Συνοπτικός Πίνακας Ενάρξεων Τμημάτων του NETWORK

Πρόγραμμα-Course / Διάρκεια
Πόλη ή OnLine
Έναρξη
Λήξη
Ημέρες
'Ωρες
Πρόγραμμα IELTS (Power)
4 Weeks
Πόλη ή OnLine Thessaloniki
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 10/09/2020
Λήξη 06/10/2020
Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα IELTS (Total)
8 Weeks
Πόλη ή OnLine Thessaloniki
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 10/09/2020
Λήξη 03/11/2020
Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα GMAT
8 Weeks
Πόλη ή OnLine Thessaloniki
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 09/09/2020
Λήξη 09/11/2020
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα GRE
8 Weeks
Πόλη ή OnLine Thessaloniki
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 09/09/2020
Λήξη 09/11/2020
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα IELTS (Power)
4 Weeks
Πόλη ή OnLine Thessaloniki
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 08/10/2020
Λήξη 03/11/2020
Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα IELTS (Total)
8 Weeks
Πόλη ή OnLine Thessaloniki
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 13/10/2020
Λήξη 08/12/2020
Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη
'Ωρες 15:30 - 18:30
Πρόγραμμα GMAT
8 Weeks
Πόλη ή OnLine Thessaloniki
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 14/10/2020
Λήξη 14/12/2020
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 15:30 - 18:30
Πρόγραμμα GRE
8 Weeks
Πόλη ή OnLine Thessaloniki
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 14/10/2020
Λήξη 14/12/2020
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 15:30 - 18:30
Πρόγραμμα IELTS (Power)
4 Weeks
Πόλη ή OnLine Thessaloniki
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 05/11/2020
Λήξη 08/12/2020
Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα IELTS (Total)
8 Weeks
Πόλη ή OnLine Thessaloniki
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 05/11/2020
Λήξη 19/01/2021
Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα GMAT
8 Weeks
Πόλη ή OnLine Thessaloniki
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 11/11/2020
Λήξη 20/01/2021
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα GRE
8 Weeks
Πόλη ή OnLine Thessaloniki
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 11/11/2020
Λήξη 20/01/2021
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα TOEFL
4 Weeks
Πόλη ή OnLine Thessaloniki
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 08/10/2020
Λήξη 03/11/2020
Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα TOEFL
4 Weeks
Πόλη ή OnLine Thessaloniki
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 10/09/2020
Λήξη 06/10/2020
Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα TOEFL
4 Weeks
Πόλη ή OnLine Thessaloniki
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 05/11/2020
Λήξη 08/12/2020
Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα IELTS (Power)
4 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 09/09/2020
Λήξη 05/10/2020
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα IELTS (Power)
4 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 07/10/2020
Λήξη 04/11/2020
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα IELTS (Power)
4 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 09/11/2020
Λήξη 02/12/2020
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα IELTS (Total)
8 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 09/09/2020
Λήξη 04/11/2020
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα IELTS (Total)
8 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 14/10/2020
Λήξη 09/12/2020
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 15:30 - 18:30
Πρόγραμμα IELTS (Total)
8 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 09/11/2020
Λήξη 20/01/2021
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα GMAT
8 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 10/09/2020
Λήξη 03/11/2020
Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα GMAT
8 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 13/10/2020
Λήξη 03/12/2020
Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη
'Ωρες 15:30 - 18:30
Πρόγραμμα GMAT
8 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 05/11/2020
Λήξη 19/01/2021
Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα GRE
8 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 10/09/2020
Λήξη 03/11/2020
Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα GRE
8 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 13/10/2020
Λήξη 03/12/2020
Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη
'Ωρες 15:30 - 18:30
Πρόγραμμα GRE
8 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 05/11/2020
Λήξη 19/01/2021
Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα TOEFL
4 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 09/09/2020
Λήξη 05/10/2020
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα TOEFL
4 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 07/10/2020
Λήξη 04/11/2020
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα TOEFL
4 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 09/11/2020
Λήξη 02/12/2020
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 18:30 - 21:30