σας. Οι συμβουλές σας και η συμβολή σας ήταν και είναι ανεκτίμητη. Είστε υπέροχοι, συνεχίστε να πραγματοποιείτε όνειρα

Ιουλία ( Λίλη ) Γ.

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους του NETWORK που με βοήθησαν να επιτύχω τους στόχους μου και με στήριξαν από την αρχή του ταξιδιού μέχρι το τέλος του.

Σπύρος Μ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπαιδευτικό όμιλο NETWORK γιατί με έκανε να πιστέψω πως ποτέ δεν είναι αργά και κυρίως όταν υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που ανοίγεται μπροστά! Κλείνοντας θα ήθελα να σας αφιερώσω την φράση που πίστεψα περισσότερο υπό την καθοδήγησή σας “ ο δρόμος της επιτυχίας είναι πάντα υπό κατασκευή”
Εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια!

Νικόλαος – Παναγιώτης Τ.

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όλο τον όμιλο NETWORK και στον κύριο Σιάτρα για την τόσο πολύτιμη βοήθειά τους σε ό,τι αφορά στις σπουδές μου και τις επιλογές μου για το μέλλον. Η καθοδήγησή τους ήταν καθοριστική και εξαιρετικά χρήσιμη.

Μιχάλης Π.

Σας ευχαριστώ όλους ξεχωριστά για την στήριξή σας και την βοήθειά σας στο να κάνω ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων μου. Εύχομαι να είστε πάντα καλά και να συνεχίσετε το έργο σας.
Καλό καλοκαίρι
Με τεράστια εκτίμηση

Λυδία Π.

Σας ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια που μου παρείχατε όλο αυτό το διάστημα
Με εκτίμηση

Αικατερίνη Δ.

Η βοήθεια σας και η παρουσία σας ήταν πολύ σημαντική για μένα.
Το ταξίδι τώρα ξεκινάει

Δήμητρα Μ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον εκπαιδευτικό όμιλο NETWORK για όλη τη βοήθεια καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας μου για το UCL. Η κυρία Αλεξία και ο κύριος Σιάτρας ήταν δίπλα μου σε ότι τους χρειάστηκα και με υποστήριζαν συνεχώς, ακόμα και αν τους “έπρηξα” λιγάκι. Χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους το όνειρο μου έγινε πραγματικότητα. Ήταν όλα υπέροχα!

Μανώλης Ξ.

Σας ευχαριστώ πολύ για όλα! Η βοήθεια σας ήταν πολύτιμη και ήσασταν πάντα δίπλα μου σε ότι χρειάστηκα.
Συγγνώμη που σας ταλαιπώρησα τόσο όλον αυτό τον χρόνο!

Χριστίνα Τ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το NETWORK για την συμβολή του στην απόκτηση γνώσεων και την προσφορά θέσης στο πρόγραμμα που με ενδιέφερε πάντα με επαγγελματισμό και σωστή προσέγγιση.
Έχω μείνει πολύ ικανοποιημένος!

Γιάννης Α.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν ένα τόσο σημαντικό κομμάτι , σε όλη αυτή τη διαδικασία , μέσα από την οποία θα κάνω πραγματικότητα τους στόχους μου. Ειδικά τη κ. Αλεξία και τη κ. Phillys , σας ευχαριστώ για όλα!! Δεν σας ξεχνάω.... θα μαθαίνετε νέα μου!

Ειρήνη Γ.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ, στον εκπαιδευτικό όμιλο “NETWORK” για τη συμπόρευση στο νέο μου ξεκίνημα για σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία. Ειδικότερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα. Αλεξία και την κα. Phyllis που σε ό,τι χρειάστηκα ήταν δίπλα μου, απαντούσαν ταχύτατα σε κάθε μου αίτημα και δεν με άφησαν στιγμή να νιώσω ανασφάλεια σχετικά με το άγνωστο νέο κύκλο που ανοίγεται μπροστά μου. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την γραμματεία , η οποία βοηθούσε ταχύτατα και εξυπηρετούσε όλους τους μαθητές του NETWORK.

Κατερίνα Β.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε έναν σπουδαίο εκπαιδευτικό όμιλο, τον όμιλο “NETWORK” , που στάθηκε αρωγός στο καινούργιο ξεκίνημα της ζωής μου αλλά και εκατοντάδων κάθε χρόνο νέων που αναζητούν ένα καλύτερο ακαδημαϊκό και επαγγελματικό μέλλον. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην κυρία Αλεξία που κατεύθυνε την προσπάθεια μου από τον περασμένο Ιανουάριο. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κ. Phyllis που εργάστηκε πάνω στις αιτήσεις μου με επιμέλεια και αμεσότητα, για να καταφέρω να αποδεχθώ την πρόταση του City University of London (LLM in maritime law). Ευχαριστώ τους καθηγητές μου στο IELTS courses που με βοήθησαν σε σύντομο χρόνο να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις του IELTS παρά τον περιορισμένο χρόνο που διέθετα. Τέλος ένα θερμό ευχαριστώ στα κορίτσια της γραμματείας που ήταν πάντα πρόθυμα να μας εξυπηρετήσουν. Ευχαριστώ για όλα. Χωρίς το NETWORK η όλη διαδικασία θα ήταν ένα βουνό. Το ευχαριστώ είναι λίγο!! Πάντα επιτυχίες και διακρίσεις στο NETWORK!

Μάριο Χ.

ΑΘΗΝΑ

Βασ. Σοφίας 84, Έναντι Μεγάρου Μουσικής
Τηλ.: 2107488131, Whatsapp:6948783370, athens@network.gr
Ώρες Λειτουργίας: ΔΕ-ΠΑ: 09:30 - 21:30 ΣΑ: 10:00 - 17:00

Θεσσαλονίκη

Παύλου Μελά 18 & Τσιμισκή, Διαγώνιος
2310240394, Whatsapp:6948783370, salonica@network.gr
Ώρες Λειτουργίας: ΔΕ-ΠΑ: 10:00 - 22:00 ΣΑ: 10:00 - 17:00