Συνοπτικός Πίνακας Ενάρξεων Τμημάτων του NETWORK

Πρόγραμμα-Course / Διάρκεια
Πόλη ή OnLine
Έναρξη
Λήξη
Ημέρες
'Ωρες
Πρόγραμμα GMAT
8 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 06/12/2023
Λήξη 12/02/2024
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 18:30 - 21:30
Πρόγραμμα IELTS (Power)
4 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 07/12/2023
Λήξη 09/01/2024
Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη
'Ωρες 20:00 - 22:00
Πρόγραμμα TOEFL
4 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 07/12/2023
Λήξη 09/01/2024
Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη
'Ωρες 20:00 - 22:00
Πρόγραμμα IELTS (Total)
8 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 13/12/2023
Λήξη 19/02/2024
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 11:00 - 13:00
Πρόγραμμα TOEFL
8 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 13/12/2023
Λήξη 19/02/2024
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 11:00 - 13:00
Πρόγραμμα IELTS (Power)
4 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 13/01/2024
Λήξη 03/02/2024
Ημέρες Σάββατο
'Ωρες 16:00-19:30
Πρόγραμμα TOEFL
4 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 13/01/2024
Λήξη 03/02/2024
Ημέρες Σάββατο
'Ωρες 16:00-19:30
Πρόγραμμα IELTS (Total)
8 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 02/12/2023
Λήξη 10/02/2024
Ημέρες Σάββατο
'Ωρες 11:00 - 14:30
Πρόγραμμα TOEFL
8 Weeks
Πόλη ή OnLine OnLine
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 02/12/2023
Λήξη 10/02/2024
Ημέρες Σάββατο
'Ωρες 11:00-14:30
Πρόγραμμα IELTS (Power)
4 Weeks
Πόλη ή OnLine Athens
Τηλ.: 2107488131
Έναρξη 05/12/2023
Λήξη 15/01/2024
Ημέρες Δευτέρα & Τρίτη
'Ωρες 18:00-20:00
Πρόγραμμα TOEFL
4 Weeks
Πόλη ή OnLine Athens
Τηλ.: 2107488131
Έναρξη 05/12/2023
Λήξη 15/01/2024
Ημέρες Δευτέρα & Τρίτη
'Ωρες 18:00-20:00
Πρόγραμμα IELTS (Power)
4 Weeks
Πόλη ή OnLine Thessaloniki
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 06/12/2023
Λήξη 15/01/2024
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 18:00-20:00
Πρόγραμμα TOEFL
4 Weeks
Πόλη ή OnLine Thessaloniki
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 06/12/2023
Λήξη 15/01/2024
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 18:00-20:00
Πρόγραμμα IELTS (Total)
8 Weeks
Πόλη ή OnLine Thessaloniki
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 13/12/2023
Λήξη 19/02/2024
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 18:00-20:00
Πρόγραμμα TOEFL
8 Weeks
Πόλη ή OnLine Thessaloniki
Τηλ.: 2310240394
Έναρξη 13/12/2023
Λήξη 19/02/2024
Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη
'Ωρες 18:00-20:00