Μέσος Όρος Σπουδαστών μας στο TOP 1% στον Κόσμο !

GMAT 650
TOEFL 103+
GRE 320
IELTS 6,9+

IELTS® - Ενάρξεις Τμημάτων - Κόστος - Πρόγραμμα

Ενάρξεις Τμημάτων - Κόστος

Διάρκεια Προγράμματος

Τα NETWORK IELTS Courses είναι τα πλέον εξελιγμένα προγράμματα στην Ελλάδα και εγγυώνται την επιτυχία σας (Μέσος Όρος σπουδαστών μας 6.9+!) Υπάρχουν 2 διαφορετικά προγράμματα Προετοιμασίας ανάλογα με το επίπεδο Αγγλικών κάθε υποψηφίου και 1 ειδικό πακέτο Ατομικής Ενίσχυσης της Απόδοσης

 • IELTS Total Course (8 weeks)
 • IELTS Power Course (4 weeks)
 • IELTS Plus (Πακέτο Ατομικής Ενίσχυσης της Απόδοσης με Εγγύηση Re-Take)

Σημείωση: Το πρόγραμμα IELTS Total Course εμπεριέχεται και σε όλα τα προγράμματα Foundation του NETWORK, τα οποία στοχεύουν στην Εισαγωγή των σπουδαστών μας στα Δημόσια Βρετανικά Πανεπιστήμια για σπουδές Α’ Πτυχίου Bachelor.

 • Το IELTS Total Course απευθύνεται σε υποψηφίους επιπέδου Lower έως Advanced και έχει διάρκεια 8 εβδομάδων. Σύνολο 67 ωρών παρουσίας στη σχολή: 48 ώρες διδασκαλίας, 18 ώρες πρακτικής και προσομοίωσης εξετάσεων πάνω σε πραγματικά IELTS Mock Exams και 2 ημίωρες προσωπικές συναντήσεις για την ενίσχυση της εξέτασης στο Speaking. Δείτε την αναλυτική περιγραφή και του πίνακα χαρακτηριστικών του Course παρακάτω.
 • To IELTS Power Course απευθύνεται σε υποψηφίους επιπέδου Advanced+ έως Proficiency και έχει διάρκεια 4 εβδομάδων. Σύνολο 37 ωρών παρουσίας στη σχολή: 24 ώρες διδασκαλίας, 12 ώρες πρακτικής και προσομοίωσης εξετάσεων πάνω σε πραγματικά Mock Exams και 2 ημίωρες προσωπικές συναντήσεις για την ενίσχυση της εξέτασης στο Speaking. Δείτε την αναλυτική περιγραφή και του πίνακα χαρακτηριστικών του Course παρακάτω.
 • Το IELTS Plus είναι η υπηρεσία Ατομικής Ενίσχυσης της Απόδοσης που μπορεί να επιλέξει κάθε σπουδαστής/στρια που παρακολουθεί το IELTS Power Course ή το IELTS Total Course. Το πρόγραμμα IELTS Plus πραγματοποιείται με προσωπικές συναντήσεις των σπουδαστών με τους καθηγητές. Κοστίζει ακριβώς όσο το κόστος μιας εξέτασης IELTS και αποτελεί την επιπλέον διδασκαλία και επίβλεψη σε ατομικό επίπεδο που μόνο το NETWORK μπορεί να μεταδώσει και μάλιστα σε one-to-one sessions. To IELTS Plus είναι μοναδικό πρόγραμμα στο είδος του και σας εξασφαλίζει να μην χρειαστείτε τον έξτρα χρόνο ή την αναμονή για μια δεύτερη τυχόν εξέταση IELTS σας προσφέρει πρόσθετη εξειδικευμένη και στοχευμένη προετοιμασία και υποστήριξη καθώς και την Εγγύηση Re-Take.

Δομή

Αναλυτικά: Δομή– IELTS Power Course 4 Εβδομάδες*

IELTS - Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής του Προγράμματος Προετοιμασίας
(Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σύγκριση με άλλες σχολές)

other
school 1

other
school 2

IELTS Power Course - Teaching to the Test

NETWORK

 

 

Ονομασία Προγράμματος

Power Course

 

Συνολική Διάρκεια (εβδομάδες)

4

 

 

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα στην Τάξη

6

 

 

Τρίωρα Μαθήματα ανά Εβδομάδα στην Τάξη

2

 

 

Σύνολο Ωρών Διδασκαλίας στην Τάξη

24

 

 

Σύνολο Ωρών Διδασκαλία + Mock Exams + Speaking

37

 

Αριθμός Τest Προσομοίωσης (Mock Exams)

4

 

 

Διόρθωση Εκθέσεων (αριθμός)

12

 

 

Paper Tests για Επιπλέον Εξάσκηση

8

 

 

Προσωπικές Συναντήσεις για Προετοιμασία Speaking

2

 

 

Δωρεάν Σημειώσεις

Ναι

 

 

Ώρες Γραφείου για Επίλυση Αποριών

Ναι

 

 

Ατομικές Καρτέλες Παρακολούθησης Βελτίωσης Προόδου

Ναι

 

 

Παροχή Εξειδικευμένου Βιβλίου NETWORK IELTS

Ναι

 

 

Κόστος Εξειδικευμένου Βιβλίου NETWORK IELTS

Δωρεάν

 

 

Καθηγητές με Εμπειρία πάνω από 5 έτη

Ναι

 

 

 1. Στην προετοιμασία συμπεριλαμβάνονται
  • 2 x 3ωρα / εβδομάδα μαθημάτων. Η διδασκαλία γίνεται από καθηγητές με μεγάλη εξειδίκευση στην Αγγλική γλώσσα και σημαντική εμπειρία στο IELTS αφοσιωμένοι καθένας σε συγκεκριμένες ενότητες του Test.
  • Eξάσκηση των υποψηφίων με έναν σημαντικό αριθμό Test προσομοίωσης IELTS (Mock Exams) στις εγκαταστάσεις του NETWORK και με Paper Based Tests στο σπίτι.
  • Δωρεάν εξειδικευμένες σημειώσεις. Το διδακτικό υλικό περιλαμβάνεται στα δίδακτρα και αποτελείται από: α) πραγματικά Tests και β) σημειώσεις που καλύπτουν πλήρως τις απαιτούμενες θεωρητικές γνώσεις.
  • Η εξατομικευμένη προσέγγιση και ενίσχυση των αδύνατων σημείων κάθε υποψηφίου/ας η οποία επιτυγχάνεται μέσω αναλυτικής παρατήρησης προόδου από τον επιβλέποντα καθηγητή με τη χρήση του TOEFL Score Card που έχει σχεδιάσει και εξελίξει το NETWORK
  • Πρόσβαση στην ειδική πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων του NETWORK για extra υποστήριξη και παροχή υλικού προς τους μαθητές
  • Η Συμμετοχή σας στην Ημερίδα Master Success Seminar για Μεταπτυχιακές Σπουδές
  • Προσωπικές συναντήσεις χωρίς επιπλέον χρέωση (Δωρεάν) που περιλαμβάνουν ιδιαίτερα μαθήματα για την εξάσκηση της ενότητας του Speaking.
  • 12 συνολικά Εκθέσεις (Essays) οι οποίες διορθώνονται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του Cambridge και βαθμολογούνται στην κλίμακα των εξετάσεων του IELTS.

Αναλυτικά: Δομή – IELTS Total Course 8 Εβδομάδες*

IELTS - Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής του Προγράμματος Προετοιμασίας
(Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σύγκριση με άλλες σχολές)

other
school 1

other
school 2

 

NETWORK

 

 

Ονομασία Προγράμματος

Total Course

 

 

Συνολική Διάρκεια (εβδομάδες)

8

 

 

Ενίσχυση και Βελτίωση Γλώσσας (εβδομάδες)

4

 

 

Διάρκεια Teaching to the Test (εβδομάδες)

4

 

 

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα στην Τάξη

6

 

 

Τρίωρα Μαθήματα ανά Εβδομάδα στην Τάξη

2

 

 

Σύνολο Ωρών Διδασκαλίας στην Τάξη

48

 

 

Σύνολο Ωρών Διδασκαλία + Mock Exams + Speaking

67

 

 

Αριθμός Τest Προσομοίωσης (Mock)

6

 

 

Διόρθωση Εκθέσεων (αριθμός)

20

 

 

Paper Tests για Επιπλέον Εξάσκηση

12

 

 

Προσωπικές Συναντήσεις για Προετοιμασία Speaking

2

 

 

Δωρεάν Σημειώσεις

Ναι

 

 

Ώρες Γραφείου για Επίλυση Αποριών

Ναι

 

 

Ατομικές Καρτέλες Παρακολούθησης Βελτίωσης Προόδου

Ναι

 

 

Παροχή Εξειδικευμένου Βιβλίου NETWORK IELTS

Ναι

 

 

Κόστος Εξειδικευμένου Βιβλίου NETWORK IELTS

Δωρεάν

 

 

Extra Βιβλίο Cambridge Grammar (€32)

Ναι

 

 

Καθηγητές με Εμπειρία πάνω από 5 έτη

Ναι

 

 

 1. Στην προετοιμασία συμπεριλαμβάνονται
  • 2 x 3ωρα / εβδομάδα μαθημάτων. Η διδασκαλία γίνεται από καθηγητές με μεγάλη εξειδίκευση στην Αγγλική γλώσσα και σημαντική εμπειρία στο IELTS αφοσιωμένοι καθένας σε συγκεκριμένες ενότητες του Test.
  • Eξάσκηση των υποψηφίων  με έναν σημαντικό αριθμό Test προσομοίωσης IELTS (Mock Exams) στις εγκαταστάσεις του NETWORK και με Paper Based Tests στο σπίτι.
  • Δωρεάν εξειδικευμένες σημειώσεις. Το διδακτικό υλικό περιλαμβάνεται στα δίδακτρα και αποτελείται από: α) πραγματικά Tests και β) σημειώσεις που καλύπτουν πλήρως τις απαιτούμενες θεωρητικές γνώσεις.
  • Η εξατομικευμένη προσέγγιση και ενίσχυση των αδύνατων σημείων κάθε υποψηφίου/ας η οποία επιτυγχάνεται μέσω αναλυτικής παρατήρησης προόδου από τον επιβλέποντα καθηγητή με τη χρήση του TOEFL Score Card που έχει σχεδιάσει και εξελίξει το NETWORK.
  • Πρόσβαση στην ειδική πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων του NETWORK για extra υποστήριξη και παροχή υλικού προς τους μαθητές
  • Η Συμμετοχή σας στην Ημερίδα Master Success Seminar για Μεταπτυχιακές Σπουδές
  • Προσωπικές συναντήσεις χωρίς επιπλέον χρέωση (Δωρεάν) που περιλαμβάνουν ιδιαίτερα μαθήματα για την εξάσκηση της ενότητας του Speaking.
  • 20 συνολικά Εκθέσεις (Essays) οι οποίες διορθώνονται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του Cambridge και βαθμολογούνται στην κλίμακα των εξετάσεων του IELTS.

IELTS Plus – Πακέτο Ατομικής Ενίσχυσης της Απόδοσης με Εγγύηση Re-Take

IELTS - Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής του Προγράμματος Προετοιμασίας

(Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σύγκριση με άλλες σχολές)

other school 1

other school 2

IELTS PLUS - Πακέτο Ενίσχυσης

NETWORK

 

 

Ονομασία Προγράμματος

Plus

 

 

2 Προσωπικές Συναντήσεις Extra Speaking

Ναι

 

 

2 Προσωπικές Συναντήσεις για Επανάληψη

Ναι

 

 

Ατομική Βοήθεια για Εγγραφή στις Εξετάσεις

Ναι

 

 

Διόρθωση Βιογραφικού CV + Συμβουλές + Παρατηρήσεις

Ναι

 

 

Διόρθωση Personal Statement + Συμβουλές + Παρατηρήσεις

Ναι

 

 

Ατομική Προετοιμασία για Συνέντευξη/Interview

Ναι

 

 

Προγραμματισμός Σπουδών (Academic Planning)+Συμβουλευτική

Ναι

 

 

Εγγύηση Επιτυχίας - Πρόγραμμα Επανεξέτασης Re-Take

Ναι

 

 

Το IELTS Plus είναι η υπηρεσία Ατομικής Ενίσχυσης της Απόδοσης που μπορεί να επιλέξει κάθε σπουδαστής/στρια που παρακολουθεί το IELTS Power Course ή το IELTS Total Course. Το πρόγραμμα IELTS Plus πραγματοποιείται με προσωπικές συναντήσεις των σπουδαστών με τους καθηγητές. Κοστίζει ακριβώς όσο το κόστος μιας εξέτασης IELTS και αποτελεί την επιπλέον διδασκαλία και επίβλεψη σε ατομικό επίπεδο που μόνο το NETWORK μπορεί να μεταδώσει και μάλιστα σε one-to-one sessions. To IELTS Plus είναι μοναδικό πρόγραμμα στο είδος του και σας εξασφαλίζει να μην χρειαστείτε τον έξτρα χρόνο ή την αναμονή για μια δεύτερη τυχόν εξέταση IELTS σας προσφέρει πρόσθετη εξειδικευμένη και στοχευμένη προετοιμασία και υποστήριξη καθώς και την Εγγύηση Re-Take.

H Εγγύηση Re-Take εμπεριέχεται στο πρόγραμμα IELTS Plus και παρέχεται σε όποιον/α τυχόν δεν επιτύχει το επιθυμητό Score με την 1η εξέταση, και το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον επιλεγμένα ενισχυτικά ιδιαίτερα μαθήματα με τους καθηγητές, έξτρα σημειώσεις επανάληψης και εμπέδωσης, έξτρα Paper Tests, έξτρα Vocabulary Check, διόρθωση έξτρα εκθέσεων, έξτρα Mock Tests (πρακτική εξάσκηση) και γενικότερα προσαρμόζεται στις ανάγκες του υποψηφίου με σκοπό την ενίσχυση των αδύνατών του σημείων και της αυτοπεποίθησης του.

Πατήστε Εδώ για να κατεβάσετε τον Συγκριτικό Πίνακα IELTS του NETWORK με άλλα προγράμματα προετοιμασίας σε μορφή Excel

* Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα για λόγους καλύτερης οργάνωσης ή/και απόδοσης των σπουδαστών και σύμφωνα με την κρίση της Διεύθυνση του παραρτήματος, να προσφέρει τα προγράμματα PLUS σε συνδυασμό με τα βασικά προγράμματα.

Σεμινάρια για Μεταπτυχιακά σε Ελληνικά Πανεπιστήμια

Εκτός από τη σειρά Σεμιναρίων Study Skills, όπου ενημερώνουν τους υποψηφίους για Μεταπτυχιακά Αγγλοσαξονικού συστήματος (Μεγάλη Βρετανία, Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, με θέματα βαθμολογικές κλίμακες, ακαδημαϊκό σύστημα, μέθοδο σπουδών, τρόπος συγγραφής εργασιών και διπλωματικών εργασιών, κόστος ζωής & σπουδών, κ.α, ) το NETWORK, διοργανώνει επίσης προγραμματισμένα Σεμινάρια και παρουσιάσεις Ελληνικών Πανεπιστημίων με θέμα τις Επιλογές Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων αλλά και Προοπτικές για Σπουδές και Καριέρα.

Για να δηλώσετε συμμετοχή απευθυνθείτε στη Γραμματεία του NETWORK

Τηλ. για Πληροφορίες ή για Κράτηση Θέσης: Αθήνα: 210 7488-131
Τηλ. για Πληροφορίες ή για Κράτηση Θέσης: Θεσσαλονίκη: 2310 240-394

Σεμινάρια για Μεταπτυχιακά σε Ξένα Πανεπιστήμια

Το NETWORK παρέχει κάθε μήνα ενημερωτικά Δωρεάν σεμινάρια για θέματα που αφορούν στη επιλογή του κατάλληλου Μεταπτυχιακού σε όλους όσους φοιτούν στα προγράμματα όπως και ανοιχτές ημερίδες με συμμετοχή ξένων Πανεπιστημίων που συμμετέχουν με ειδική πρόσκληση για παρουσίαση των προγραμμάτων τους στις εγκαταστάσεις του NETWORK.

Για να δηλώσετε συμμετοχή απευθυνθείτε στη Γραμματεία του NETWORK

Τηλ. για Πληροφορίες ή για Κράτηση Θέσης: Αθήνα: 210 7488-131
Τηλ. για Πληροφορίες ή για Κράτηση Θέσης: Θεσσαλονίκη: 2310 240-394

Master Seminar - Σεμινάρια για Μεταπτυχιακά σε Ευρώπη, Βρετανία, ΗΠΑ

Το NETWORK κάθε Σεπτέμβριο και κάθε Απρίλιο, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, διοργανώνει και προσφέρει στους Σπουδαστές του εντελώς Δωρεάν το εξαιρετικά επιτυχημένο Σεμινάριο για Μεταπτυχιακά σε Ευρώπη - Βρετανία – ΗΠΑ -Master Seminar. Τα εκπαιδευτικά και ενημερωτικά αυτά σεμινάρια ενημερώνουν τους υποψηφίους για τα Μεταπτυχιακά Αγγλοσαξονικού συστήματος (Μεγάλη Βρετανία, Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία), με θέματα τις βαθμολογικές κλίμακες, το ακαδημαϊκό σύστημα, τη μέθοδο σπουδών, τους τρόπους συγγραφής εργασιών και διπλωματικών εργασιών, το κόστος ζωής και σπουδών και άλλες πολύτιμες συμβουλές.

Για να δηλώσετε συμμετοχή απευθυνθείτε στη Γραμματεία του NETWORK

Τηλ. για Πληροφορίες ή για Κράτηση Θέσης: Αθήνα: 210 7488-131
Τηλ. για Πληροφορίες ή για Κράτηση Θέσης: Θεσσαλονίκη: 2310 240-394

ΑΘΗΝΑ

Βασ. Σοφίας 84, Έναντι Μεγάρου Μουσικής
Τηλ.: 2107488131, Whatsapp:6948783370, athens@network.gr
Ώρες Λειτουργίας: ΔΕ-ΠΑ: 09:30 - 21:30 ΣΑ: 10:00 - 17:00

Θεσσαλονίκη

Παύλου Μελά 18 & Τσιμισκή, Διαγώνιος
2310240394, Whatsapp:6948783370, salonica@network.gr
Ώρες Λειτουργίας: ΔΕ-ΠΑ: 10:00 - 22:00 ΣΑ: 10:00 - 17:00