GRE® - Πληροφορίες - FAQs Στα Ελληνικά

FAQs Στα Ελληνικά

1. Τι είναι το GRE Test;

2. Ποιος διαχειρίζεται τις εξετάσεις GRE;

3. Κάθε πότε διεξάγονται οι εξετάσεις GRE;

4. Δικαίωμα Συμμετοχής και Εξέταστρα;

5. Πώς να δηλώσει κανείς συμμετοχή;

6. Περιεχόμενο και δομή του GRE;

7. ΑWA – Analytical Writing Assessment (Έκθεση);

8. Quantitative Section (Μαθηματική Εξέταση);

9. Verbal Section (Γλωσσική Εξέταση);

10. Έκδοση  Αποτελεσμάτων;

11. Το Πρότυπο Βαθμολόγησης στο GRE;

12. Ξαναδίνοντας το GRE;

1. Τι είναι το GRE Test

Το Graduate Record Examination είναι ένα τυποποιημένο Test το οποίο εξετάζει λεκτικές, μαθηματικές και κριτικές δεξιότητες. Στόχος του είναι να βοηθήσει τις Πανεπιστημιακές  Σχολές συμπεριλαμβανομένων και Business Schools, να αξιολογήσουν το δυναμικό των υποψηφίων για προχωρημένες σπουδές. Περίπου 2.300 Πανεπιστήμια στις ΗΠΑ απαιτούν βαθμολογίες GRE από κάθε υποψήφιο. Το GRE εξετάζει εκείνες τις βασικές δεξιότητες οι οποίες προάγουν την επιτυχία σε ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα – συμπεριλαμβανομένης της συλλογιστικής και  της κατανόησης – και δεν προϋποθέτει ειδικές θεωρητικές γνώσεις για κάθε πεδίο. (Αυτό ισχύει μόνο  για το General GRE Test και όχι για το GRE Subject test, το οποίο απαιτείται από ορισμένα Πανεπιστήμια μόνο. Σε αυτό το κείμενο κάθε φορά που αναφερόμαστε στο GRE εννοούμε το General GRE Test)

Το GRE είναι section adaptive και όχι computer adaptive. Αν απαντηθούν ικανοποιητικά τα πρώτα Quantitative και Verbal Sections τα δεύτερα μέρη θα είναι πιο απαιτητικά αλλά θα αποδίδουν μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας σε κάθε ερώτηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το GRE είναι μόνο μία  από τις παραμέτρους που εξετάζουν τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα για να καταλήξουν στην επιλογή ενός υποψηφίου. Ένα υψηλό σκορ από μόνο του δε είναι ικανό να μεταφραστεί σε “admission offer” (προσφορά αποδοχής) από μία καλή σχολή. Αλλά το Test μπορεί να θεωρηθεί ως το πρώτο μεγάλο «εμπόδιο» που χρειάζεστε να υπερβείτε  στην διαδικασία του να γίνετε δεκτός/ή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της επιλογής σας.

2. Ποιος διαχειρίζεται τις εξετάσεις GRE;

Ο φορέας που διοργανώνει το GRE είναι η Educational Testing Service (ETS), η έδρα της οποίας είναι στις ΗΠΑ υπό την εποπτεία του Graduate Record Examination Board, ενός μη-κερδοσκοπικού οργανισμού των μεταπτυχιακών σχολών παγκοσμίως. H ETS θέτει τις ερωτήσεις, διεξάγει την εξέταση και στέλνει σε κάθε υποψήφιο/α τον πίνακα της βαθμολογίας του/ης. Για την διεξαγωγή της εξέτασης η ETS έχει διορίσει ως διαχειρίστρια εταιρία την Prometric, που με την σειρά της συνεργάζεται σε διάφορες χώρες με Testing Agencies (Φορείς Εξετάσεων), οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της Prometric και της  ETS. Για την Ελλάδα οι εταιρίες αυτές είναι η Professional Services Centre που διεξάγει το Test σε ένα κέντρο στην Αθήνα και το US Educational Foundation in Greece που διεξάγει το Test σε ένα κέντρο στην Θεσσαλονίκη

3. Κάθε πότε διεξάγονται οι εξετάσεις GRE;

Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σε αντίθεση με άλλες εξετάσεις οι οποίες διεξάγονται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες, στο GRE μπορείτε να εξεταστείτε την ημερομηνία και την ώρα της επιλογής σας. Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές την ημέρα συνήθως Τρίτες, Τετάρτες Πέμπτες και Παρασκευές, και κάποια ορισμένα Σάββατα. Από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο είναι η περίοδος αιχμής για το GRE, συνεπώς σε περίπτωση που σκοπεύετε να δώσετε την εξέταση σε αυτήν την περίοδο χρειάζεται να εγγραφείτε 2-3 εβδομάδες νωρίτερα, ώστε να βεβαιωθείτε ότι θα εξεταστείτε την ημερομηνία που προτιμάτε. Διαφορετικά, συστήνεται η εγγραφή για την εξέταση να γίνεται τουλάχιστον 5 ημέρες πριν. Η εξέταση διαρκεί 3 ½ ώρες περίπου.

4. Δικαίωμα Συμμετοχής και Εξέταστρα

Ο καθένας έχει δικαίωμα να συμμετέχει στην εξέταση του GRE και δεν υπάρχουν περιορισμοί βάσει ηλικίας ή προσόντων. Οι βαθμολογίες στο Test έχουν ισχύ για 5 χρόνια και ως εκ τούτου τα περισσότερα Πανεπιστήμια δέχονται βαθμολογίες των τελευταίων 5 ετών. Ωστόσο, είναι πάντοτε καλύτερο οι βαθμολογίες σας να μην είναι παλαιότερες των 3 τελευταίων ετών.

Το ποσό των εξέταστρων για το GRE μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την χώρα στην οποία δίνετε την εξέταση. Για την Ελλάδα το ποσό των εξέταστρων σήμερα είναι US$205, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί κατά την ημέρα της εγγραφής στην εξέταση. Η πληρωμή συνήθως γίνεται διαδικτυακά μέσω μιας πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας παγκόσμιας ισχύος. Η κάρτα δεν είναι αναγκαίο να ανήκει σε εσάς – μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πιστωτική/χρεωστική κάρτα που να ανήκει στον πατέρα σας, ή σε κάποιον άλλο συγγενή ή φίλο σας. Εναλλακτικά τα εξέταστρα μπορούν να καταβληθούν μέσω τραπεζικής επιταγής σε δολάρια, πληρωτέα στην ETS-GRE. Στις μεγάλες πόλεις τέτοιες επιταγές είναι συνήθως διαθέσιμες (με επιβάρυνση μιας ονομαστικής χρέωσης) στα κεντρικά καταστήματα των περισσοτέρων τραπεζών που έχουν γκισέ ανταλλαγής συναλλάγματος,

5. Πώς να δηλώσει κανείς συμμετοχή

Αποκτήστε το GRE Information Bulletin (Ενημερωτικό Φυλλάδιο για το GRE) το οποίο διατίθεται δωρεάν διαδικτυακά και από διάφορους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το Test Scheduling Form (Έντυπο Προγράμματος Εξέτασης) συμπεριλαμβάνεται στο φυλλάδιο. Υπάρχουν 4 τρόποι με τους οποίες μπορείτε να εγγραφείτε στην εξέταση:

Διαδίκτυο

Online Εγγραφή (μόνο μέσω πιστωτικής κάρτας) στη διεύθυνση http://www.ets.org

Τηλέφωνο

Καλέστε: 0031 320 239 540

Χρησιμοποιήστε American Express, MasterCard, VISA ή ένα voucher number (αριθμό κουπονιού)
Καλέστε το κατάλληλο  Regional Registration Centre (RRC) τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία εξέτασης.

Για την Ελλάδα και την Ευρώπη το RRC είναι στην Region 12, η οποία έχει έδρα στην Ολλανδία. Ένα confirmation number (αριθμός επιβεβαίωσης), το οποίο θα αναφέρει την ώρα της εξέτασης και τη διεύθυνση του εξεταστικού κέντρου θα σας δοθεί κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Fax

FAX: 0031 320 239 541

Χρησιμοποιήστε American Express, MasterCard, VISA ή ένα voucher number (αριθμό κουπονιού).

Αποστείλετε μέσω fax το International Test Scheduling Form στο κατάλληλο RRC.

Ένα confirmation number (αριθμός επιβεβαίωσης), το οποίο θα αναφέρει την ώρα της εξέτασης και τη διεύθυνση του εξεταστικού κέντρου θα σας αποσταλεί μέσω fax ή ταχυδρομείου.

Εάν δεν λάβετε επιβεβαίωση της εξέτασης, καλέστε το κατάλληλο RRC τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της 1ης επιλογής σας. Εάν χάσατε την εξέταση και δεν καλέσατε το RRC, το ποσό για τα εξέταστρα που καταβάλατε δεν θα σας επιστραφεί. Εάν δώσετε μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να λάβετε επιβεβαίωση μέσω e-mail.

Αλληλογραφία

Ταχυδρομήστε το International Test Scheduling Form στο κατάλληλο RRC, συμπεριλαμβάνοντας το ποσό (όχι σε μετρητά) για τα εξέταστρα. 

Για όλη την Ευρώπη (και φυσικά την Ελλάδα) ταχυδρομήστε το έντυπο στην ακόλουθη διεύθυνση:

Thomson Prometric,
Attn: PTC Registrations Europe
P.O. Box2024
8203 AA Lelystad
Lelystad
Τhe Netherlands

Το έντυπο θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την ημερομηνία της 1ης επιλογής σας.

Ένας confirmation number (αριθμός επιβεβαίωσης), ο οποίος θα αναφέρει την ώρα της εξέτασης και τη διεύθυνση του εξεταστικού κέντρου θα σας αποσταλεί μέσω fax ή ταχυδρομείου.

Εάν δεν λάβετε επιβεβαίωση της εξέτασης, τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της 1ης επιλογής σας καλέστε το Professional Services Centre στην Ελλάδα.

Professional Services Centre
Computer Lab, 5th Floor
24 Lagoumitzi Street, Kallithea
Athens 17671, Greece
Τel. 210 924 6623

Εάν χάσατε την εξέταση και δεν καλέσατε το RRC, το ποσό των εξέταστρων που καταβάλατε δεν θα σας επιστραφεί.

Εάν δώσετε μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να λάβετε επιβεβαίωση μέσω e-mail.

6. Περιεχόμενο και δομή του GRE

Το computer-based General Test έχει 3 ξεχωριστά sections: Analytical Writing (Εκθέσεις), Quantitative (Μαθηματικά) and Verbal (Γλώσσα).

Το πρώτο section, το Analytical Writing, εξετάζει κριτική σκέψη και δεξιότητες αναλυτικής γραφής. Αποτελείται από δύο  analytical writing θέματα: (1) Παρουσιάστε την  προσέγγιση σας σε ένα θέμα, and (2) Αναλύστε ένα επιχείρημα.

Το Quantitative section περιλαμβάνει ερωτήσεις επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες εξετάζουν μαθηματικές δεξιότητες και έννοιες επιπέδου περίπου Λυκείου.

To Verbal Section περιλαμβάνει 3 τύπους ερωτήσεων, 2 είδη συμπλήρωσης προτάσεων και Κατανόηση Γραπτού Κειμένου (Reading Comprehension).

Ανάμεσα σε κάθε section της εξέτασης διαμεσολαβεί διάλειμμα 1ος λεπτού. Στα μισά της εξέτασης, ένα μήνυμα στην οθόνη θα σας ενημερώσει ότι έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ένα 10λεπτο διάλειμμα. Σε περίπτωση που κάνετε ένα μη προγραμματισμένο διάλειμμα δεν σταματά η χρονομέτρηση. Επιπλέον, ένα  μη-αναγνωρίσιμο section (διαγνωστικό μέρος) είναι πιθανόν να συμπεριληφθεί, και το section αυτό μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε στιγμή του Test μετά το analytical writing section. Οι ερωτήσεις στο μη-αναγνωρίσιμο section δοκιμάζονται για πιθανή χρήση σε μελλοντικά Test, και οι απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη στη βαθμολογία σας.

Αν δεν συμπεριληφθεί το μη-αναγνωρίσιμο section,  είναι πιθανόν να εμφανισθεί ένα αναγνωρίσιμο πειραματικό μέρος, που επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη στην βαθμολογία του GRE, και θα είναι το τελευταίο section του Test.

Το analytical writing section εξετάζεται πάντοτε πρώτο. Τα verbal και  quantitative sections μπορεί να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε σειρά, (συμπεριλαμβανομένου του μη αναγνωρίσιμου verbal ή quantitative section). Αντιμετωπίστε κάθε section που σας παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της εξέτασης ως τμήμα της εξέτασης το οποίο προσμετράται στη βαθμολογία.

Section

Αριθμός Ερωτήσεων

Χρόνος(λεπτά)

Analytical Writing:

Αναλύστε ένα Θέμα
Αναλύστε ένα Επιχείρημα


1 θέμα
1 θέμα

30
30

Λεκτικός Λογισμός (2 μέρη)

20 έκαστο μέρος

30 έκαστο μέρος

Ποσοτικός Λογισμός (2 μέρη)

20 έκαστο μέρος

35 έκαστο μέρος

Μη – Αναγνωρίσιμο

Ποικίλλει

Ποικίλλει

Πειραματικό* Ποικίλλει Ποικίλλει

* Είναι πιθανόν να συμπεριληφθεί αντί του μη-αναγνωρίσιμου μέρους. Το πειραματικό μέρος πάντοτε εμφανίζεται στο τέλος του Test. Οι ερωτήσεις αυτού του μέρους συμπεριλαμβάνονται για ερευνητικούς σκοπούς της ETS.

7. ΑWA – Analytical Writing Assessment (Έκθεση)

Για το Analytical Writing μέρος απαιτείται να πληκτρολογήσετε 2 σύντομες εκθέσεις. Θα έχετε στη διάθεσή σας 30 λεπτά για να πληκτρολογήσετε την κάθε έκθεση. Η μία είναι το Analyze an Issue task, στο οποίο χρειάζεται να αναλύσετε το θέμα που σάς παρουσιάζεται και να εξηγήσετε τις απόψεις σας πάνω σε αυτό.

Η άλλη έκθεση είναι η Ανάλυση ενός Επιχειρήματος, στην οποία κάθε επιχείρημα που παρουσιάζεται θα πρέπει να αναλυθεί κριτικά και να αξιολογηθεί. Στο Analyze an Argument task χρειάζεται να ασκήσετε κριτική στη λογική του επιχειρήματος που σας δίνεται χωρίς να εκφράσετε την προσωπική σας γνώμη. Ο υπολογιστής θα σας παρουσιάσει ένα θέμα το οποίο θα έχει επιλεγεί από τη δεξαμενή των θεμάτων.
Η έμφαση στην βαθμολόγηση και των 2 εκθέσεων στο analytical writing section δίνεται περισσότερο στην κριτική σκέψη και τις δεξιότητες αναλυτικής γραφής και λιγότερο στην γραμματική και τη τεχνική.

Ένας ενιαίος βαθμός βγαίνει για την επίδοση στο analytical writing section. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της βαθμολόγησης οι απαντήσεις στην έκθεση (on the analytical writing section) επιβλέπονται από την ETS με τη χρήση ενός πολύπλοκου computer προγράμματος και από έμπειρους διορθωτές εκθέσεων.
Ο βαθμός της έκθεσης είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών του E-rater (του computer προγράμματος) και ενός εκπαιδευμένου βαθμολογητή, οι οποίοι χρησιμοποιούν 6βαθμη ολιστική κλίμακα. Η κλίμακα αντανακλά τη συνολική ποιότητα μιας έκθεσης ανάλογα με το θέμα που έχει ανατεθεί κάθε φορά.

Αν οι δύο βαθμολογίες που έχουν δοθεί διαφέρουν περισσότερο από 1 βαθμό της κλίμακας, η διαφωνία επιλύεται από έναν τρίτο, εξαιρετικά έμπειρο, GRE βαθμολογητή και υπολογίζεται ο μέσος όρος των δύο ανθρώπων βαθμολογητών, ενώ το 0.25 στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερα ανώτερο μισό της μονάδας (π.χ. το 3.75 στρογγυλοποιείται στο 4.0 και το 4.25 στρογγυλοποιείται στο 4.5). Αν υπάρχει απόκλιση πέραν τους ενός βαθμού μεταξύ των δύο ανθρώπων βαθμολογητών η έκφανση του τρίτου GRE βαθμολογητή είναι τελεσίδικη.

Σε περίπτωση που δεν απαντήσετε σε ένα από τα δύο θέματα στο analytical writing section θα λάβετε ένα NS (No Score). Σε περίπτωση που γράψετε μία έκθεση για ένα μόνο από τα δύο θέματα θα λάβετε μηδενικό βαθμό για το θέμα που δεν απαντήσατε.

Για το Analytical Writing μέρος απαιτείται να πληκτρολογήσετε 2 σύντομες εκθέσεις. Θα έχετε στη διάθεσή σας 30 λεπτά για να πληκτρολογήσετε την κάθε έκθεση. Η μία είναι το Analyze an Issue task, στο οποίο χρειάζεται να αναλύσετε το θέμα που σάς παρουσιάζεται και να εξηγήσετε τις απόψεις σας πάνω σε αυτό.

Η άλλη έκθεση είναι η Ανάλυση ενός Επιχειρήματος, στην οποία κάθε επιχείρημα που παρουσιάζεται θα πρέπει να αναλυθεί κριτικά και να αξιολογηθεί. Στο
Analyze an Argument task

8. Quantitative Section (Μαθηματική Εξέταση)

Το Section αυτό σάς εξετάζει σε ένα επίπεδο μαθηματικών το οποίο αντιστοιχεί σε μαθηματικά της Πρώτης, Δευτέρας και Τρίτης τάξης του Ελληνικού Λυκείου, με ερωτήσεις πάνω σε Συστήματα Αριθμών, Ποσοστών, Κλασμάτων, Δεκαδικών, Άλγεβρας (συμπεριλαμβανομένων Εξισώσεων 2ου Βαθμού), Γεωμετρίας (συμπεριλαμβανομένης Βασικής Γεωμετρίας Συντεταγμένων), Λόγου & Αναλογίας, Εμβαδού & Όγκου 2-Δ και 3-Δ Σχημάτων και Πιθανοτήτων. Αυτή η λίστα δεν είναι πλήρης. Ερωτήσεις πέρα από το φάσμα των παραπάνω θεμάτων μπορεί επίσης να συμπεριληφθούν. Το section αυτό έχει 2 μέρη από 20 ερωτήσεις το καθένα, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο 70 λεπτών (35 λεπτά για κάθε μέρος).

9. Verbal Section (Γλωσσική Εξέταση)

Το Verbal Section στο GRE προαπαιτεί ένα καλό επίπεδο λεξιλογίου και τις βασικές δεξιότητες της ορθής χρήσης της γλώσσας συνδυασμένες με λογική και ανάλυση. Οι 20 ερωτήσεις του καθενός από τα δύο μέρη, οι οποίες θα πρέπει να απαντηθούν σε 30 λεπτά, απαρτίζονται από 3 τύπους: 2 είδη Συμπλήρωσης Προτάσεων και Κατανόηση Γραπτού κειμένου.

Ο αριθμός των ερωτήσεων που αντιστοιχεί σε κάθε τύπο είναι ως ακολούθως:

10 ερωτήσεις σε κείμενα
6 ερωτήσεις σε συμπλήρωση κενών
4 ερωτήσεις σε ισοδύναμες λέξεις συμπλήρωσης κενών

10. Έκδοση Αποτελεσμάτων

Η ETS στέλνει πίνακες  βαθμολογίας τόσο σε εσάς όσο και σε 4 οργανισμούς της επιλογής σας περίπου 10 με 15  μέρες μετά την εξέταση. Το κόστος της αποστολής αυτής συμπεριλαμβάνεται στο ποσό των εξέταστρων. Οι οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να καθοριστούν την ημέρα των εξετάσεων. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για την παράδοση της αλληλογραφίας από το Princeton, New Jersey, USA. Για να αποστείλετε βαθμολογίες σε επιπλέον Πανεπιστήμια, η  ETS σας χρεώνει $27 για κάθε αντίγραφο, ποσό το οποίο μπορείτε να πληρώσετε μέσω πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικής επιταγής σε δολάρια.

11. Το Πρότυπο Βαθμολόγησης στο GRE

Τα αποτελέσματα του GRE περιλαμβάνουν 4 διαφορετικούς βαθμούς: ένα συνολικό βαθμό, και ξεχωριστούς βαθμούς για τα Verbal, Quantitative, και Analytical Writing Assessment sections. Ο συνολικός βαθμός βγαίνει με άριστα το 340 και οι επιμέρους βαθμολογίες το 170. Το Writing Assessment section βαθμολογείται ξεχωριστά σε μία κλίμακα από 0-6. Εκτός από αυτές τις βαθμολογίες, η απεικόνιση των αποτελεσμάτων επίσης περιλαμβάνει ποσόστωση (%) χαμηλότερης επίδοσης (% below). Αυτά τα ποσοστά χαμηλότερης επίδοσης καταδεικνύουν το ποσοστό των υποψηφίων που είχαν χαμηλότερη επίδοση από εσάς, και βασίζονται στις βαθμολογίες όλων των εξεταζόμενων στο GRE κατά τα τελευταία 3 χρόνια. Τα ποσοστά αυτά είναι σημαντικά στο να δει κανείς πώς ένας συγκεκριμένος υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές μπορεί να συγκριθεί με όλους τους εξεταζόμενους της συγκεκριμένης περιόδου, με όλους τους άλλους υποψηφίους για τη συγκεκριμένη σχολή, καθώς και με όλους τους ήδη εγγεγραμμένους μαθητές της σχολής.

12. Ξαναδίνοντας το GRE

Παρόλο που η αίσθηση ότι «θα μπορούσα να τα έχω πάει καλύτερα» είναι αναπόφευκτη μετά από κάθε εξέταση, το να δώσετε το GRE ξανά ίσως να μην είναι ιδιαίτερα βοηθητικό. Μερικές φορές είναι απαραίτητο να δώσετε τις εξετάσεις GRE περισσότερες από μία φορά, κυρίως όταν μία μεταπτυχιακή σχολή σας ζητά πιο πρόσφατες βαθμολογίες από εκείνες που ήδη έχετε. Ωστόσο, συνίσταται να μην υποκύπτετε στο δέλεαρ του να επαναλάβετε την εξέταση, εκτός εάν οι βαθμολογίες σας είναι ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με την επίδοσή σας στα practice tests, ή εάν δεν καταφέρατε να έχετε μία καλή επίδοση εξαιτίας μίας ξαφνικής ασθένειας ή παρόμοιων εξαιρετικών συνθηκών. Κι αυτό γιατί, εξαιτίας της φύσης του Test, είναι απίθανο οι βαθμολογίες σας να βελτιωθούν σημαντικά. Στην πραγματικότητα αντιθέτως, οι βαθμολογίες σας είναι πιθανόν να μειωθούν.

ΑΘΗΝΑ

Βασ. Σοφίας 84, Έναντι Μεγάρου Μουσικής
Τηλ.: 2107488131, Whatsapp:6948783370, athens@network.gr
Ώρες Λειτουργίας: ΔΕ-ΠΑ: 09:30 - 21:30 ΣΑ: 10:00 - 17:00

Θεσσαλονίκη

Παύλου Μελά 18 & Τσιμισκή, Διαγώνιος
2310240394, Whatsapp:6948783370, salonica@network.gr
Ώρες Λειτουργίας: ΔΕ-ΠΑ: 10:00 - 22:00 ΣΑ: 10:00 - 17:00