Μέσος Όρος Σπουδαστών μας στο TOP 1% στον Κόσμο !

GMAT 650
TOEFL 103+
GRE 320
IELTS 6,9+

GMAT - Προετοιμασία

Επαναστατική Μέθοδος Διδασκαλίας GMAT στο NETWORK και η Αποκάλυψη των Μυστικών και των Tricks

Το μεγάλο μας ΑΤΟΥ, το οποίο κερδίζουν όλοι οι Σπουδαστές μας, είναι το ότι όλοι εμείς στο NETWORK, έχοντας ερευνήσει σε βάθος, έχουμε επισημάνει και έχουμε αποκωδικοποιήσει όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει πρόσφατα στις εξετάσεις GMAT. Έχοντας εναρμονισθεί και συντονιστεί πλήρως με τη νέα δομή του Test, σας προσφέρουμε μέσα σε κάθε μάθημα την αποκάλυψη κάθε γκρίζου σημείου, “μυστικού” ή Τrick που τυχόν κρύβει το GMAT Test, εξασφαλίζοντας αυτό το ΑΠΟΛΥΤΟ (και συνάμα Παγκόσμιο)  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ. Μόνο για τους Σπουδαστές του  NETWORK.

Η παρακολούθηση μίας τάξης προετοιμασίας GMAT στο NETWORK εκτός από τις εξειδικευμένες οδηγίες, μαθαίνει τους υποψηφίους να αξιοποιήσουν και όλες τις ικανότητες που πιθανώς να μην υποπτεύονταν ότι διαθέτουν πριν την εκκίνηση του προγράμματος και προκαλεί δημιουργικά τους Σπουδαστές να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους.

Η Μέθοδος του NETWORK

Η διδασκαλία GMAT του NETWORK αποτελείται από τρία σημαντικά συστατικά που οδηγούν κάθε εξεταζόμενο GMAT που ολοκληρώνει το πρόγραμμα του NETWORK στο να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις ικανότητές του και να επιτύχει την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία.

Η μέθοδός μας είναι ένας καλοδουλεμένος συνδυασμός:

 1. συγκεκριμένης διδασκαλίας για το διαγωνισμό,
 2. διδασκαλίας της βασικής υποστηρικτικής θεωρίας, και
 3. ελαχιστοποίησης του χρόνου μελέτης με μοναδικά δημιουργική εκμετάλλευση του χρόνου που κάθε σπουδαστής έχει διαθέσιμο για μελέτη.

Στο NETWORK διδάσκουμε και το απαραίτητο ακαδημαϊκό περιεχόμενο και τη συγκεκριμένη διδακτική νοοτροπία του διαγωνισμού. Οι Σπουδαστές έχουν έτσι και την απαιτούμενη θεωρητική κατάρτιση, αλλά και μαθαίνουν να σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι ίδιοι οι δημιουργοί του GMAT.

Ταξινομούμε κάθε ερώτηση στις ξεχωριστές κατηγορίες που αντιστοιχούν σε κάθε τύπο ερώτησης.

Η μέθοδός μας παρέχει στο διαγωνιζόμενο την εμπιστοσύνη να διαπραγματευθεί με επιτυχία οποιαδήποτε ερώτηση που μπορεί να προκύψει, επειδή το πρόγραμμά μας υπερβαίνει μίας θεώρησης γενικών τεχνασμάτων, με τη συνολική θεώρηση αυτού του σχετικού μαθηματικού και λεκτικού περιεχομένου που προωθεί την κατανόηση και ενισχύει τη βέλτιστη επίδοση χωρίς σπατάλη χρόνου.

Άμεση Αφομοίωση της Ύλης

Μόλις οι σπουδαστές του NETWORK αποφοιτήσουν από μια τάξη προετοιμασίας GMAT είναι πλήρως εξοπλισμένοι με τις κατάλληλες δεξιότητες και στρατηγικές, βασιζόμενες στη θεωρητική γνώση, για να αντιμετωπίσουν με εμπιστοσύνη οποιονδήποτε τύπο ερώτησης GMAT , από τον πιο βασικό μέχρι τον πιο προηγμένο, ακόμη και ερωτήσεις που ακολουθούν κάποια ασυνήθιστη τροπή.

Οι σπουδαστές μας μαθαίνουν πώς να εφαρμόζουν τις απαιτούμενες θεωρητικές έννοιες στο GMAT αντί να έχουν διδαχθεί μόνο αυτές τις έννοιες. Μαθαίνουν πότε να χρησιμοποιούν και πότε να μην χρησιμοποιούν τις συντομότερες μεθόδους και πότε να εφαρμόζουν τις γρήγορες μεθόδους ανάγνωσης που δεν υποβιβάζουν την κατανόηση. Εν κατακλείδι υπάρχει κάτι πέρα από τη γνώση και τον υψηλό βαθμό που οι σπουδαστές GMAT του NETWORK αποκτούν μέσω του προγράμματός μας: θετική στάση, επιμονή, εμπιστοσύνη και κριτική σκέψη.

Για Ποιούς Λόγους να Επιλέξετε το GMAT Course του NETWORK?

Το  NETWORK είναι η πρώτη και η μόνη σχολή μέχρι σήμερα στην Ελλάδα που προσφέρει πλήρη κάλυψη των Σπουδαστών, όσον αφορά την αντιμετώπιση των “μυστικών” και των Tricks του διαγωνισμού GMAT.

H Προετοιμασία γίνεται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια υπολογιστών του NETWORK.

Η Στρατηγική προετοιμασίας του NETWORK περιλαμβάνει:

 1. πολυετή εμπειρία του NETWORK στις διεθνείς εξετάσεις GMAT (καθώς και IELTS, TOEFL, GRE)
 2. αποκάλυψη ΟΛΩΝ των γκρίζων σημείων ή των TRICKS του GMAT και απλές μεθόδους λύσης που σας εξασφαλίζουν το να κάνετε τη διαφορά με το Score σας, αλλά και κάλυψη όλων των ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ώστε να αισθανθείτε πλήρη σιγουριά σε κάθε στιγμή του Test
 3. προπόνηση στη διαχείριση χρόνου και ουσιαστική ψυχολογική προετοιμασία για τις πραγματικές συνθήκες εξέτασης
 4. προσωπική φροντίδα και ατομική υποστήριξη για τυχόν κενά και απορίες
 5. μαθήματα με συμμετοχή κάθε σπουδαστή σε κάθε μάθημα για να αναπτύξετε επιβεβαίωση και αυτοπεποίθηση για τις γνώσεις σας (και όχι μαθήματα τύπου μονόδρομης ακαδημαϊκής διάλεξης με πιθανά τα επακόλουθα της ασάφειας, αφήνοντας από εκεί και πέρα τον κάθε σπουδαστή στην τύχη του)
 6. ανάπτυξη κριτικής σκέψης και λήψης αποφάσεων για να μην «κολλήσετε» πουθενά και σε κανένα Test.
 7. ειδική στρατηγική που σας προσφέρουμε για κάθε μία από τις επιμέρους ενότητες του GMAT
 8. ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της ψυχολογίας κάθε υποψηφίου με εξατομικευμένες συμβουλές με συνεχή καθοδήγηση
 9. διδασκαλία του GMAT με τις πλέον ενδεδειγμένες up-to-date μεθόδους της διδακτικής επιστήμης και με την υποστήριξη σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων (Power Point presentations, test simulation, με χρήση simulation noteboard, the NETWORK internet based test preps κλπ)
 10. εξατομικευμένες συμβουλές και συνεχής καθοδήγηση για την περαιτέρω ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της καλής ψυχολογίας κάθε υποψηφίου
 11. πρακτική εξάσκηση με την επίσης πιο σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και αυθεντικά Practice Tests χωρίς περιορισμό υλικού ή χρόνου
 12. διαρκής υποστήριξη και συμβουλευτική από το έμπειρο προσωπικό του NETWORK (ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας σας).

Το GMAT είναι Εύκολο ή Δύσκολο?

Η διαδικασία του GMAT (Graduate Management Admission Test) προβλέπει ερωτήσεις μεταβαλλόμενης δυσκολίας.  Κατά την εκκίνηση του Test, παρουσιάζονται ερωτήσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ένα μέτριο βαθμό δυσκολίας.

Όσο κανείς προχωράει στο τεστ, ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται, ανάλογα με το εάν ο εξεταζόμενος απαντήσει σωστά ή όχι στην προηγούμενη ερώτηση. Εάν στο παραπάνω συνυπολογιστεί το άγχος των εξετάσεων και το χρονικό όριο διεκπεραίωσης του Test, τότε πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι η δυσκολία του Test μεγαλώνει.

Εξειδικευμένη Προετοιμασία GMAT

Το NETWORK από το 1991 προσφέρει την πλέον εξειδικευμένη προετοιμασία GMAT:

 1. Η προετοιμασία των υποψηφίων γίνεται με αυθεντικά Tests κάθε εβδομάδα, Internet Based και Paper Based
 2. Χρησιμοποιούνται ειδικές τεχνικές που αποσκοπούν στη σταδιακή βελτίωση του επιπέδου των υποψηφίων
 3. Εφαρμόζονται ειδικές στρατηγικές αντιμετώπισης των Tests βασισμένες στην Ελληνική ιδιοσυγκρασία που αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των υποψηφίων
 4. Καθηγητές και υποψήφιοι είναι αφοσιωμένοι στον κοινό τους στόχο που δεν είναι απλά μια καλή απόδοση αλλά το “maximum score”
Στρατηγική Αντιμετώπισης GMAT TEST

Η στρατηγική αντιμετώπισης του GMAT που θα σας διδάξει το NETWORK θα σας μάθει να διαχειρίζεστε βέλτιστα το διαθέσιμο χρόνο του διαγωνισμού με το να απαντάτε με κατάλληλο ρυθμό, να θέτετε προτεραιότητες και να λαμβάνετε με σύνεση κρίσιμες αποφάσεις για δύσκολες ή δυσνόητες ερωτήσεις. Επίσης, θα μάθετε τεχνικές διαχείρισης άγχους, μετατρέποντας την πίεση από το τεστ σε δημιουργική ενέργεια.

μετατρέποντας την πίεση από το τεστ σε δημιουργική ενέργεια.

Γιατί η Ομάδα του NETWORK Υπερέχει στην Προετοιμασία του GMAT?

1. Έμπειροι & Εξειδικευμένοι Καθηγητές

Οι καθηγητές μας είναι μοναδικοί στο είδος τους με πολυετή εξειδίκευση και εμπειρία πάνω στο αντικείμενο του GMAT.

2. Αυθεντικά Tests

Προετοιμασία των υποψηφίων με αυθεντικά GMAT Tests, σε εβδομαδιαία βάση, καθώς και Paper Based Tests.

3. Ολιγομελή Τμήματα (Quality Protocol)

Μοναδική Σχολή στην Ελλάδα που ακολουθεί το “Quality Protocol” με μέσο όρο 9 άτομα στην τάξη και απόλυτο maximum τα 12.

4. Σύγχρονα Computer Lab

Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας για εξάσκηση στα Computer και Internet Based Tests.

5. Εξατομικευμένη & προσωπική καθοδήγηση

Προσωπική επικοινωνία από τους καθηγητές προς κάθε σπουδαστή ξεχωριστά για την επίλυση αποριών και  για σωστή καθοδήγηση στη διάρκεια της προετοιμασίας.

6. Δωρεάν Βιβλία

Διάθεση όλων των απαραίτητων βιβλίων και extra σημειώσεων δωρεάν.

7. Ατομική Κάρτα Επιδόσεων

Η ειδική αυτή Κάρτα (Score Card) στοχεύει στη συστηματοποίηση της μελέτης σας και σωστότερη αφομοίωση της ύλης. Η παρακολούθηση της βελτίωσής σας που επιτυγχάνεται με τη Score Card, η οποία ελέγχεται τακτικά από τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους του NETWORK που σας συμβουλεύουν και καθοδηγούν ανάλογα.

8. Εγγύηση Υποστήριξης

Σε περίπτωση που δεν πετύχετε το Score που θέλετε προσφέρουμε Δωρεάν ειδικό πρόγραμμα επανεξέτασης που περιλαμβάνει επιλεγμένα ιδιαίτερα μαθήματα, εξάσκηση στα Computer Labs, έλεγχο λεξιλογίου, και γενικά προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε υποψηφίου.

9. Πρόσβαση στην ειδική πλατφόρμα του NETWORK

Πρόσβαση των μαθητών στην ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα μέσω της οποίας γίνεται η διαχείριση των μαθημάτων καθώς και έξτρα παροχή υλικού προς τους μαθητές

Τι λένε οι Σπουδαστές μας για το NETWORK?