Πως να εγγραφείτε για τις Εξετάσεις TEOFL

"Πώς να εγγραφείτε για τις Εξετάσεις TOEFL"
Ακολουθήστε τα παρακάτω απλά Βήματα για την Εγγραφή σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παρακάτω βήματα είναι απλές εικόνες. Για να μπορέσετε να εγγραφείτε για τις εξετάσεις του TOEFL iBT θα πρέπει να ανοίξετε έναν δεύτερο ενεργό Browser (νέο παράθυρο Internet Explorer / Firefox κλπ) και να πράξετε βάσει των οδηγιών

Βήμα 1

Βήμα 2

Βήμα 3

Βήμα 4

Βήμα 5

Βήμα 6

Βήμα 7

Βήμα 8

Βήμα 9

Βήμα 10

Βήμα 11

Βήμα 12

Βήμα 13

Βήμα 14

Βήμα 15

Βήμα 16

Βήμα 17

Βήμα 18

Βήμα 19

Βήμα 20

Βήμα 21