Μέσος Όρος Σπουδαστών μας στο TOP 1% στον Κόσμο !

GMAT 650
TOEFL 103+
GRE 320
IELTS 6,9+

TOEFL® - Ενάρξεις Τμημάτων - Κόστος - Πρόγραμμα

Ενάρξεις Τμημάτων - Κόστος

Διάρκεια Προγράμματος

Το NETWORK TOEFL Power Course έχει διάρκεια 4 εβδομάδες και είναι το πλέον εξελιγμένο πρόγραμμα στην Ελλάδα και εγγυάται την επιτυχία σας (Μέσος όρος 103+). Εκτός από το πρόγραμμα προετοιμασίας TOEFL Power Course μπορείτε να ακολουθήσετε και το TOEFL Plus, το ειδικό πακέτο Ατομικής Ενίσχυσης της Απόδοσης που εμπεριέχει και την Εγγύηση Re-Take.

 • TOEFL Power Course (4 Weeks)

To TOEFL Power Course απευθύνεται σε υποψηφίους επιπέδου Advanced+ έως Proficiency και έχει διάρκεια 4 εβδομάδων. Σύνολο 37 ωρών παρουσίας στη σχολή: 24 ώρες διδασκαλίας, 12 ώρες minimum πρακτικής εξάσκησης και προσομοίωσης εξετάσεων (Computer Tests) στα εργαστήρια του NETWORK (και όσες επιπλέον ώρες επιθυμείτε εσείς σε ημέρες και ώρες που καθορίζετε εσείς) και 2 ημίωρες προσωπικές συναντήσεις για την ενίσχυση της εξέτασης στο Speaking με τη μέθοδο iBT Speaking Simulation, το απόλυτο σύστημα για πλήρη προσομοίωση της ενότητας του Speaking των εξετάσεων.

 • TOEFL Plus

Το TOEFL Plus είναι η υπηρεσία Ατομικής Ενίσχυσης της Απόδοσης που μπορεί να επιλέξει κάθε σπουδαστής/στρια που παρακολουθεί το TOEFL Power Course. Το πρόγραμμα TOEFL Plus πραγματοποιείται με προσωπικές συναντήσεις των σπουδαστών με τους καθηγητές. Κοστίζει όσο το κόστος μιας εξέτασης TOEFL και αποτελεί την επιπλέον διδασκαλία και επίβλεψη σε ατομικό επίπεδο που μόνο το NETWORK μπορεί να μεταδώσει και μάλιστα σε one-to-one sessions. To TOEFL Plus είναι μοναδικό πρόγραμμα στο είδος του καθώς σας εξασφαλίζει να μην χρειαστείτε τον έξτρα χρόνο ή την αναμονή για μια δεύτερη τυχόν εξέταση με το να σας προσφέρει πρόσθετη εξειδικευμένη και στοχευμένη προετοιμασία και υποστήριξη καθώς και την εγγύηση Re-Take.

Δομή

Αναλυτικά: Δομή  – TOEFL Power Course 4 Εβδομάδες*

TOEFL - Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής του Προγράμματος Προετοιμασίας (μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σύγκριση με άλλες σχολές) other
school 1
other school 2
TOEFL Power Course - Teaching to the Test NETWORK
Ονομασία Προγράμματος TOEFL Power Course
Συνολική Διάρκεια (εβδομάδες) 4
Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα στην Τάξη 6
Τρίωρα Μαθήματα ανά Εβδομάδα στην Τάξη 2
Σύνολο Ωρών Διδασκαλίας στην Τάξη 24
Σύνολο Ωρών Διδασκαλίας + TOEFL TESTS + Speaking 37
Αριθμός Τests Προσομοίωσης (TOEFL TESTS) Απεριόριστα
Διόρθωση Εκθέσεων (αριθμός) 12
Paper Tests για Επιπλέον Εξάσκηση 8
Προσωπικές Συναντήσεις για Προετοιμασία Speaking – iBT Speaking Simulation 2
Δωρεάν Σημειώσεις Ναι
Ώρες Γραφείου για Επίλυση Αποριών Ναι
Ατομικές Καρτέλες Παρακολούθησης Βελτίωσης Προόδου Ναι
Παροχή Εξειδικευμένου Βιβλίου NETWORK TOEFL Ναι
Κόστος Εξειδικευμένου Βιβλίου NETWORK TOEFL Δωρεάν
Καθηγητές με Εμπειρία πάνω από 5 έτη Ναι
 1. Στην προετοιμασία συμπεριλαμβάνονται
  • 2 x 3ωρα / εβδομάδα μαθημάτων. Η διδασκαλία γίνεται από καθηγητές με μεγάλη εξειδίκευση στην Αγγλική γλώσσα και σημαντική εμπειρία στο TOEFL, αφοσιωμένοι καθένας σε συγκεκριμένες ενότητες του Test.
  • Εξάσκηση μέσω υπολογιστή, με απεριοριστη χρήση Η/Υ και των TOEFL Tests η οποία γίνεται στα εργαστήρια υπολογιστών του NETWORK με ειδικά διαμορφωμένα Applications (Test Software των πλέον καταξιωμένων διεθνών φορέων) σε περιβάλλον προσομοίωσης που περιέχουν όλα τα πιθανά θέματα των εξετάσεων.
  • Δωρεάν εξειδικευμένες σημειώσεις. Το διδακτικό υλικό περιλαμβάνεται στα δίδακτρα και αποτελείται από: α) πραγματικά Tests και β) σημειώσεις που καλύπτουν πλήρως τις απαιτούμενες θεωρητικές γνώσεις. Η εξάσκηση των υποψηφίων γίνεται με Tests προσομοίωσης TOEFL κάθε εβδομάδα, καθώς και με Paper Based Tests στο σπίτι.
  • Η εξατομικευμένη προσέγγιση και ενίσχυση των αδύνατων σημείων κάθε υποψηφίου/ας η οποία επιτυγχάνεται μέσω αναλυτικής παρατήρησης προόδου από τον επιβλέποντα καθηγητή με τη χρήση του TOEFL Score Card που έχει σχεδιάσει και εξελίξει το NETWORK.
  • Πρόσβαση στην ειδική πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων του NETWORK για extra υποστήριξη και παροχή υλικού προς τους μαθητές
  • Η Συμμετοχή σας στην Ημερίδα Master Success Seminar για Μεταπτυχιακές Σπουδές
  • Προσωπικές συναντήσεις χωρίς επιπλέον χρέωση (Δωρεάν) που περιλαμβάνουν ιδιαίτερα μαθήματα για την εξάσκηση της ενότητας του Speaking με το iBT Speaking Simulation, το απόλυτο σύστημα για πλήρη προσομοίωση της ενότητας του Speaking των εξετάσεων.

TOEFL Plus – Πακέτο Ατομικής Ενίσχυσης της Απόδοσης με Εγγύηση Re-Take

TOEFL - Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής του Προγράμματος Προετοιμασίας (Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σύγκριση με άλλες σχολές) other school 1 other school 2
TOEFL PLUS - Πακέτο Ενίσχυσης NETWORK

 

 

Ονομασία Προγράμματος Plus
2 Προσωπικές Συναντήσεις Extra Speaking (iBT Speaking Simulations) Ναι
2 Προσωπικές Συναντήσεις για Επανάληψη Ναι
Απεριόριστη Χρήση TOEFL Computer Tests Ναι
Ατομική Βοήθεια για Εγγραφή στις Εξετάσεις Ναι
Διόρθωση Βιογραφικού CV + Συμβουλές + Παρατηρήσεις Ναι
Διόρθωση Personal Statement + Συμβουλές + Παρατηρήσεις Ναι
Ατομική Προετοιμασία για Συνέντευξη/Interview Ναι
Προγραμματισμός Σπουδών (Academic Planning)+Συμβουλευτική Ναι
Εγγύηση Επιτυχίας - Πρόγραμμα Επανεξέτασης Re-Take Ναι

Το TOEFL Plus είναι η υπηρεσία Ατομικής Ενίσχυσης της Απόδοσης που μπορεί να επιλέξει κάθε σπουδαστής/ρια που παρακολουθεί το TOEFL Power Course. Το πρόγραμμα TOEFL Plus πραγματοποιείται με προσωπικές συναντήσεις των σπουδαστών με τους καθηγητές. Κοστίζει περίπου όσο το κόστος μιας εξέτασης TOEFL και αποτελεί την επιπλέον διδασκαλία κα επίβλεψη σε ατομικό επίπεδο που μόνο το NETWORK μπορεί να μεταδώσει και μάλιστα σε one-to-one sessions. To TOEFL Plus είναι μοναδικό πρόγραμμα στο είδος του καθώς σας εξασφαλίζει να μην χρειαστείτε τον έξτρα χρόνο ή την αναμονή για μια δεύτερη τυχόν εξέταση TOEFL σας προσφέρει πρόσθετη εξειδικευμένη και στοχευμένη προετοιμασία και υποστήριξη καθώς και την εγγύηση Re-Take.

H Εγγύηση Re-Take εμπεριέχεται στο πρόγραμμα TOEFL Plus και παρέχεται σε όποιον/α τυχόν δεν επιτύχει το επιθυμητό Score με την 1η εξέταση, και το οποίο περιλαμβάνει επιλεγμένα ενισχυτικά ιδιαίτερα μαθήματα με τους καθηγητές, έξτρα σημειώσεις επανάληψης και εμπέδωσης, έξτρα Paper Tests, έξτρα Vocabulary Check, διόρθωση έξτρα εκθέσεων, έξτρα Computer Tests (πρακτική εξάσκηση) και γενικότερα προσαρμόζεται στις ανάγκες του υποψηφίου με σκοπό την ενίσχυση των αδύνατών του σημείων και της αυτοπεποίθησης του.

Πατήστε Εδώ για να κατεβάσετε τον Συγκριτικό Πίνακα TOEFL του NETWORK με άλλα προγράμματα προετοιμασίας σε μορφή Excel

* Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα για λόγους καλύτερης οργάνωσης ή/και απόδοσης των σπουδαστών και σύμφωνα με την κρίση της Διεύθυνση του παραρτήματος, να προσφέρει τα προγράμματα PLUS σε συνδυασμό με τα βασικά προγράμματα.

Master Seminar - Σεμινάρια για Μεταπτυχιακά σε Ευρώπη, Βρετανία, ΗΠΑ

Το NETWORK κάθε Σεπτέμβριο και κάθε Απρίλιο, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, διοργανώνει και προσφέρει στους Σπουδαστές του εντελώς Δωρεάν το εξαιρετικά επιτυχημένο Σεμινάριο για Μεταπτυχιακά σε Ευρώπη - Βρετανία – ΗΠΑ -Master Seminar. Τα εκπαιδευτικά και ενημερωτικά αυτά σεμινάρια ενημερώνουν τους υποψηφίους για τα Μεταπτυχιακά Αγγλοσαξονικού συστήματος (Μεγάλη Βρετανία, Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία), με θέματα τις βαθμολογικές κλίμακες, το ακαδημαϊκό σύστημα, τη μέθοδο σπουδών, τους τρόπους συγγραφής εργασιών και διπλωματικών εργασιών, το κόστος ζωής και σπουδών και άλλες πολύτιμες συμβουλές.

Για να δηλώσετε συμμετοχή απευθυνθείτε στη Γραμματεία του NETWORK

Τηλ. για Πληροφορίες ή για Κράτηση Θέσης:  Αθήνα: 210 7488-131

Τηλ. για Πληροφορίες ή για Κράτηση Θέσης:  Θεσσαλονίκη: 2310 240-394

Master Seminar - Σεμινάρια για Μεταπτυχιακά σε Ευρώπη, Βρετανία, ΗΠΑ

Σεμινάρια για Μεταπτυχιακά σε Ελληνικά Πανεπιστήμια

Εκτός από τη σειρά Σεμιναρίων Study Skills, όπου ενημερώνουν τους υποψηφίους για Μεταπτυχιακά Αγγλοσαξονικού συστήματος (Μεγάλη Βρετανία Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, με θέματα βαθμολογικές κλίμακες, ακαδημαϊκό σύστημα, μέθοδο σπουδών, τρόπος συγγραφής εργασιών και διπλωματικών εργασιών, κόστος ζωής & σπουδών, κ.α, ) το NETWORK , διοργανώνει επίσης προγραμματισμένα Σεμινάρια και παρουσιάσεις Ελληνικών Πανεπιστημίων με θέμα τις Επιλογές Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων αλλά και Προοπτικές για Σπουδές και Καριέρα.

Για να δηλώσετε συμμετοχή απευθυνθείτε στη Γραμματεία του NETWORK

Τηλ. για Πληροφορίες ή για Κράτηση Θέσης: Αθήνα: 210 7488-131
Τηλ. για Πληροφορίες ή για Κράτηση Θέσης: Θεσσαλονίκη: 2310 240-394

Σεμινάρια για Μεταπτυχιακά σε Ξένα Πανεπιστήμια

Το NETWORK παρέχει κάθε μήνα ενημερωτικά Δωρεάν σεμινάρια για θέματα που αφορούν στη επιλογή του κατάλληλου Μεταπτυχιακού σε όλους όσους φοιτούν στα προγράμματα όπως και ανοιχτές ημερίδες με συμμετοχή ξένων Πανεπιστημίων που συμμετέχουν με ειδική πρόσκληση για παρουσίαση των προγραμμάτων τους στις εγκαταστάσεις του NETWORK.

Για να δηλώσετε συμμετοχή απευθυνθείτε στη Γραμματεία του NETWORK

Τηλ. για Πληροφορίες ή για Κράτηση Θέσης: Αθήνα: 210 7488-131
Τηλ. για Πληροφορίες ή για Κράτηση Θέσης: Θεσσαλονίκη: 2310 240-394

ΑΘΗΝΑ

Βασ. Σοφίας 84, Έναντι Μεγάρου Μουσικής
Τηλ.: (210) 7488-131, athens@network.gr
Ώρες Λειτουργίας: ΔΕ-ΠΑ: 09:30 - 21:30 ΣΑ: 10:00 - 17:00

Θεσσαλονίκη

Παύλου Μελά 18 & Τσιμισκή, Διαγώνιος
(2310) 240-394, salonica@network.gr
Ώρες Λειτουργίας: ΔΕ-ΠΑ: 10:00 - 22:00 ΣΑ: 10:00 - 17:00