Μέσος Όρος Σπουδαστών μας στο TOP 1% στον Κόσμο !

GMAT 650
TOEFL 103+
GRE 320
IELTS 6,9+

GRE - Πληροφορίες

Τι είναι το GRE Test?

Το GRE (Graduate Record Examination) είναι εξετάσεις για υποψηφίους Μεταπτυχιακών Σπουδών σε όλους τους τομείς όπως Θετικές, Θεωρητικές ή Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικά κλπ. (δηλ. για όλες τις κατευθύνσεις εκτός από Management, Business, Finance, Marketingκαι MBΑ).

Αποτελούνται από 3 μέρη:

  1. Verbal
  2. Quantitative
  3. Analytical Writing Assessment

To NETWORK σας υποστηρίζει με ενισχυτικά ιδιαίτερα, κατά την περίοδο μεταξύ της λήξης των μαθημάτων και της ημερομηνίας εξέτασης σας, όπως επίσης με πρακτική εξάσκηση στα εργαστήρια της σχολής, καθώς και με επιπλέον σημειώσεις και υλικό, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση σας μέχρι την ημέρα που θα δώσετε την επίσημη εξέταση.

Από τί Αποτελείται?

Το GRE είναι τεστ αποτίμησης μαθηματικών, λογικών και αναλυτικών ικανοτήτων των υποψηφίων φοιτητών που αποσκοπούν να παρακολουθήσουν Μεταπτυχιακά προγράμματα στα κορυφαία Αγγλόφωνα προγράμματα όλου του κόσμου, και αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη όπως αυτά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Section

Number of Questions

Time (min.)

Analytical Writing:

Analysis of an Issue
Analysis of an Argument


Choice of 1 topic out of 2
1 topic


45 
30

Verbal Section

30

30

Quantitative Section

28

45

Unidentified Pre-test

28 or 30

45 or 30

Research

varies

varies

Πού Γίνονται οι Εξετάσεις?

Οι εξετάσεις δίνονται με ειδική αίτηση στην Professional Services Centre στην παρακάτω αναφερόμενη διεύθυνση,

Professional Services Centre

Computer Lab, 5th Floor

24 Lagoumitzi str. 17671 Kallithea

Athens,Greece

Τel. 210 924 6623

Ιδρυμα Fulbright

Βενιζέλου 4, 3ος όροφος

546 24 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο. 2310 242 904

Το NETWORK αναλαμβάνει τις απαραίτητες διαδικασίες για το ραντεβού συμμετοχής των μαθητών του στις εξετάσεις.

Τα έξοδα συμμετοχής στις εξετάσεις GRE ποικίλλουν ανάλογα σε ποια χώρα διεκπεραιώνονται οι εξετάσεις και από τη χρονική στιγμή την οποία ο υποψήφιος υποβάλλει την αίτηση. Αυτή τη στιγμή η χρέωση για υποψήφιους από Ελλάδα κυμαίνεται στα$195 USD.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε με ταχυδρομική επιταγή είτε μέσω πιστωτικής κάρτας. Στην τελευταία περίπτωση (χρήση πιστωτικής κάρτας), δεν είναι αναγκαίο να είναι του υποψηφίου, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάρτα ενός συγγενικού του προσώπου π.χ. του πατέρα του.

NETWORK Success Stories

Όλοι οι καθηγητές στο NETWORK αισθανόμαστε και προσωπικά υπερήφανοι και χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν επικοινωνούν μαζί μας σπουδαστές από 5, 10, 15 χρόνια πριν, και μαθαίνουμε ότι τώρα είναι όλοι επιτυχημένοι επιστήμονες και επαγγελματίες σε διαφορετικές δραστηριότητες, σε διάφορα μέρη του κόσμου, από την Αυστραλία ως την Αμερική.

Ακόμη περισσότερο χαιρόμαστε όταν διαπιστώνουμε ότι οι σπουδαστές μας αυτοί είναι και μεταξύ τούς σε συχνή επαφή, λέγοντάς μας ότι η σύντομη εμπειρία τους στο NETWORK τους έχει μείνει ως ένας από τους πιο σημαντικούς σταθμούς στη ζωή τους.

Ο κύκλος μας είναι μεγάλος και πραγματικά ισχυρός, αλλά πάντα ανοικτός για όλους!!!


GRE TEST SCORE

FAQs Στα Ελληνικά

1. Τι είναι το GRE Test;

2. Ποιος διαχειρίζεται τις εξετάσεις GRE;

3. Κάθε πότε διεξάγονται οι εξετάσεις GRE;

4. Δικαίωμα Συμμετοχής και Εξέταστρα;

5. Πώς να δηλώσει κανείς συμμετοχή;

6. Περιεχόμενο και δομή του GRE;

7. ΑWA - Analytic Writing Assessment (Έκθεση);

8. Quantitative Section (Μαθηματική Εξέταση);

9. Verbal Section (Γλωσσική Εξέταση);

10. Έκδοση  Αποτελεσμάτων;

11. Το Πρότυπο Βαθμολόγησης στο GRE CAT;

12. Ξαναδίνοντας το GRE;

 

1. Τι είναι το GRE Test

Το Graduate Record Examination είναι ένα τυποποιημένο Test το οποίο εξετάζει λεκτικές, μαθηματικές και κριτικές δεξιότητες. Στόχος του είναι να βοηθήσει τις Πανεπιστημιακές  Σχολές (όλων των άλλων πεδίων εκτός του Business να αξιολογήσουν το δυναμικό των υποψηφίων για προχωρημένες σπουδές. Περίπου 2.300 Πανεπιστήμια στις ΗΠΑ απαιτούν βαθμολογίες GRE από κάθε υποψήφιο. Το GRE εξετάζει εκείνες τις βασικές δεξιότητες οι οποίες προάγουν την επιτυχία σε ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα – συμπεριλαμβανομένης της συλλογιστικής και  της κατανόησης- και δεν προϋποθέτει ειδικές θεωρητικές γνώσεις για κάθε πεδίο. (Αυτό ισχύει μόνο  για το GeneralGRETest και όχι για το GRE Subject test, το οποίο απαιτείται από ορισμένα Πανεπιστήμια μόνο. Σε αυτό το κείμενο κάθε φορά που αναφερόμαστε στο GRE εννοούμε το General GRE Test)

Το GRE είναι section adaptive και όχι computer adaptive. Αν απαντηθεί ικανοποιητικά Quantitative Section το δεύτερο μέρος θα είναι πιο απαιτητικό αλλά θα αποδίδει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας σε κάθε ερώτηση.

Το GRE είναι μόνο μία  από τις παραμέτρους που εξετάζουν τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα για να καταλήξουν στην επιλογή ενός υποψηφίου. Ένα υψηλό σκορ από μόνο του δε είναι ικανό να μεταφραστεί σε “admission offer” (προσφορά αποδοχής) από μία καλή σχολή. Αλλά το Test μπορεί να θεωρηθεί ως το πρώτο μεγάλο «εμπόδιο» που χρειάζεται να υπερβείτε  στην διαδικασία του να γίνετε δεκτός/ή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της επιλογής σας.

 

2. Ποιος διαχειρίζεται τις εξετάσεις GRE;

Ο φορέας που διαχειρίζεται και διοργανώνει το GRE είναι η Educational Testing Service (ETS), η έδρα της οποίας είναι στις ΗΠΑ, κάτω από την εποπτεία του Graduate Record Examination Board, ενός  μη- κερδοσκοπικού οργανισμού των μεταπτυχιακών σχολών παγκοσμίως. Αυτό υποδηλώνει ότι η ETSθέτει τις ερωτήσεις, διεξάγει την εξέταση, και στέλνει σε κάθε υποψήφιο τον πίνακα της βαθμολογίας του. Για την διεξαγωγή της εξέτασης, η ETS έχει διορίσει Testing Agencies(Φορείς Εξετάσεων) σε διάφορες χώρες, οι οποίες ενεργούν για λογαριασμό της  ETS. Για την Ελλάδα η εταιρία αυτή είναι το Professional Services Centre (Κέντρο Επαγγελματικών Υπηρεσιών) το οποίο διεξάγει το Test σε ένα κέντρο στην χώρα: στην Αθήνα. ή στην Θεσσαλονίκη

3. Κάθε πότε διεξάγονται οι εξετάσεις GRE;

Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σε αντίθεση με άλλες εξετάσεις οι οποίες διεξάγονται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες, στο GRE μπορείτε να εξεταστείτε την ημερομηνία και την ώρα της επιλογής σας. Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές την ημέρα, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, και κάποια ορισμένα Σάββατα. Από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο είναι η περίοδος αιχμής για το GRE, συνεπώς σε περίπτωση που σκοπεύετε να δώσετε την εξέταση σε αυτήν την περίοδο χρειάζεται να εγγραφείτε 2-3 εβδομάδες νωρίτερα, ώστε να βεβαιωθείτε ότι θα εξεταστείτε την ημερομηνία που προτιμάτε. Διαφορετικά, συστήνεται η εγγραφή για την εξέταση να γίνεται τουλάχιστον 5 ημέρες πριν. Η εξέταση διαρκεί 3 ½ ώρες περίπου.

4. Δικαίωμα Συμμετοχής και Εξέταστρα

Ο καθένας έχει δικαίωμα να συμμετέχει στην εξέταση του GRE δεν υπάρχουν περιορισμοί βάσει ηλικίας ή προσόντων. Οι βαθμολογίες στο Test έχουν ισχύ για 5 χρόνια, ως εκ τούτου τα περισσότερα Πανεπιστήμια δέχονται βαθμολογίες των τελευταίων 5 ετών.  Ωστόσο, είναι πάντοτε καλύτερο οι βαθμολογίες σας να είναι πρόσφατες (όχι παλαιότερες των 2 τελευταίων ετών).

Το ποσό των εξέταστρων για το GRE μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την χώρα στην οποία δίνετε την εξέταση. Για την Ελλάδα το ποσό των εξέταστρων σήμερα είναι US$195, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί κατά την ημέρα της εγγραφής στην εξέταση. Τα εξέταστρα καταβάλλονται μέσω τραπεζικής επιταγής σε δολάρια, πληρωτέα στην ETS- GRE. Τέτοιες επιταγές είναι συνήθως διαθέσιμες στα Κεντρικά Καταστήματα των περισσοτέρων τραπεζών (οι οποίες έχουν γκισέ ανταλλαγής συναλλάγματος) στις περισσότερες από τις μεγάλες πόλεις για ονομαστική χρέωση. Εναλλακτικά, η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω μιας πιστωτικής κάρτας η οποία να έχει παγκόσμια ισχύ. Η πιστωτική κάρτα δεν είναι αναγκαίο να ανήκει σε εσάς - μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πιστωτική που να ανήκει στον πατέρα σας, ή σε κάποιον άλλο συγγενή ή φίλο σας.

5. Πώς να δηλώσει κανείς συμμετοχή

Αποκτήστε το GRE Information Bulletin («Ενημερωτικό Φυλλάδιο για το GRE»)το οποίο διατίθεται δωρεάν στο Professional Services Centre και σε άλλες ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το Test Scheduling Form (Έντυπο Προγράμματος Εξέτασης) συμπεριλαμβάνεται στο φυλλάδιο. Υπάρχουν 4 τρόποι με τους οποίες μπορείτε να εγγραφείτε στην εξέταση:

Διαδίκτυο

Online Εγγραφή (μόνο μέσω πιστωτικής κάρτας) στη διεύθυνση http://www.ets.org

Τηλέφωνο

Καλέστε: 0031 320 239 540

Χρησιμοποιήστε American Express, MasterCard, VISA ή ένα voucher number (αριθμό κουπονιού)
Καλέστε το κατάλληλο  Regional Registration Centre (RRC) τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία εξέτασης.

Για την Ελλάδα και την Ευρώπη το RRC είναι στην Region12, η οποία έχει έδρα στην Ολλανδία. Ένα confirmation number(αριθμός επιβεβαίωσης), το οποίο θα αναφέρει την ώρα της εξέτασης και τη διεύθυνση του εξεταστικού κέντρου θα σας δοθεί κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Fax

FAX: 0031 320 239 541

Χρησιμοποιήστε American Express, MasterCard, VISA ή ένα voucher number (αριθμό κουπονιού).

Αποστείλετε μέσω fax το International Test Scheduling Form στο κατάλληλο RRC.

Ένα confirmation number (αριθμός επιβεβαίωσης), το οποίο θα αναφέρει την ώρα της εξέτασης και τη διεύθυνση του εξεταστικού κέντρου θα σας αποσταλεί μέσω fax ή ταχυδρομείου.

Εάν δεν λάβετε επιβεβαίωση της εξέτασης, καλέστε το κατάλληλο RRC τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της 1ης επιλογής σας. Εάν χάσατε την εξέταση και δεν καλέσατε το RRC, το ποσό για τα εξέταστρα που καταβάλατε δεν θα σας επιστραφεί. Εάν δώσετε μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να λάβετε επιβεβαίωση μέσω e-mail.

Αλληλογραφία

Ταχυδρομήστε το International Test Scheduling Form στο κατάλληλο RRC, συμπεριλαμβάνοντας το ποσό για τα εξέταστρα. 

Για όλη την Ευρώπη (και φυσικά την Ελλάδα) ταχυδρομήστε το έντυπο στην ακόλουθη διεύθυνση:
Thomson Prometric, Attn:

PTC Registrations Europe
P.O. Box2024
8203 AA Lelystad
Lelystad
TheNetherlands

Το έντυπο θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την ημερομηνία της 1ης επιλογής σας.

Ένα confirmation number (αριθμός επιβεβαίωσης), το οποίο θα αναφέρει την ώρα της εξέτασης και τη διεύθυνση του εξεταστικού κέντρου θα σας αποσταλεί μέσω faxή ταχυδρομείου.

Εάν δεν λάβετε επιβεβαίωση της εξέτασης, τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της 1ης επιλογής σας καλέστε το Professional Services Centre στην Ελλάδα.

Professional Services Centre
Computer Lab, 5th Floor
24 Lagoumitzi str. 17671 Kallithea
Athens Greece
Τel. 210 924 6623

Εάν χάσατε την εξέταση και δεν καλέσατε το RRC, το ποσό των εξέταστρων που καταβάλατε δεν θα σας επιστραφεί.

Εάν δώσετε μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να λάβετε επιβεβαίωση μέσω e-mail.

6. Περιεχόμενο και δομή του GRE

Το computer-based General Test έχει 3 ξεχωριστά sections: Analytical Writing Assessment (AWA- Έκθεση), Quantitative (Μαθηματικά) and Verbal (Γλώσσα).

Το πρώτο section, το Analytical Writing Assessment, εξετάζει κριτική σκέψη και δεξιότητες αναλυτικής γραφής. Αποτελείται από δύο  analytical writing θέματα: (1) Παρουσιάστε την  προσέγγιση σας σε ένα θέμα, and (2) Αναλύστε ένα επιχείρημα.

Το Quantitative section περιλαμβάνει ερωτήσεις επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες εξετάζουν μαθηματικές δεξιότητες και έννοιες επιπέδου περίπου Λυκείου.

To Verbal Section περιλαμβάνει 3 τύπους ερωτήσεων, 2 είδη συμπλήρωσης προτάσεων και Κατανόηση Γραπτού Κειμένου (Reading Comprehension).

Ανάμεσα σε κάθε sectionτης εξέτασης διαμεσολαβεί διάλειμμα 1ος λεπτού. Στα μισά της εξέτασης, ένα μήνυμα στην οθόνη θα σας ενημερώσει ότι έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ένα 10λεπτο διάλειμμα. Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος κάνει ένα μη προγραμματισμένο διάλειμμα δεν σταματά η χρονομέτρηση. Επιπλέον, ένα  μη-αναγνωρίσιμο section(διαγνωστικό μέρος) είναι πιθανόν να συμπεριληφθεί, και το sectionαυτό μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε στιγμή του Test μετά το analytical writing section. Οι ερωτήσεις στο pre-test sectionδοκιμάζονται για πιθανή χρήση σε μελλοντικά Test, και οι απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη στη βαθμολογία σας.

Το analytical writing section εξετάζεται πάντοτε πρώτο. Τα verbal και  quantitative sections μπορεί να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε σειρά, (συμπεριλαμβανομένου του μη αναγνωρίσιμου verbal ή quantitative section). Αντιμετωπίστε κάθε section που σας παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της εξέτασης ως τμήμα της εξέτασης το οποίο προσμετράται στη βαθμολογία.

Section

Αριθμός Ερωτήσεων

Χρόνος(λεπτά)

AnalyticalWriting:

Ανάλυση ενός θέματος
Ανάλυση ενός Επιχειρήματος


Επιλογή  1ος θέματος από 2
1 θέμα

45
30

Verbal Section (2 parts)

20 έκαστο

30 έκαστο

Quantitative Section (2 parts)

20 έκαστο

35 έκαστο

Μη – Αναγνωρίσιμο Pre-test

20

30 ή 35

7. ΑWA - Analytic Writing Assessment (Έκθεση)

Analytic Writing Assessment  (Έκθεση) απαιτείται να πληκτρολογήσετε 2 σύντομες εκθέσεις. Η μία είναι το issue task, στο οποίο χρειάζεται να αναλύσετε το θέμα που σάς παρουσιάζεται και να εξηγήσετε τις απόψεις σας πάνω σε αυτό. Θα έχετε στη διάθεσή σας 30 λεπτά για να πληκτρολογήσετε την κάθε έκθεση.

Η άλλη έκθεση είναι η Ανάλυση ενός Επιχειρήματος, στην οποία κάθε επιχείρημα που παρουσιάζεται θα πρέπει να αναλυθεί κριτικά και να αξιολογηθεί. Στο Argument task χρειάζεται να ασκήσετε κριτική στη λογική του επιχειρήματος που σας δίνεται χωρίς να εκφράσετε την προσωπική σας γνώμη. Το Argument task δεν προσφέρει δυνατότητα επιλογής θέματος. Ο υπολογιστής θα σας παρουσιάσει ένα μόνο θέμα το οποίο θα έχει επιλεγεί από τη δεξαμενή των θεμάτων.  Θα έχετε στη διάθεσή σας 30 λεπτά για να πληκτρολογήσετε αυτήν την έκθεση.
Η πρωταρχική έμφαση στην βαθμολόγηση και των 2 εκθέσεων στο analytical writing section δίνεται στην κριτική σκέψη και τις δεξιότητες αναλυτικής γραφής κι όχι στην γραμματική και τη τεχνική.

Ένας ενιαίος βαθμός βγαίνει για την επίδοση στο analytical writing section. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της βαθμολόγησης οι απαντήσεις στην έκθεση (on the analytical writing section) επιβλέπονται από την ETS με τη χρήση ενός πολύπλοκου computer προγράμματος και από έμπειρους διορθωτές εκθέσεων.
Ο βαθμός της έκθεσης είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών του E-taker (του computer προγράμματος) και ενός εκπαιδευμένου βαθμολογητή, οι οποίοι χρησιμοποιούν 6βαθμη ολιστική κλίμακα. Η κλίμακα αντανακλά τη συνολική ποιότητα μιας έκθεσης ανάλογα με το θέμα που έχει ανατεθεί κάθε φορά.

Αν οι δύο βαθμολογίες, που έχουν δοθεί, διαφέρουν περισσότερο από 1 βαθμό της κλίμακας, η διαφωνία επιλύεται από έναν τρίτο GRE βαθμολογητή και υπολογίζεται ο μέσος όρος των δύο ανθρώπων βαθμολογητών και στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερα μισό της μονάδας (π.χ. 4.0, 4.5). Αν υπάρχει απόκλιση πέραν τους ενός βαθμού μεταξύ των δύο ανθρώπων βαθμολογητών η έκφανση του τρίτου GRE βαθμολογητή είναι τελεσίδικη.

Σε περίπτωση που δεν απαντήσετε σε ένα από τα δύο θέματα στο analytical writing section θα λάβετε ένα NS (NoScore). Σε περίπτωση που γράψετε μία έκθεση για ένα μόνο από τα δύο θέματα θα λάβετε μηδενικό βαθμό για το θέμα που δεν απαντήσατε.

8. Quantitative Section (Μαθηματική Εξέταση)

Το Section αυτό σάς εξετάζει σε ένα επίπεδο μαθηματικών το οποίο αντιστοιχεί σε μαθηματικά της Πρώτης, Δευτέρας και Τρίτης τάξης του Ελληνικού Λυκείου, με ερωτήσεις πάνω σε Συστήματα Αριθμών, Ποσοστών, Κλασμάτων, Δεκαδικών, Άλγεβρας (συμπεριλαμβανομένων Εξισώσεων 2ου Βαθμού), Γεωμετρίας (συμπεριλαμβανομένης Βασικής Γεωμετρίας Συντεταγμένων), Λόγου & Αναλογίας, Εμβαδού & Όγκου 2-Δ και 3-Δ Σχημάτων και Πιθανοτήτων. Αυτή η λίστα δεν είναι πλήρης. Ερωτήσεις πέρα από το φάσμα των παραπάνω θεμάτων μπορεί επίσης να συμπεριληφθούν. Το section αυτό έχει 2 μέρη από 20 ερωτήσεις το καθένα, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο 70 λεπτών (35 λεπτά για κάθε μέρος).

9. Verbal Section (Γλωσσική Εξέταση)

Το Verbal Section στο GRE προαπαιτεί ένα καλό επίπεδο λεξιλογίου και τις βασικές δεξιότητες της ορθής χρήσης της γλώσσας συνδυασμένες με λογική και ανάλυση. Οι 30 ερωτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να απαντηθούν σε 30 λεπτά απαρτίζονται από 3 τύπους: 2 είδη Συμπλήρωσης Προτάσεων και Κατανόηση Γραπτού κειμένου.

Οι 3 τύποι ερωτήσεων εμφανίζονται συνδυαστικά στο section:

10 ερωτήσεις σε κείμενα
6 ερωτήσεις σε συμπλήρωση κενών
4 ερωτήσεις σε ισοδύναμες λέξεις συμπλήρωσης κενών

10. Έκδοση Αποτελεσμάτων

Η ETS στέλνει πίνακες  βαθμολογίας τόσο σε εσάς όσο και σε 4 οργανισμούς της επιλογής σας περίπου 10 με 15  μέρες μετά την εξέταση. Το κόστος της αποστολής αυτής συμπεριλαμβάνεται στο ποσό των εξέταστρων. Οι οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να καθοριστούν την ημέρα των εξετάσεων. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για την παράδοση της αλληλογραφίας από το Princeton, NewJersey, USA? Για να αποστείλετε βαθμολογίες σε επιπλέον Πανεπιστήμια, η  ETS σας χρεώνει $27 για κάθε αντίγραφο, ποσό το οποίο μπορείτε να πληρώσετε μέσω πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικής επιταγής σε δολάρια.

11. Το Πρότυπο Βαθμολόγησης στο GRE CAT

Τα αποτελέσματα του GRE περιλαμβάνουν 4 διαφορετικούς βαθμούς: ένα συνολικό βαθμό, και ξεχωριστούς βαθμούς για τα Verbal, Quantitative, και Analytical Writing Assessment sections. Ο συνολικός βαθμός βγαίνει με άριστα το 340 και οι επιμέρους βαθμολογίες το 170. Το Writing Assessment section βαθμολογείται ξεχωριστά σε μία κλίμακα από 0-6. Εκτός από αυτές τις βαθμολογίες, η έκθεση των αποτελεσμάτων επίσης περιλαμβάνει ποσόστωση (%) χαμηλότερης επίδοσης (% below). Αυτά τα ποσοστά χαμηλότερης επίδοσης καταδεικνύουν το ποσοστό των υποψηφίων που είχαν χαμηλότερη επίδοση εσάς, και βασίζονται στις βαθμολογίες όλων των εξεταζόμενων στο GRE κατά τα τελευταία 3 χρόνια. Τα ποσοστά αυτά είναι σημαντικά στο να δει κανείς πώς ένας συγκεκριμένος υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές μπορεί να συγκριθεί με όλους τους εξεταζόμενους της συγκεκριμένης περιόδου, με όλους τους άλλους υποψηφίους για τη συγκεκριμένη σχολή, καθώς και με όλους τους ήδη εγγεγραμμένους μαθητές της σχολής.

12. Ξανα δίνοντας το GRE

Παρόλο που η αίσθηση ότι «θα μπορούσα να τα έχω πάει καλύτερα» είναι αναπόφευκτη μετά από κάθε εξέταση, το να δώσετε το GRE ξανά ίσως να μην είναι ιδιαίτερα βοηθητικό. Μερικές φορές είναι απαραίτητο να δώσετε τις εξετάσεις GREπερισσότερες από μία φορά, κυρίως όταν μία μεταπτυχιακή σχολή σας ζητά πιο πρόσφατες βαθμολογίες από εκείνες που ήδη έχετε. Ωστόσο, συνίσταται να μην υποκύπτετε στο δέλεαρ του να επαναλάβετε την εξέταση, εκτός εάν οι βαθμολογίες σας είναι ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με την επίδοσή σας στα practice tests, ή εάν δεν καταφέρατε να έχετε μία καλή επίδοση εξαιτίας μίας ξαφνικής ασθένειας ή παρόμοιων εξαιρετικών συνθηκών. Κι αυτό γιατί, εξαιτίας της φύσης του Test, είναι απίθανο οι βαθμολογίες σας να βελτιωθούν σημαντικά. Στην πραγματικότητα αντιθέτως, οι βαθμολογίες σας είναι πιθανόν να μειωθούν.

FAQs Στα Αγγλικά

Download here the GRE Information & Registration Bulletin 2013-14 in PDF format

1. What is the GRE Test

The Graduate Record Examination is a standardised test that measures verbal, mathematical and analytical skills. It is intended to help graduate schools (of all fields other than business) assess the potential of applicants for advanced study. Nearly 2300 universities in the US require GRE scores from each applicant. The GRE tests those fundamental skills that are conducive to success in graduate study - reasoning and comprehension included - and does not require any subject-specific theoretical study. (This is true only for the General GRE test and not the GRE Subject test, which is required by certain universities. In this section we mean the General GRE test whenever we refer to the GRE)

 

The test is designed in such a way that it would be unlike any other test you would have taken at school or college. First, the test has no question paper or answer sheets, nor does it have the same set of questions for all the examinees. Further, it does not give you the option of not answering a question (unless, of course, you run out of time at the end). All this because the GRE is an entirely Computer based test - the keyboard and mouse do the work of a pen or pencil. The test is scored out of 1600 (in multiples of 10), and most scores fall in the range of 800-1300. Analytical writing scores fall in the range of 0-6. However, a score of even 1600 with a combined essay score of 6 is not unheard of!

The GRE is only one of several parameters that graduate schools look at to determine the selection of an applicant. A high score alone does not translate into an admission offer from a great school. But the test can be looked upon as the first major hurdle to be cleared in the process of getting admission into a graduate school of your choice.

2. Who administers the GRE?

The GRE is developed and administered by the US-based Educational Testing Service (ETS) under the direction of the Graduate Record Examination Board, a non-profit organisation of graduate schools worldwide. This implies that ETS sets the questions, conducts the test, and sends each examinee the score report. For the conduct of the test, ETS has appointed Testing Agencies in various countries, which act as franchisees for ETS. In Greece this agency is the Professional Services Centre which administers the test at one centre in the country: Athens.

3. When is the GRE held?

All year round. Unlike other exams offered at set dates and times, the GRE can be taken at the date and time of your choice. The test is administered twice a day, five days a week (from Monday to Friday), and on certain Saturdays. September to December is the high season for the GRE, so in case that you intend to take the test during this period you need to register at least 2-3 weeks in advance to make certain that you will be tested on the date you prefer. Otherwise, registering at least 5 days in advance is highly recommended. The test lasts three and a half hours approximately and the test centres offer two time.

4. Eligibility and Feess

Anyone and everyone is eligible for taking the GRE - there are no restrictions based on age or qualifications. The test scores are valid for five years, i.e., most universities accept scores up to five years old. But it is always better if your scores are recent (not older than two years).

Test fees for the GRE may vary according to the country in which you take the test. In Greece the current fee is US $180, payable at the time of registration. The fees have to be paid through a US Dollar denominated draft, payable to ETS - GRE Such a draft is usually available at the Main Branches of most banks (which have a foreign exchange counter) in most of the big cities for a nominal charge. Alternately, the payment can also be made through a credit card which has global acceptance. The credit card need not necessarily be yours - you can use a credit card belonging to your father, another relative, or a friend.

5. How to Apply

Obtain the GRE Information Bulletin available free of charge at the Professional Services Centre and other private educational locations. The Test Scheduling Form comes with the bulletin. There are four ways you can register:

Web

Online Registration (credit card only) at http://www.ets.org

Phone

Call: 0031 320 239 540

Use American Express, MasterCard, VISA, or a voucher number.

Call the appropriate Regional Registration Centre (RRC) at least 2 business days before your preferred test date.

For Greece and Europe the RRC is in Region 12, which is situated in the Netherlands (Holland). A confirmation number, reporting time, and the test centre address will be given to you when you call.

Fax

FAX: 0031 320 239 541

Use American Express, MasterCard, VISA, or a voucher number.

Fax the International Test Scheduling Form to the appropriate RRC.

The form must be received at least 7 days before your first-choice test date.

A confirmation number, reporting time, and the test centre address will be faxed or mailed to you.

If you do not receive a confirmation of your appointment, call the appropriate RRC at least 3 business days before your first-choice test date. If you missed your appointment and did not call the RRC, your test fee will not be refunded. If you provide an e-mail address, you may receive a confirmation by e-mail.

Mail

Mail the International Test Scheduling Form to the appropriate RRC, accompanied by the appropriate payment.

For all of Europe (and of course Greece) mail the form to the following address:

Thomson Prometric, Attn:

PTC Registrations Europe

P.O. Box2024

8203 AA Lelystad

Lelystad

The Netherlands

6. What is a Computer-Adaptive Test?

In a computer-adaptive test the computer screen displays one question at a time, which is chosen from a very large pool of questions categorised by content and difficulty. The first question is always of medium difficulty, and each subsequent question is determined by your responses to all the previous questions. In other words, the CAT adjusts itself to your ability level - you'll get few questions that are either too easy or too difficult for you.

Each question in the GRE CAT has five answer options, and you are required to select one of these five as the correct answer by clicking on it. A subsequent question is displayed on the screen only after you have answered the previous question, so you cannot skip a question. You cannot also go back to a previously answered question to change your answer. Thus, if you guess a correct answer or answer a question incorrectly by mistake, your answers to subsequent questions will lead you back to questions that are at the appropriate level of difficulty for you.

7. Content and structure of the GRE

The computer-based General Test has three distinct sections: Analytical Writing Assessment (AWA), Quantitative, and Verbal.

The first section, Analytical Writing Assessment, measures critical thinking and analytical writing skills. It consists of two analytical writing tasks: (1) Present your perspective on an issue, and (2) Analyse an Argument.
The Quantitative section has Problem Solving questions, which test your mathematical skills and concepts of roughly the high-school level.

Section

Number of Questions

Time (min.)

Analytical Writing:

Analysis of an Issue
Analysis of an Argument


Choice of 1 topic out of 2
1 topic

45
30

Verbal Section

30

30

Quantitative Section

28

45

Unidentified Pre-test

28 or 30

45 or 30

Research

varies

varies

8. AWA

The writing assessment section requires you to type two short essays. The first is the Issue task, in which you need to analyse the issue presented and explain your views on it. For the Issue task, you will be able to choose 1 of 2 essay topics selected by the computer from the pool of topics. You will get 45 minutes to type this essay.

The second essay is Analysis of an Argument, in which a given argument has to be critically analysed and evaluated. For the Argument task, you are required to critique the logic of the given argument without expressing personal opinion. The Argument task does not offer a choice of topics; the computer will present you with a single topic selected from the topic pool. You will get 30 minutes to type this essay.

The primary emphasis in scoring both essays in the analytical writing section is on your critical thinking and analytical writing skills rather than on grammar and mechanics.

This implies that a concise essay with well-reasoned points written in simple English will be looked upon more favourably than an essay which falls short on the analytical aspects, even though it is high on writing skills.

A single score is reported for your performance on the analytical writing section. During the scoring process, your essay responses on the analytical writing section will be reviewed by ETS essay-similarity-detection software and by experienced essay readers.

The essay score is the average of scores from two trained readers, using a 6-point holistic scale. The scale reflects the overall quality of an essay in response to the assigned task.

If the two assigned scores differ by more than one point on the scale, the discrepancy is adjudicated by a third GRE reader. Otherwise, the scores from the two readings of an essay are averaged and rounded up to the nearest half-point interval (e.g., 4.0, 4.5).

An NS (No Score) is reported if you do not write a response for either of the two tasks in the analytical writing section. If you write an essay for only one of the two tasks, you will receive a score of zero on the task for which no response was provided.

9. Quantitative Section

The section tests you on a level of mathematics that is comparable to Class 10 mathematics (equivalent to between 1st and 2nd class of Lyceum in Greece), with questions on Number Systems, Percentages, Fractions & Decimals, Algebra (including Quadratic Equations), Geometry (including Basic Coordinate Geometry), Ratio & Proportion, Area & Volume of 2-D and 3-D figures, and Probability. This list is not exhaustive; questions from beyond these topics may also be asked.

10. Vebal Section

The verbal section in GRE requires a good vocabulary level and the basic skills of correct English coupled with reasoning and analysis. The 30 questions, to be attempted in 30 minutes, consist of four types: Antonyms, Analogies, Sentence Completion, and Reading Comprehension. The four types are intermingled, with no fixed number for each type.

11. Reporting the Score

ETS sends score reports to you and to up to 4 institutions of your choice, the cost of which is built into the fee you pay, approximately 10 to 15 days after you take the test. These institutions must be designated on test day. However, you have to allow sufficient time for mail delivery from Princeton, New Jersey, USA. For reporting to each additional university ETS charges you $15, payable by an international credit card or a dollar denominated draft.

12. The Scoring Pattern in GRE CAT

The GRE results include four different scores: a total score, and separate scores for Verbal, Quantitative, and Analytical Writing Assessment sections. The total score is reported out of 1600 and the sectional scores are out of 800. The Writing Assessment section is scored separately on a scale 0-6.